KYSELY MIELENTERVEYDEN HAASTEIDEN VAIKUTUKSISTA PARISUHTEESEEN

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää millaisia haasteita parisuhteelle aiheutuu, kun toisella tai molemmilla kumppaneilla mielenterveyden haasteita. Kysely on suunnattu kaikille parisuhteessa eläville tai eronneille, joita mielenterveyden haasteet ovat koskettaneet. Kyselyn toteuttavat Parisuhdekeskus Kataja ry ja Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry. Kyselyyn on mahdollista vastata anonyymisti. Arvomme kaikkien yhteystietojensa jättäneiden kesken kirjapaketin. Jos haluat osallistua arvontaan, jätä sähköpostiosoitteesi kyselyn loppuun. 


Kysely on auki 21.8. saakka. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Kiitos vastauksistasi!

Ikäsi

Sukupuolesi

Missä maakunnassa asut?

Asun Suomen ulkopuolella, missä

Parisuhdetilanteesi

Kuinka pitkään parisuhteesi on kestänyt

Onko sinulla ja kumppanillasi lapsia?

Onko suhteessanne mielenterveyden haasteita

Voit halutessasi kuvata minkälaisia mielenterveyden haasteita:

Millaisia vaikutuksia mielenterveyden haasteilla on arkeenne? (voit vastata yhden tai useamman vaihtoehdon)

Voit halutessasi kuvata vaikutuksia arkeen omin sanoin:

Millaisia vaikutuksia mielenterveyden haasteilla on parisuhteeseen? (voit vastata yhden tai useamman vaihtoehdon)

Voit halutessasi kuvata vaikutuksia parisuhteeseen omin sanoin:

Oletteko saaneet ulkopuolista tukea parisuhteelle?

Mitä tukea olette saaneet? (voit vastata yhden tai useamman vaihtoehdon)

Muu tuki, mikä? Tähän voit myös kuvata saamaanne tukea tarkemmin:

Millaista tukea olisitte kaivanneet? (voit vastata yhden tai useamman vaihtoehdon)

Muu tuki, mikä? Tähän voit myös kuvata kaipaamaanne tukea tarkemmin:

Arvioi seuraavia väittämiä (1= Täysin eri mieltä, 2= Hieman eri mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 4= Hieman samaa mieltä, 5= Täysin samaa mieltä):

Mielenterveyspalveluissa on tärkeä ottaa parisuhteen vointi puheeksi.


Täysin eri mieltä

Hieman eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Hieman samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Mielenterveyden haasteiden vaikutuksista parisuhteeseen pitäisi yhteiskunnassa puhua enemmän.

Täysin eri mieltä

Hieman eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Hieman samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Avun hakeminen parisuhteen ongelmiin on hankalaa.

Täysin eri mieltä

Hieman eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Hieman samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Millaisena näet parisuhteenne tulevaisuuden?

Sähköpostiosoitteesi (jos haluat osallistua kirja-arvontaan)

Henkilötietoja käsitellään Parisuhdekeskus Kataja ry:n tietosuojaselosteen mukaisesti: tietosuojaseloste.

Kiitos vastauksistasi!

0%