Ratkaisutyöpajojen asiantuntijakysely:

Opetuksen sisältö ja työelämän tarpeet

Toivomme, että voisit käyttää muutaman minuutin tähän kyselyyn vastaamiseen. Vastauksesi auttavat Vastuu Groupin tulevien ratkaisutyöpajojen osallistujia kehittämään mahdollisimman käyttökelpoisia ratkaisuja. Kaikki kentät ovat vapaaehtoisia, ja kaikki vastaukset auttavat meitä eteenpäin.

Vastuu Groupin verkoston aiemmissa työpajoissa on tunnistettu, että rakennus- ja kiinteistöpalvelualan opetuksen sisältö ei riittävästi vastaa työelämän tarpeisiin. Työnantajien mielestä valmistuneilla ei ole riittävää osaamista eikä työelämätaitoja. Työpajoissa on tunnistettu tilanteeseen vaikuttavia taustasyitä. Taustasyihin voi tutustua tarkemmin työelämän metrokartassa (http://vastuugroup.visualisoinnit.fi/metrokartta), josta alla on lueteltu joitakin keskeisiä vaikuttavia tekijöitä:


•    Puuttuu väyliä, joiden kautta työnantajat voisivat vaikuttaa opetuksen sisältöön
•    Liian vähän työelämälähtöisiä projekteja ja harjoitustöitä työmaillla
•    Työelämätaitoja opetetaan liian vähän
•    Oppilaitoksissa yksilöllinen tuki on riittämätöntä
•    Oppilaitosten resurssit kuitenkin todellinen rajoite
•    Työelämän konkareiden siirtyminen opetustehtäviin ei ole suoraviivaista


Kiitos, että annat äänesi kuulua!

Kysely on anonyymi, mutta voit halutessasi ilmoittaa sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoitteita kerätään mahdollisia jatkokysymyksiä varten. Sähköpostiosoitteet poistetaan rekisteristämme heti sen jälkeen, kun ratkaisupaja on järjestetty.

1. Miksi KIRA-alan opetuksen sisällön ja työelämän tarpeiden kohtaaminen on tärkeää? Mitä mielestäsi seuraa, jos asiaa ei lähdetä parantamaan?

2. Miksi muutoksen tekeminen on vaikeaa? Mitä eri rajoitteita ja reunaehtoja pitää huomioida ratkaisuja kehitettäessä (esim. lainsäädännölliset, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset reunaehdot)?

3. Intressiristiriidat: missä asioissa eri toimijoiden intressit ovat keskenään ristiriidassa?

4. Yhdistävät tekijät: missä asioissa eri osapuolten intressit ovat keskenään sopusoinnussa?

5. Miksi muutos on helppoa? Mitkä uudet teknologiat, uusi poliittinen tahto tai muut toimintaympäristön muutokset mahdollistavat asian ratkaisemisen juuri nyt?

6. Vapaa sana: mitä erityisesti toivot työpajan osallistujien huomioivan uusia ratkaisuehdotuksia kehitettäessä?

0%