Ratkaisutyöpajojen asiantuntijakysely:

Opintojen kulku ja opintojen ohjaus

Toivomme, että voisit käyttää muutaman minuutin tähän kyselyyn vastaamiseen. Vastauksesi auttavat Vastuu Groupin tulevien ratkaisutyöpajojen osallistujia kehittämään mahdollisimman käyttökelpoisia ratkaisuja. Kaikki kentät ovat vapaaehtoisia, ja kaikki vastaukset auttavat meitä eteenpäin.

Rakennusalan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista vain reilu puolet valmistuvat tavoiteajassa. Syitä opintojen takkuamiseen tai keskeyttämiseen on monia, ja Vastuu Groupin verkoston aiemmissa työpajoissa on tunnistettu mm. näitä:

- yksilöllisen, jatkuvan opinto-ohjauksen ja tuen vähäisyys

- nuoren puutteellinen ymmärrys tutkinnon ja työpaikan tuomista hyödyistä

- nuoren usko osaamiseensa ja mahdollisuuksiinsa pärjätä työelämässä

- opiskelijan haasteet muilla elämän osa-alueilla

- motivoivien mentoreiden ja esikuvien puute

Muihinkin tilanteeseen vaikuttaviin tekijöihin voi tutustua tarkemmin työelämän metrokartassa (http://vastuugroup.visualisoinnit.fi/metrokartta).  

Kiitos, että annat äänesi kuulua!

Kysely on anonyymi, mutta voit halutessasi ilmoittaa sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoitteita kerätään mahdollisia jatkokysymyksiä varten. Sähköpostiosoitteet poistetaan rekisteristämme heti sen jälkeen, kun ratkaisupaja on järjestetty.

1. Miksi asia on tärkeää? Mitä mielestäsi seuraa, jos asiaa ei lähdetä parantamaan?

2. Miksi muutoksen tekeminen on vaikeaa? Mitä eri rajoitteita ja reunaehtoja pitää huomioida ratkaisuja kehitettäessä (esim. lainsäädännölliset, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset reunaehdot)?

3. Intressiristiriidat: missä asioissa eri toimijoiden intressit ovat keskenään ristiriidassa?

4. Yhdistävät tekijät: missä asioissa eri osapuolten intressit ovat keskenään sopusoinnussa?

5. Miksi muutos on helppoa? Mitkä uudet teknologiat, uusi poliittinen tahto tai muut toimintaympäristön muutokset mahdollistavat asian ratkaisemisen juuri nyt?

6. Vapaa sana: mitä erityisesti toivot työpajan osallistujien huomioivan uusia ratkaisuehdotuksia kehitettäessä?

0%