Kysely lääketietojen tarpeista ja käytöstä

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Kyselyssä kartoitetaan hammaslääkärien lääketiedon tarpeita, lääketiedon käyttöä ja niihin liittyviä toiveita tulevaisuudessa. Kyselyn avulla kehitetään lääketietopalveluita hammaslääkärien tarpeita paremmin vastaavaan suuntaan. Kyselyn vastaamiseen kuluu noin 5 minuuttia. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa kyselyn tuloksista.

Lääketiedon tarpeet

Mistä lähteestä useimmiten etsit lääketietoa?

Miksi suosit juuri tätä lääketiedon lähdettä?

Mitä lääketietoa yleisimmin tarvitset? Voit valita viisi tyypillisintä.

Mikä on tyypillisin tilanne, jossa etsit lääketietoa?

Millaista lääketietoa on tällä hetkellä vaikea löytää?

Kuinka usein etsit lääketietoa?

Mistä seuraavista lääkeryhmistä toivoisit enemmän tai soveltuvampaa tietoa? Voit valita useampia vaihtoehtoja.

Millaista tietoa kaipaisit lisää tästä/näistä lääkeryhmistä?

Kuinka hyödylliseksi kokisit työssäsi, jos käytössäsi olisi työkalu lääkkeiden haittavaikutusten visualisointiin potilasneuvontaa varten?

Millaista muuta tukea tarvitsisit potilaiden lääkeneuvontaan?

Kuinka hyödylliseksi kokisit työssäsi, jos käytössäsi olisi tarkempaa tietoa lääkkeen vaikutuksen alkamisajasta ja vaikutuksen kestosta?

Kuinka hyödylliseksi kokisit työssäsi, jos käytössäsi olisi enemmän tietoja erityisluvallisista lääkkeistä ja ex tempore -valmisteista?

Mitä muuta palautetta haluaisit antaa meille?

Lääketietoon liittyvät koulutukset

Millaiset lääketietoon liittyvät koulutukset kiinnostaisivat sinua? Voit valita useampia vaihtoehtoja.

Taustatiedot

Ikä

Työkokemuksen pituus

Päätoimipaikan tyyppi

0%