Asiakastyytyväisyyskysely  

Avoterapia-asiakkaat

Päivämäärä 

Terapia

Terapian maksaja

Terapiajakson pituus

1. Terapian aloitus 

Terapiaan liittyvien käytäntöjen sopiminen

4

3

2

1

Kuntoutujan tarpeiden huomiointi

4

3

2

1

2. Terapian sisältö

Yhteistyö terapeutin kanssa

4

3

2

1

Lähi-ihmisten huomiointi ja kuntoutukseen mukaan ottaminen

4

3

2

1

Terapeutin antamien neuvojen ja vinkkien ymmärrettävyys ja käytännönläheisyys

4

3

2

1

3. Terapian päättäminen

Kuntoutuksen tavoitteiden saavuttaminen

4

3

2

1

Kuntoutuksen hyödyllisyys arjessa

4

3

2

1

Ohjeet jatkoa varten

4

3

2

1

4. Tyytyväisyys palveluun

Halukkuus jatkaa yhteistyötä Aivoliiton kanssa

4

3

2

1

Asiantuntijan ammattitaito

4

3

1

2

5. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Aivoliiton terapiapalveluita muille?

10=Erittäin todennäköisesti

0=en tule suosittelemaan palveluita

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Muuta palautetta

Kiitos palautteestasi!

0%