Kysely lääkkeiden ympäristötiedoista

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn lääkkeiden ympäristötiedoista! Kyselyssä kerätään palautetta Lääketietokeskuksen vuoden 2021 lopussa Pharmaca Fennica -verkkopalvelun Pro- ja Premium -tasoilla julkaisemista lääkeaineiden ympäristötiedoista. Käytämme kyselyn tuloksia ympäristötietojen jatkokehitykseen. Kyselyyn vastaamiseen kuluu n. 10 minuuttia. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa kyselyn tuloksista.

Ympäristötietojen hyödyllisyys työssäsi

1. Ovatko lääkeaineiden ympäristötiedot Pharmaca Fennica -verkkopalvelussa sinulle jo tuttuja?

2. Kuinka usein olet käyttänyt lääkeaineiden ympäristötietoja Pharmaca Fennica -verkkopalvelun kautta?

3. Kuinka selkeitä ja ymmärrettäviä lääkeaineiden ympäristötiedot Pharmaca Fennica -verkkopalvelussa mielestäsi ovat?

Jos tiedot ovat mielestäsi epäselviä, miten niitä pitäisi kehittää selvemmiksi?

4. Kuinka helppokäyttöisiä lääkeaineiden ympäristötiedot Pharmaca Fennica -verkkopalvelussa mielestäsi ovat?

Jos tiedot ovat mielestäsi vaikeita käyttää, miten niitä pitäisi kehittää helppokäyttöisemmiksi?

5. Kuinka hyödyllisiä lääkeaineiden ympäristötiedot Pharmaca Fennica -verkkopalvelussa ovat oman työsi kannalta?

Jos tiedot ovat mielestäsi hyödyttömiä, miten niitä pitäisi kehittää hyödyllisemmiksi?

6. Kuinka hyvin lääkeaineiden ympäristötiedot Pharmaca Fennica -verkkopalvelussa vastaavat tiedontarpeeseesi?

Jos tiedot vastaavat tiedontarpeeseesi huonosti, miten niitä pitäisi kehittää paremmin vastaaviksi?

7. Miten kehittäisit lääkeaineiden ympäristötietoja Pharmaca Fennica -verkkopalvelussa?

Ympäristötietojen käyttötilanteet

8. Mistä lähteestä olet aiemmin tarkastellut lääkkeiden ympäristötietoja?

9. Millaisissa tilanteissa olet tarvinnut tietoja lääkkeiden ympäristövaikutuksista?

Lääkeneuvonta ja potilaiden kysymykset

10. Millaisia kysymyksiä potilaasi ovat esittäneet lääkkeiden ympäristövaikutuksista?

11. Miten lääkkeiden ympäristötiedot ovat mahdollisesti muuttaneet lääkevalintaasi tai potilasneuvontaasi?

12. Kuinka hyvin lääkeaineiden ympäristötiedot Pharmaca Fennica -verkkopalvelussa sopivat mielestäsi potilasneuvontaan?

Jos tiedot sopivat mielestäsi huonosti potilasneuvontaan, miten niitä pitäisi kehittää paremmin sopiviksi?

13. Kuinka hyvin Pharmaca Fennica -verkkopalvelun lääkeaineiden ympäristötiedot sopisivat mielestäsi potilaan itsenäisesti käytettäviksi?

Jos tiedot sopivat mielestäsi huonosti potilaan itsenäiseen käyttöön, miten niitä pitäisi kehittää paremmin sopiviksi?

14. Millaista muuta palautetta haluaisit antaa lääkeaineiden ympäristötiedoista Pharmaca Fennica -verkkopalvelussa?

0%