Flying Finn Tour 2020

Valtakunnallinen kartingkiertue on erinomainen keino tehdä autourheilu lajeja tunnetummaksi ja saada uusia harrastajia seuraan. Tämän vuoden tavoitteena on monipuolistaa lajiesittelyä entisestään, kun tapahtumissa tuodaan esille eri tavoin kartingin lisäksi crosskart, pienoisauto ja eMotorsport. Tämän toivotaan lisäävän seurojen välistä yhteistyötä ja sitä kautta jakavan tapahtumajärjestämisen vastuuta.  Seura voi lähettää hakemuksen vaikka tarkka päivämäärä ei olisikaan vielä tiedossa.


VALINTA

Ensisijaisesti valitaan ne seurat, jotka järjestävät Tourin oman paikkakunnan jo olemassa olevien perhekeskeisten tapahtumien yhteyteen mieluiten huhti-elokuun aikana. Tämä on kustannustehokasta monesta eri näkökulmasta, mutta ennen kaikkea kohderyhmä löytää tapahtumaan automaattisesti. Emme kuitenkaan poissulje seuran kotiradalla järjestettäviä tapahtumia. Hakeminen yhteistyössä useamman seuran kanssa nostaa seuran tapahtuman valitsemista Tourille 2020! Seuralla on mahdollista hakea erilaisia tapahtumatukia (kohdeavustus) tapahtumapaikkakunnalta.

Tourille valitaan yhteensä 10-20 tapahtumaa. Pyrimme suunnittelemaan Tourin siten, että kaikkien seurojen tapahtumat toteutuvat. Esteeksi voi tulla esimerkiksi tapahtumien sama ajankohta etenkin silloin, jos molemmat järjestävät seurat tarvitsevat rataponttooneita. Tämä ratkaistaan tapahtuman vaikuttavuuden mukaan ja lopulta tarvittaessa arvalla.


Hakuaika klo 12.00 23.10.2019 - 6.11.2019 klo 23.45 asti. Rosa kontaktoi seuroja tarvittaessa viikon 45 aikana. Viikon 46 aikana tehdään päätös paikkakunnista ja julkaistaan Flying Finn -Tour paikkakunnat 2020! JÄRJESTÄJÄN TIEDOT

Seuran vastuuhenkilön nimi

Seuran nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Kerro mitä lajeja (karting, crosskart, pienoistautoilu) seurassa voi harrastaa. Tässä voit kertoa myös lisätietoja esimerkiksi, jos järjestät tapahtuman yhteistyössä toisen seuran kanssa.

Kerro miksi kyseinen tapahtuma olisi seuran nuorisotoiminnalle merkittävä.

TIETOJA TAPAHTUMASTA

Tapahtuman nimi

Paikkakunta

Tapahtuman kesto (h, pv)

Tapahtuman ajankohta pv/kk.

Tapahtuman viimeinen ilmoittautumispäivä (jos on)

Kuvaile minkälaisesta tapahtumasta on kyse, mitä siellä voi tehdä, kävijämäärä, järjestäjä jne.

JÄRJESTELYT

Tarvitsetteko Flying Finn -rataponttooneja?

Minkälaista tukea teidän seura tarvitsee? Kerro asia mahdollisimman yksityiskohtaisesti. *kts. liiton tarjoama tukipaketin sisältö alhaalta.

Hakemuksen ehdot

Lähettämällä hakulomakkeen seura sitoutuu järjestämään Flying Finn Tourin. Järestämiseen kuuluu radan rakennus/purkaminen, laji- ja seuraesittely, karting- ja pienoisautoilla ajattaminen. Seura vastaa liitolle ja paikkakunta kohtaisen tapahtuman järjestäjälle.


Liiton tarjoama *tukipaketti;

  • Materiaalia (mm. mainosjuliste, tarrat)
  • Rataponttoonit + traileri
  • Markkinointitukea (FB, kohdennetusti)
  • Rekvisiittaa tapahtumiin
  • Tapahtumakohtaiset arvontapalkinnot
  • Tukea koko prosessin ajan
  • Tapahtumavakuutuksen
  • Järjestäjäseurojen** kesken arvotaan Flying Finn -100 karting


**ehtona, että seuran nuorisotoiminta on aktiivista ja kerho järjestää säännöllistä (viikoittain) toimintaa lapsille- ja/tai nuorille.


Tietoja AKK:ssa käsittelee Nuorisopäällikkö Rosa Pietikäinen. Lisätietoja saa häneltä, p. 050 476 5463 tai rosa.pietikainen@autourheilu.fi

Seura sitoutuu järjestämään tapahtuman.

0%