Liikumme luonnossa -kartoitus


Eläkeläiset ry käynnisti syksyllä 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella Liikumme luonnossa -hankkeen, johon TUL ry liittyi mukaan. Hankkeessa tavoitteena on tukea ulkoliikuntatoimintaa, monipuolistaa ulkoliikuntakerhojen sisältöjä sekä laajentaa paikallista kumppanuutta TUL:n seurojen ja muiden ulkoliikuntaa järjestävien tahojen kanssa.


Järjestämme hankkeessa kahdeksasta kymmeneen alueellista koulutus- ja ideointitapahtumaa. Niiden pohjalta tullaan käynnistämään alueittain uusia ulkoliikuntaryhmiä.


Tällä kyselyllä keräämme tietoa TUL:n jäsenseurojen järjestämästä ulkoliikunnasta alueellisten koulutus- ja ideointitilaisuuksien suunnittelua varten. Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin.


Kiitos paljon jo etukäteen vastauksistasi!


Vastausaika päättyy 31.10.2020.

Piiri, johon edustamasi seura kuuluu

Seuran nimi

Vastaajan nimi

Vastaajan rooli seurassa

Puhelinnumero

Sähköposti

Järjestääkö seuranne ulkoliikuntaa?

Jos vastasit edelliseen kysymykseen "Kyllä", millaista ulkoliikuntaa järjestätte ja kuinka usein?

Onko seurassanne nimetty ulkoliikunnasta vastaava henkilö / henkilöitä?

Millaista ulkoliikuntaa haluaisitte järjestää?

Millaista tukea tarvitsisitte ulkoliikunnan järjestämiseen?

TUL tarvitsee kysytyt henkilötiedot rekisteriinsä toimintaansa varten. Tiedot ovat TUL:n ylläpitämässä rekisterissä, johon on käyttöoikeus ainoastaan niillä henkilöillä jotka toimintaa johtavat.

Kiitos vastauksista!

0%