Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen

Uutiskirje huhtikuu 2014

Lain soveltamisen sietämätön vaikeus

Sateenkaariperheiden oikeudet ovat lain näkökulmasta edelleen puutteelliset. Moni laki on kuitenkin jo muuttunut parempaan suuntaan. Ikävä kyllä lain uudistaminen ei aina helpota perheiden asemaa - kuten on viime aikoina monesti saatu huomata. Sinänsä hyvän lain tulkitseminen niin, että sateenkaariperheiden tarpeet ja oikeudet tulevat huomioiduksi, on osoittautunut usein hyvin hankalaksi viranomaisille ja palveluntarjoajille.

Perheen sisäisen adoption säätäminen (2009)  jätti jälkeensä vuosikausien urakan, jotta perheen sisäisen adoption prosessi sateenkaariperheiden osalta saadaan kulkemaan kitkatta sosiaalitoimessa ja tuomioistuimissa. Tämä urakka on edelleen kesken. 

Sinänsä hyvä laki hedelmöityshoidoista (2006) mahdollisti hoitojen antamisen naispareille ja itsellisille naisille. Syrjintäsuojalainsäädännöstä johtuu, että julkisten klinikoiden olisi myös tarjottava palveluita kaikille. Tästä huolimatta olemme yhä tilanteessa, jossa julkiset klinikat kieltäytyvät palvelemasta sateenkaariperheitä ja Kela korvaa sateenkaariperheiden yksityisiä hoitoja kohtuuttomin perustein. Peruspalveluministeri on luvannut korjata asiaa kiireettömän hoidon suosituksella tänä keväänä. Tätä odotellessa.

Sateenkaariperheet ry on huolissaan myös minkälaista huoltajuusriitoihin liittyvää oikeuskäytäntöä Suomessa syntyy nyt, kun perheen sisäisen adoption kautta on tullut mahdolliseksi, että lapsella on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Jos lapsi on asunut parin perheessä alusta saakka ja molemmat vanhemmat ovat kantaneet yhtäläistä vastuuta lapsen hoivasta, ei huoltajuusriitoja tulisi ratkaista sen perusteella kumpi vanhemmista on lapsen biologinen vanhempi ja kumpi adoptoinut vanhempi. Tässäkin tilanteessa tuomioistuimen olisi kyettävä arvioimaan lapsen tosiasiallinen etu, joka liittyy moniin muihin seikkoihin ja olosuhteisiin. Asiaa koskeva oikeuskäytäntö on vasta muotoutumassa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on mediatietojen mukaan luvannut ratkaista 'pääsiäispyhien jälkeen' lisätäänkö hallituksen tulevaan esitykseen isyyslaista naisparien lasten asemaa koskevat pykälät. Miten on ministeri, löytyykö sinusta ihmistä toteuttaa sateenkaariperheissä elävien lasten oikeusturvan kannalta ehdottomasti merkittävin lainsäädäntöuudistus?

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
* Uudet perhepoliittiset tavoitteet valmiit!
* Miehille vertaistoimintaa?
* Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä 4.5.
* Keskustelua sijaissynnytyksestä
* Huolta juoltajuudesta
* Yhdenvertaisuuslaki huomioi pian sateenkaariperheet
* Eurovaalit ja sateenkaariperheet
* Ajatuksia läheisille
* Perheiden Pridet kesällä
* Seinäjoki, Kotka, Pori - tervetuloa joukkoon!

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti kuukausittain)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, tutustu jäsenyyteen täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Ikioma perheeni

Vihdoin on ilmestynyt suomenkielinen lastenkirja, jonka pääteemana on sateenkaariperheessä eläminen! Kirjassa on kaunis tarina ja kaunis kuvitus, joiden takana ovat ammattilaiset Tittamari Marttinen & Aiju Salminen (kustantaja Pieni Karhu). Marttinen on palkittu lastenkirjailija ja julkaissut kymmeniä lastenkirjoja. Salminen on julkaissut Helsingin Sanomissa Potaatit-sarjakuvaa.

Osta uusi kirjayhdistykseltä ja saamme osan myyntituotosta työmme tueksi. Kiitos!
Kirja soveltuu kaikille lapsille kaikenlaisissa perheissä. Kirjan voit ostaa toimistoltamme tai tilaisuuksistamme. Voit tehdä tilauksen myös alla olevalla lomakkeella, jolloin saat kirjan postitse heti kun ehdimme toimittaa sen: my.surveypal.com/kirjatilausikiomaperheeni


Sateenkaariperheen nuoren kirjoittama kirja-arvostelu:
Ikioma perheeni kertoo Kuusta ja hänen perheestään, johon kuuluvat äiti ja mama sekä Kuun paras kaveri Kim, Kimin isät Antti ja Vesa sekä Kuun transsukupuolinen kummi Niki. Kirjassa on Kuun syntymäpäivä ja perhe tekee kaikkea mukavaa yhdessä.

Teos kertoo järkevästi ja totuuden mukaisesti normaalin lapsiperheen elämästä, erilaisista perhemuodoista ja monimuotoisista ihmisistä. Ikioma perheeni on kaikin puolin hyvä ja valaiseva kertomus ihmisistä, jotka rakastavat ja viettävät samanlaista arkielämää kuin kuka tahansa. Kirjassa on paljon järkeviä faktoja ja pieniä yksityiskohtia, joihin lukijat voivat samaistaa itseään ja tuttujaan. Käsitteet ovat yksinkertaisesti, totuudenmukaisesti ja selkeästi kerrottu iloisen ja hyvää mieltä tuovan tarinan seassa.

Kirja antaa monipuolisen ja avartavan kuva perheistä, joita kohtaan helposti löytyy ennakkoluuloja ja stereotypioita. Ikioma perheeni avaa silmät ja mielen todellisuudelle helpolla tavalla. Kirja on viihdyttävä, mutta jos kaikki lukisivat sen, ennakkoluulot vähenisivät huomattavasti. Kirjan päätyttyä mielessä päällimmäisenä oli, että seuraavat syntymäpäivät eivät ole mitään, ellei lahjaksi saa omia yökoruja. Miltäköhän kunkin yökorut näyttävät? Kirja sopii kaikenikäisille, mutta erityisesti voin suositella sitä kaikille yli 5-vuotiaille. Iiris 14v.

Useat vanhemmat, miehet, sijaissynnytys ja tapaamisoikeudet

Sateenkaariperheiden uudet perhepoliittiset tavoitteet vahvistettiin maaliskuussa kevätkokouksessa. Tavoiteohjelman painopisteiksi valittiin useamman kuin kahden vanhemman perheet ja sateenkaariperheiden miehet. Aivan uutena tavoitteena vahvistettiin yhdenvertaisen sijaissynnytyslain säätäminen Suomeen.

Perhepoliittiset tavoitteet on asetettu Suomen seuraavaa hallituskautta ajatellen. Asiakirja sisältää 11 päätavoitetta, jotka on jaettu useampiin konkreettisiin perhepoliittisiin tavoitteisiin, joita yhdistyksemme pyrkii seuraavan viiden vuoden aikana edistämään. Kaikkien päämäärien osalta tavoitteita on terävöitetty ja konkretisoitu. Esimerkiksi useamman kuin kahden juridisen vanhemmuuden mahdollistamiseen pyritään kehittämällä adoptiolakia niin, että kenenkään ei tarvitse luopua vanhemmuudesta perheen sisäisessä adoptiossa, sekä niin, että vanhemmuuden vahvistaminen tunnustamalla tehdään mahdolliseksi useammalle kuin yhdelle.

Perhepoliittisen ohjelman pohjalta yhdistys on asettanut omat tavoitteensa Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattaviksi.

Hallitusohjelmatavoitteet 2015

1. Käynnistetään hyvin resursoitu valtionhallinnon toimintaohjelma seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

2. Ulotetaan perhevapaat koskemaan etävanhempia, yksin lastaan hoitavia miehiä ja lapsen kaikkia tosiasiallisia vanhempia.

3. Uudistetaan laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta siten, että lapsen tapaamisoikeus voidaan harkita muuhunkin lapselle merkittävään henkilöön kuin juridiseen vanhempaan

4. Mahdollistetaan useamman kuin kahden vanhemman juridinen vanhemmuus uudistamalla adoptiolakia ja isyyslakia / vanhemmuuslakia

5. Säädetään kotimainen, syrjimätön sijaissynnytyslaki

Löydät hallitusohjelma- ja perhepoliittiset tavoitteet täältä >>

Monimuotoiset perheet-verkoston hallitusohjelmatavoitteet

Myös Monimuotoiset perheet -verkosto on työstänyt verkoston yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Verkoston tavoitteista sateenkaariperheille erityisen merkityksellisiä ovat perhevapaajärjestelmän lukuisten ongelmien purkaminen sekä tapaamisoikeuksien laajentaminen.

Nykyisen lain mukaan tuomioistuin voi harkita tapaamisoikeuden vahvistamista vain lapsen ja hänen juridisen vanhempansa välillä. Usein lapsen etu kuitenkin vaatisi sitä, että tuomioistuin voisi vahvistaa lapselle tapaamisoikeuden johonkin muuhun hänelle merkitykselliseen henkilöön. Monessa sateenkaariperheessä on useampi kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa. Näitä perheitä ovat esimerkiksi apilaperheet ja uusperheet.

Verkoston tavoitteita edistää Kaikkien perheiden Suomi -hanke.

Monimuotoiset perheet -verkoston hallitusohjelmatavoitteet löydät täältä >>

Miehille vertaistoimintaa

Miestyöryhmä aloitti työskentelynsä pohtimalla miten Sateenkaariperheet ry voisi kehittää miesten vertaistoimintaa. Yhdistyksen kaikille sukupuolille avointa toimintaa voidaan tietysti kehittää niin, että se ottaa paremmin huomioon kaikkia sukupuolia. Monissa kysymyksissä vanhempien sukupuolella ei ole minkäänlaista merkitystä vertaistuelle, mutta on myös olemassa tarvetta ja halua sille, että osa vertaistuesta järjestettäisiin miesten kesken. Miestyöryhmässä esiin nousi tarve keskustella ja kuulla apilaperheessä miehenä elämisestä. Miehet kaipasivat vertaistukea myös perheen suunnitteluvaiheessa. Suunnittelijoita yhdistävänä tekijänä olisi se, että miehenä sateenkaariperheen perustaminen on vielä hurjan paljon vaikeampaa kuin naisena: mahdollisuuksia on niin vähän ja ne ovat niin hankalia.

Miestyöryhmässä kävi ilmi, että eri miehet haluavat erilaista vertaistoimintaa. Osa kokee keskustelun ryhmässä vaikeana, ja toivoo vertaistukea jonkin toiminnallisemman puuhan yhteydessä. Löytyisikö yhdistyksestämme miehiä paremminkin toimimaan aktiivisesti esimerkiksi perheellistymismahdollisuuksien laajentamiseksi, ja yhteiskunnallista toimintaa toteuttaessaan saamaan vertaistukea muilta miehiltä toiminnan ohella ? Miesten vertaistoiminnan yhtenä haasteena on isänä toimivien miesten pieni määrä, jopa pääkaupunkiseudulla. Toisaalta isyyttä toivovia on iso määrä. Ehkä osa vertaistuesta voisi tapahtua netissä, tai osittain kasvokkain ja sen jälkeen netissä jatkuen.

Keskustelu miesten vertaistoiminnasta jatkuu Helsinki Priden yhteydessä pe 27.6. kello 18 kun Sateenkaariperheet ry:n toimistolla Kotolassa (Yrjönkatu 29 A 1) järjestetään isä-tapaaminen. Seuraavassa kokouksessaan 3.6. miestyöryhmä pohtii miesten perheellistymismahdollisuuksien laajentamista ja perhepoliittisia tavoitteita miesnäkökulmasta. Jos haluat mukaan miestyöryhmän toimintaan, laita viestiä toiminnanjohtajalle.

Muista painaa uutiskirjeen lopussa olevaa 'Lähetä vastaukset' -painiketta, muuten vastauksesi jää bittiavaruuteen!

Sunnuntaina 4.5. sateenkaariperhepäivää juhlitaan kautta Suomen!

Helsingissä kansainvälistä sateenkaariperhepäivää juhlitaan yhteisellä retkellä yhteen pääkaupunkiseudun kansainvälisimpään paikkaan, Korkeasaaren eläintarhaan. Jokainen perhe hoitaa itse sisäänpääsymaksun ja tulee paikalle itselleen sopivaan aikaan. Yhteinen kokoontuminen tapahtuu Karhusalissa kello 15. Pientä ohjelmaa sekä mehu- ja herkkutarjoilua. Yhteisestä tuokiosta voidaan jatkaa yhdessä eläimiin tutustumista.

Turussa kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään lastenkutsujen merkeissä klo 16.45-18.30 Mukkelis Makkeliksessa, os. Littoistentie 110. Tapahtuma on maksuton ja kaikille sateenkaariperheille avoin.

Tampereella kokoonnutaan Särkänniemeen. Yhdistys tukee rannekkeen tai erillislipun ostamista 5 €/hlö. Kokoontuminen klo 11.30 lipunmyynnin edessä. Tuen saa paikan päällä kuittia vastaan, liput siis ostetaan itse joko ennakkoon tai paikan päältä. Yhteiskokoontuminen klo 14.00 Angry
Birds Landissa. Ennakkoilmoittautuminen suotavaa joko sähköpostitse tai
face-ryhmässä.

Oulussa perhetapaaminen Keskustan avoimella päiväkodilla (ns. Vihreä talo) osoitteessa Uusikatu 27, klo 14.30-17. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Tervetuloa niin uudet kuin aiemmat kävijät! Ryhmä on avoin kaikille sateenkaariperheasioista kiinnostuneille, niin perhettä suunnitteleville kuin sateenkaariperheellisille ja heidän läheisilleen.

Lasten hyvinvoinnin asiantuntijat avioliittolain puolella

Eduskunnan lakivaliokunta on maalis-huhtikuun aikana kuullut kymmeniä asiantuntijoita tasa-arvoisesta avioliittolaista. Lukuisat asiantuntijatahot ovat julkaisseet lausuntonsa myös julkisesti. Aloitteen kannalle ovat asettuneet lähes kaikki lasten hyvinvoinnin ja edun kannalta asiaa kommentoineet, kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelastakaa lapset, Väestöliitto, Nuorisoyhteistyö Allianssi ja lapsiasiavaltuutettu.

Sateenkaariperheet ry oli kuultavana valiokunnassa huhtikuun alussa. Yhdistys toi lausunnossaan esille, että vaikka avioliittolaki on kulttuurisesti ja symbolisesti erittäin tärkeä, sateenkaariperheiden lasten asema ja oikeusturva liittyvät muun lainsäädännön toteuttamiseen. Erityisen ajankohtainen on isyyslain uudistus. Voit tutustua yhdistyksen lausuntoon täällä >>

Seuraa asian käsittelyn etenemistä eduskunnassa täällä >>
(valiokuntakäsittelyvaiheen tiedot löydät erillisestä linkistä)

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuo sateenkaariperheet valtuutetun toimialaan

Sijaissynnytystilaisuudessa vilkasta keskustelua yhdenvertaisuudesta ja lapsen edusta

Vähemmistöjen syrjinnän ehkäisyn kannalta tärkeä yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistus on loppumetreillä ja eduskunnan käsittelyssä. Hallituksen esityksen mukaisesti sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöjen asema kohentuisi uudistuksen myötä jonkin verran. Toisaalta hallituksen esitys merkitsisi myös syrjintäsuojan heikkenemistä joissain kohdin, koska lakiin esitetään ns oikeuttamisperusteita, joiden mukaan uskonnolliset ja muut vastaavat yhteisöt saisivat vapautuksen yhdenvertaisuuslain soveltamisesta tietyissä tilanteissa. Kyse on siis erityisestä luvasta syrjiä.

Sukupuolivähemmistöjen ja heidän perheidensä kohdalta merkittävä parannus hallituksen esityksessä on se, että sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu kirjoitetaan auki tasa-arvolakiin, jota uudistus myös osittain koskee. Seksuaalivähemmistöjen ja heidän perheidensä kohdalta merkittävä uudistus on seksuaalisen suuntautumiseen liittyvän syrjinnän lisääminen vähemmistövaltuutetun toimenkuvaan. Sukupuolivähemmistöt ovat jo ennestään olleet tasa-arvovaltuutetun toimenkuvassa.

Eduskunnan tulisi muuttaa hallituksen esitystä niin, että tasa-arvolakiin lisättäisiin sukupuolivähemmistöjen osalta 'syrjinnän ehkäisyn' sijaan laajempi 'tasa-arvon edistäminen'. Myös rekrytointisyrjinnän osalta suoja uhkaa jäädä epäselväksi sukupuolivähemmistöjen kohdalta. Yhdenvertaisuuslaista tulee poistaa yleiset oikeuttamisperusteet, varmistaa vähemmistövaltuutetun resurssit ja määritellä häirintä vähintään yhtä laajasti kuin nykyisessä laissa, ottaen huomioon ihmisryhmään kohdistuva häirintä ja häirityksi tulleen oma kokemus. Hallituksen esityksessä sekä syrjinnän että häirinnän käsitteitä pyritään tekemään nykyistä suppeammiksi, ja siten heikentämään syrjintäsuojaa.

Yhdistys on kutsuttu kuulemaan lakialoitteen käsittelyä eduskunnan työelämä- ja yhdenvertaisuusvaliokunnassa ke 23.4.

Maaliskuussa keskusteltiin sijaissynnytyksestä keskustelutilaisuudessa, jota Sateenkaariperheet ry oli järjestämässä. "Sijaissynnytysjärjestelyt yleistyvät koko ajan Suomessa ja maailmalla. Suomen laki ja palvelujärjestelmä eivät tue eivätkä tunnista sijaissynnytysjärjestelyjä. Haluamme herättää avointa ja asiallista keskustelua sijaissynnytyksestä", totesi Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Anne Lindfors.
 
Apulaisylilääkäri Viveca Söderström-Anttila Väestöliitosta kertoi kokemuksia suomalaisista sijaissynnytysjärjestelyistä. Dosentti Liisa Nieminen Helsingin yliopistosta kertoi sijaissynnytyksen kotimaisesta ja kansainvälisestä sääntelystä ja lainsäädännön mahdollisuuksista tulevaisuudessa. 
 
Paneelikeskustelussa Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä totesi, että mahdollisissa sijaissynnytysjärjestelyissä tulisi kohdella eri perhemuotoja, kuten miespareja, yhdenvertaisesti. Sijaissynnytysjärjestelyihin pääsevien rajaaminen perhemuodon perusteella ei vähentäisi yksittäisen sijaissynnytysjärjestelyn riskejä, vaan ainoastaan vähentäisi järjestelyjen lukumäärää.
 
Sijaissynnytystä harkinnut Alice Rodriguez totesi, että voisi ryhtyä sijaissynnyttäjäksi auttamisen halusta. "Sijaissynnyttämisen väitetään loukkaavan sijaissynnyttäjän ihmisarvoa. Minua loukkaa se, etten saa toimia sijaissynnyttäjänä, vaikka haluaisin", hän toteaa.
 
Oikeusministeriön asettama työryhmä antoi vuonna 2012 mietinnön sijaissynnytysjärjestelyistä. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on todennut, että sijaissynnytysjärjestelyt mahdollistavan lainsäädännön valmistelun aloittaminen tulisi ratkaista vuoden 2015 hallitusneuvotteluissa.

Sateenkaariperheet ry asetti uudessa tavoiteohjelmassaan tavoitteeksi, että Suomeen säädetään yhdenvertainen sijaissynnytyslaki. Tavoiteohjelman löydät täältä >>
 
Tiedotteen tilaisuudesta löydät täältä >>

Europarlamentti, eurovaalit ja sateenkaariperheet

Euroopan parlamentin toimikausi lähestyy loppuaan kun eurovaalit järjestetään toukokuun lopussa. Yhtenä viimeisistä ponnistuksistaan parlamentti hyväksyi huhtikuun alussa (ei-sitovan) päätöslauselman HLBTI-ihmisten vapaan liikkuvuuden toteuttamisesta Euroopan Unionissa. Tämä edellyttäisi sitä, että Unionin jäsenmaat tunnustaisivat toisen jäsenmaan siviilioikeudelliset asiakirjat sellaisinaan. Tämä ei edellyttäisi esimerkiksi Italiaa hyväksymään tasa-arvoista avioliittolakia, mutta se edellyttäisi kirjaamaan esimerkiksi Suomessa vahvistetun avioliiton ja lapsen perheen sisäisen adoption. Euroopan parlamentti moittii päätöslauselmassaan komissiota kovasanaisesti siitä, että komissio ei ole tuonut esitystä kyseisestä laista aiemmista lupauksistaan huolimatta.  Lue asiaa koskeva uutinen täältä >>

Lähestyvät eurovaalit ovat sateenkaariperheiden oikeuksien näkökulmasta tärkeät esimerkiksi yo. lainsäädännön edistämiseksi. Äänestämällä sateenkaarimyönteistä kandidaattia, edistät myös Euroopan laajuisen syrjintäsuojalain säätämistä, laajan perhekäsityksen määrittelyä EU:n omassa toiminnassa ja autat taistelemaan homo- ja transfobista kiusaamista kouluissa vastaan. HLBTI-järjestöjen kattojärjestö Ilga-Europe on kerännyt eurovaaliehdokkaita allekirjoittamaan oman sitoumuksensa. Suomesta sitoumuksen on allekirjoittanut jo 39 ehdokasta. Tsekkaa onko oma ehdokkaasi listalla täällä >>

Seta järjestää eurovaalipaneelin tiistaina 29.4. kello 16-18 Pohjoismaisessa kulttuuripisteessä Kaisaniemessä, Helsingissä. Käy kuulemassa miten eri puolueiden ehdokkaat vastaavat HLBTI-teemaisiin kysymyksiin. Lisätietoja tapahtumasta täällä >>

Voit seurata vaalipaneelia myös suorana lähetyksenä netissä täällä >>

Huolta huoltajuudesta

Seminaarissa etsittiin parempaa tukea sateenkaariparisuhteisiin ja apua erokriiseihin

Perheen sisäisen adoption mahdollistamisesta lähtien Sateenkaariperheet ry on hiukan huolensekaisin tuntein odotellut miten nais- ja miesparien huoltajuusriitoja aletaan yhteiskunnassamme ratkaista nyt, kun on tullut mahdolliseksi, että kaksi miestä tai kaksi naista toimii lapsen juridisina vanhempina, joita molempia lapsella on oikeus tavata.

Mies- ja naisparin huoltajuuskiistat tulisi tietenkin ratkaista lapsen tosiasiallisen edun mukaisesti kuten muidenkin perheiden osalta. Yhdistystä on kuitenkin mietityttänyt miten tuomioistuimet käytännössä tekevät ratkaisuja kun juridisista vanhemmista toinen on biologinen vanhempi ja toinen sosiaalinen vanhempi. Osaavatko tuomioistuimet tässäkin asetelmassa katsoa lapsen tosiasiallista etua ja hyvinvointia?

Yhdistys ottaa kiitollisena vastaan tietoja miten lapsen asumista, huoltajuutta ja tapaamista koskevat kiistat ovat ratkenneet tuomioistuimissa ja/tai sovittelussa. Ehdottoman luottamukselliset yhteydenotot yhdistyksen toiminnanjohtajaan.

Sateenkaariperheet ry:n yhteistyökumppanin Parisuhdekeskus Katajan uusi Sateenkaariparit-hanke polkaistiin käyntiin koko päivän seminaarilla Helsingissä maaliskuussa. Ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa keskusteltiin laajasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten pari- ja perhesuhteista, suhteiden tukemisesta sekä erokriiseissä auttamisesta ja eron jälkeisen vanhemmuuden tukemisesta.

Tiedon jakamisen ohessa puheenvuoroissa myös rohkaistiin auttamisen ammattilaisia kohtaamaan tunteitaan, luottamaan läsnäoloon, kysymään suoraan ja suhtautumaan omiin mokiinsa armollisesti.

Katajan puheenjohtaja Liisa Tuovinen nosti loppuyhteenvedossaan yhdeksi päivän helmistä lauseen aktivisti Taru Höykinpuron puheenvuorosta: "Hyvää ei ole yhdenlaista". Ajatus pätee niin suhdemuotoihin ja elämänvalintoihin kuin ammatillisiin kohtaamisiinkin.

Työskentely sateenkaariparien ja -perheiden monenlaisen hyvän eteen jatkuu, ja Katajan uuden hankkeen kuulumisia voi seurata mm.
Facebookissa >>

Lyhyesti

Uusia kontakteja adoptiopalvelunantajille

Tasa-arvoisen avioliittolain astuessa voimaan tulee juridisesti mahdolliseksi, että samaa sukupuolta oleva pari adoptoi yhdessä lapsen perheen ulkopuolelta. Käytännössä lapsia ei ainakaan lähitulevaisuudessa sijoiteta näihin perheisiin. Kotimaisissa adoptioissa suositaan käytännössä mahdollisimman keskiluokkaisia ja normin mukaisia perheitä. Ulkomaisissa adoptioissa taas ongelmana on se, että suomalaisten adoptiopalveluntarjoajien ulkomaiset kontaktit eivät sijoita lapsia samaa sukupuolta olevien parien perheisiin.

Maailmassa on joitakin maita, jotka sijoittavat lapsia adoptioon ulkomailla, ja joiden lainsäädäntö ei estä lasten sijoittamista samaa sukupuolta olevan parin perheeseen. Tällaisia maita ovat ainakin Etelä-Afrikka, Brasilia, Yhdysvallat ja Mexico Cityn osavaltio Meksikossa. Näissäkin maissa vain osa adoptiopalvelunantajista sijoittaa lapsia sateenkaariperheisiin vaikka laki sen salliikin. Suomeen adoptoidaan lapsia esimerkiksi Etelä-Afrikasta, mutta Suomella on kontakteja vain kristillistaustaisiin tahoihin, jotka eivät sijoita lapsia sateenkaariperheisiin.

Olisi siis tarpeen, että suomalaiset adoptiopalvelunantajat (Pelastakaa lapset ry, Interpedia ry ja Helsingin kaupungin adoptioyksikkö) loisivat uusia kontakteja Etelä-Afrikan, Brasilian ja Meksikon moninaisuutta arvostaviin toimijoihin.  Uusien kontaktien luominen on aikaa vievä hanke ja vaatii molempien valtioiden keskusviranomaisen hyväksynnän. Toimeen on kuitenkin ryhdyttävä pian, jotta tulevaisuudessa mies- ja naisparit voisivat olla resurssina kansainvälisessä adoptiossa. Yhdysvallat sijoittaa lapsia adoptioon ulkomaille, mutta koska Yhdysvallat eivät kuulu kansainvälistä adoptiota säätelevään Haagin sopimukseen, ei adoptio Yhdysvalloista ole Suomessa käytännössä mahdollinen.

Yhdistyksen uusi esite ilmestynyt

Sateenkaariperheet ry on alkuvuodesta päivittänyt ja painattanut erän yhdistyksen yleisesitettä. Uusi esite vastaa uutta visuaalista ilmettä ja sen asiat ovat ajan tasalla. Esitettä on toimitettu ympäri maata neuvoloissa jaettavaksi sateenkaariperheille ja muille kiinnostuneille. Esitettä voidaan toimittaa postitse ammattilaisille ja kumppanijärjestöille tarpeen mukaan. Esite pdf-tiedostona löytyy täältä >>

Suomalaisia Nelfan hallitukseen

Eurooppalaisten sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa järjesti historiansa toisen vuosikokouksen Maastrichtissa, Hollannissa maaliskuun lopussa. Kokouksessa vahvistettiin vuosittaisten päätösten lisäksi yhdistyksen johtosääntö.

Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä jätti tehtävänsä Nelfan varapuheenjohtajana. Sen sijaan Nelfan hallitukseen valittiin kaksi suomalaista: Iina Särkkä ja Sari Kemppinen, molemmat Sateenkaariperheet ry:n hallituksen jäseniä. Nelfan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin sveitsiläinen Maria Von Känel, joka on Sveitsin sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja. Hallituksen koko kasvoi 13 jäseneen.

Hallituksen kokoonpanon ja lisätietoa Nelfasta löydät täältä >>

Hedelmöityshoitosuositus junnaa ministeriössä

Toistaiseksi sateenkaariperheet eivät ole käytännössä saaneet hedelmöityshoitoja julkisilta klinikoita ja Kelan korvaukset yksityisistä hoidoista ovat olleet syrjiviä. Lainsäädäntö ei estä yhdenvertaisia palveluita vaan kyse on lain tulkinnasta. Tämän asian korjaaminen on ollut tavoitteena STM:ssä kun siellä viime vuonna uusittiin hedelmöityshoitoja koskeva kiireettömän hoidon suositus, joka on ministeriön suositus palvelunantajille.

Suositus on virkamiehiltä saadun tiedon mukaan valmistunut jo vuoden vaihteessa. Kuitenkin ministeriön muut kiireet ovat ilmeisesti olleet suosituksen julkaisemisen hidasteena. Ohjeistusta kuitenkin tarvitaan kipeästi. Tänäkin keväänä olemme kuulleet useista tapauksista, joissa julkiset klinikat ovat kieltäytyneet palvelemasta sateenkaariperheitä selvästi syrjivin perustein. Sateenkaariperheet ry odottaa jännityksellä kuinka voimakkaasti ja selkeästi ministeriö tarttuu syrjintään.

Elämää sateenkaariperheessä

Kuukausittainen blogi

Saimme 18.päivä tietää, että masuasukilla on kaikki hyvin, ja että hän voi hienosti. Saimme tietoomme myös sukupuolen, ja tyttöhän sieltä tulee. Nyt voimme alkaa suunnittelemaan vauvan huonetta, josta tulee koko perheen projekti. Hain vanhemman tyttäremme päiväkodista ja hän odotti innolla uutisia. Hän toivoi tyttöä ja oli ilo kertoa, että 'hänen toiveensa toteutui'. Illalla katsoessamme ultra-kuvia hän kuitenkin tokaisi, että haluaa myös pikkuveljen. No, minäpä pistän tilaukseen!

Olemme alkaneet järjestämään uuden perheenjäsenemme huonetta, joka on aikaisemmin toiminut vierashuoneena. Olemme katsoneet läpi tyttöjen vaatekaapit ja siirtäneet pienet vaatteet sivuun odottamaan uutta käyttäjää.

Tällä hetkellä istun olohuoneen sohvalla ja rauhoitun ensimmäistä kertaa tämän päivän aikana. Aurinko paistaa ikkunoista sisään siniseltä taivaalta ja naapurien lapset pyöräilevät pitkin katuja nauraen ja huutaen. Meidän pienin tyttäremme on päiväunilla ja vanhempi lähti puolisoni kanssa kauppaan. Koirat lepäävät jaloissa, kissat nukkuvat saunassa ja kilpikonna pitää vahtia akvaariossaan. Tähän on hyvä lopettaa.

Nina Blomerus

Nea ja Nina kirjoittavat Elämää sateenkaariperheessä -blogia perhe-elämästään kerran kuukaudessa. Kaikki kirjoitukset löytyvät osoitteesta www.sateenkaariperheet.fi/blogi. Siellä voit myös kommentoida kirjoitusta. Blogi julkaistaan Sateenkaariperheiden uutiskirjeen lisäksi Perheaikaa.fi -nettipalvelussa. 

 Muita sateenkaariperhe -blogeja löydät täältä>>

Tapahtumauutisia

Koululaisten kevätriennot

Maalis-huhtikuussa sateenkaarevien perheiden koululaisia on hellitty viikonloppuleirillä Pirkanmaalla, isien ja lasten kalliolaskeutusmisillalla sekä hohtokeilaus- ja grillausiltapäivällä. Viikonloppuleirillä koululaisilla oli vanhempi mukanaan. Erilaisten leikkien ja pelien lisäksi lähes 30-henkinen leiriväki maalasi jokaisesta kuvan papareille, saunoi ja rakensi fiiliskuvia.

Sateenkaaren tällä puolen: ajatuksia sateenkaariperheiden läheisille

Joskus sateenkaariperheen sukulaisilla tai ystävillä on vaikeuksia tunnistaa ja hyväksyä perhettä sellaisena kuin se on. Kysymys voi olla ajattelemattomuudesta, tiedon puutteesta tai siitä, että uuden asian ja sen herättämien tunteiden käsitteleminen on vielä kesken. Läheisetkin voivat tarvita apua omassa prosessissaan ennen kuin pystyvät olemaan tukena sateenkaariperheen lapsille ja aikuisille.

Lapsi hahmottaa itseään ja maailmaa pitkälti perheensä kautta, ja hänen on tärkeää saada puhua avoimesti omasta perheestään. Mummit ja kummit voivat omalla panoksellaan vaikuttaa siihen, että sateenkaariperheen lapsi tuntee perheensä - ja näin ollen itsensä - nähdyksi ja hyväksytyksi.

Koulutussuunnittelija Tiia Aarnipuu luennoi Väestöliiton Perheaikaa-palvelussa otsikolla "Läheisenä sateenkaariperheelle".  Luento on katsottavissa täällä >>

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheisten tueksi löytyy myös nettisivuiltamme >>Kevään aikana aiheesta julkaistaan lisäksi paperinen opas.

Polyamoria - monisuhteisuus

Yhdistyksen hallitus ja paikalliset aktivistit kuulivat maaliskuun kehittämispäivillä mielenkiintoisen alustuksen polyamoriasta eli monisuhteisuudesta. Huhtikuussa Sateenkaariperheiden koulutussuunnittelija kävi puolestaan keskustelemassa esimerkiksi useamman vanhemman perheiden laillisesta asemasta Polyamoria ry:n tilaisuudessa heidän kutsustaan. Polyamorisia perheitä ja suhteita on hyvin monenlaisia. Osa niistä on myös sateenkaariperheitä. Toistaiseksi on harvinaista, että lapsia saadaan polyamorisessa suhteessa. Lapset ovat usein edellisistä suhteista. Polyamoristen perheiden ja suhteiden asiaa ajaa Polyamoria - monisuhteisuus ry, jonka tunnuksena on Vastuullista monisuhteisuutta. Tutustu yhdistyksen kotisivuihin täällä >>

Tulevat koulutukset

Toukokuun nettiluento

Avoimet koulutukset

Mitä Sateenkaariperheet ry tekee? Keitä varten se on? Kuka voi olla mukana sen toiminnassa? Mikä on sen rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana? Mitä siellä oikein tapahtuu? Miksi sitä tarvitaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen nettiluennolla ti 6.5. klo16.30-17.30.

Luennoitsijana Sateenkaariperheet ry:n puheenjohtaja Emmi Pihlajaniemi. Seuratessasi luentoa reaaliajassa sinun on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä chatin kautta. Tallennettuna luento on nähtävissä perheaikaa-sivustolla luentoa seuraavasta päivästä alkaen.

Torstaina 15. päivänä toukokuuta 2014 Oulussa

Sateenkaariperheet ry:n koulutushanke järjestää yhteistyössä Hyvän mielen talo ry:n kanssa kaikille avoimen koulutuspäivän Oulussa, Hyvän mielen talolla (Puusepänkatu 4). Lisätietoja myöhemmin Facebookissa tai koulutussunnittelijalta tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi

Perhevalmennukset 2014

Sateenkaariperheiden perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville, lasta odottaville ja lapsen hiljattain saaneille sateenkaariperheille.

Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja ongelmia etuuksien haussa, syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden parisuhteen tyypillisistä sudenkuopista, kolmen ja neljän vanhemman perheiden erityishaasteista jne. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja kursseista täällä >>

Marraskuun viikonloppukurssi

14-16.11.2014 Hollolassa
Sitovat ilmoittautumiset 19.10. mennessä nettilomakkeella >>

Helsingin iltakurssit

Helsingin iltakurssit järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla ydinkeskustassa, osoitteessa Yrjönkatu 29 A 1 (Forumin kortteli) kello 17.30-20.30.

Syksyn kurssi 7.10.-4.11.2014
Sitovat ilmoittautumiset 31.8. mennessä nettilomakkeella >>

Tulevia parisuhdekursseja

Sateenkaariperheet ry on mukana Kataja ry:n Sateenkaariparit-hankkeessa. Kataja järjestää ensi syksynä kaksi parisuhdekurssia, joihin kutsutaan sekä lapsettomia että lapsellisia sateenkaaripareja. Viikonloppukurssin Valkeakoskella vetävät Katajan kouluttamat samaa sukupuolta olevat vertaisohjaajaparit. Iltakurssi järjestetään Katajan toimitiloissa Helsingissä. Sen vetää Katajan ammattiohjaaja ja se on suunnattu sekä samaa että eri sukupuolta oleville pareille. Lisätietoja molemmista kursseista täällä >>

Seuraavissa uutiskirjeissä tietoa seuraavista Sateenkaariperheet ry:n järjestämistä parisuhdeviikonlopuista ja -ryhmistä, jotka on suunnattu nimenomaan sateenkaariperheellisille tai perhettä suunnitteleville / odottaville.

Tulevat tapahtumat

Sunnuntaina 4.5. sateenkaariperhepäivää juhlitaan kautta Suomen!

Helsingissä kansainvälistä sateenkaariperhepäivää juhlitaan yhteisellä retkellä yhteen pääkaupunkiseudun kansainvälisimpään paikkaan, Korkeasaaren eläintarhaan. Jokainen perhe hoitaa itse sisäänpääsymaksun ja tulee paikalle itselleen sopivaan aikaan. Yhteinen kokoontuminen tapahtuu Karhusalissa kello 15. Pientä ohjelmaa sekä mehu- ja herkkutarjoilua. Yhteisestä tuokiosta voidaan jatkaa yhdessä eläimiin tutustumista.

Turussa kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään lastenkutsujen merkeissä klo 16.45-18.30 Mukkelis Makkeliksessa, os. Littoistentie 110. Tapahtuma on maksuton ja kaikille sateenkaariperheille avoin.

Tampereella kokoonnutaan Särkänniemeen. Yhdistys tukee rannekkeen tai erillislipun ostamista 5 €/hlö. Kokoontuminen klo 11.30 lipunmyynnin edessä. Tuen saa paikan päällä kuittia vastaan, liput siis ostetaan itse joko ennakkoon tai paikan päältä. Yhteiskokoontuminen klo 14.00 Angry
Birds Landissa. Ennakkoilmoittautuminen suotavaa joko sähköpostitse tai
face-ryhmässä.

Oulussa perhetapaaminen Keskustan avoimella päiväkodilla (ns. Vihreä talo) osoitteessa Uusikatu 27, klo 14.30-17. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Tervetuloa niin uudet kuin aiemmat kävijät! Ryhmä on avoin kaikille sateenkaariperheasioista kiinnostuneille, niin perhettä suunnitteleville kuin sateenkaariperheellisille ja heidän läheisilleen.

Perheiden Pride-ohjelmat kesällä

Pirkanmaan pride -Leimautumispäivät Tampereella 6.-7.6.2014

Sateenkaariperheet osallistuvat tapahtumaan lauantaina järjestämällä oman tapaamisen
pride-marssin ja Laikunlavalla järjestettävän päätapahtuman jälkeen. Lisätietoja Tampereen paikallistiimiltä (yhteystiedot kirjeen loppuosassa).

Myös Kataja-parisuhdekeskus ry tulee esittelemään Sateenkaariparit-projektiaan.Tarkempi aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin. Lopullinen ohjelma
julkaistaan Vappuun mennessä täällä>>

Pietarsaaressajärjestetään Jeppis Pride 25-26.7

Tarjolla monenlaista ohjelmaa, josta tarkemmat tiedot myöhemmin netissä.


Helsinki Pride 23-29.6.2014


Sateenkaariperheiden ohjelma Helsinki Pride -viikolle ei ole vielä aivan valmis. Luvassa ainakin seuraavaa:
Ma 23.6. klo 10-16 Henk.koht. neuvontaa
Ma 23.6. klo 18-20 Miten lapsia tehdään?
Ti 23.6. klo 10-12 Perhetapaaminen
Ke 25.6. klo 18-20 Miten miehet tekevät lapsia?
To 26.6. klo 17-20 Alkutaipaletapaaminen
Pe 27.6. klo 18-20 Isätapaaminen
Pe 27.6. klo 18-20 Koululaisten tapaaminen kalliolaskeutumisen merkeissä
La 28.6. klo 10-12 Perhepicnic
La 28.6. klo 13- Kulkue
La 28.6. klo 14- Puistojuhlassa perhealue ym.

Prideille kaivataan vapaaehtoisia. Ihmisiä kaivataan myyjiksi tunnin ajaksi kulkueen lähtöpaikalle sekä puistojuhlaan esittelypöydän taakse. (Yhteydenotot: hallitus@sateenkaariperheet.fi)

Mikä tahansa lapsille järjestettävä toiminta, esitykset ym. on erittäin tervetulleita. Lastentoiminnan vapaaehtoisille ruokaa sekä bilelippuja. (Yhteydenotot: info@sateenkaariperheet.fi)

Kesän perheleiri järjestetään heinäkuussa

Leiri on täynnä. Peruutuspaikkoja voi kysellä järjestösihteeriltä.
Leirille haetaan vapaaehtoisia kokkeja ja lastenohjaajia. Jos kiinnostaa, ilmoittaudu järjestösihteerille!

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa:
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Vertaisryhmätoiminta netissä - perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden vertaisryhmä-chatit ja muun sateenkaariperheille suunnatun sisällön löydät osoitteesta Perheaikaa.fi. Videoista löytyy useita sateenkaariperheitä koskevia tietoiskuja. Luennoissa löytyy esimerkiksi sateenkaariaiheinen Miten lapsia tehdään.

Nyt chatteihin, luennoille ja keskustelupalstalle voi osallistua myös rekisteröimättä. Ryhmiin ja kursseille osallistuminen vaatii aina rekisteröitymisen. Rekisteröityminen palveluun on kuitenkin helppoa, ilmaista ja anonymiteetin säilyttävää.

INNOSTUSTA KIRJOITTAMISEEN?
Perheaikaa.fi -sivusto kaipaa sateenkaariperheitä käsitteleviä artikkeleja. Olisitko sinä kiinnostunut kirjoittamaan ytimekkäitä asiapitoisia tekstejä liittyen sateenkaariperheyteen? Artikkeleja lukevat niin perheelliset kuin laaja joukko ammattilaisia. Etenkin neuvoloiden työntekijät ovat valtavan suuri sivuston käyttäjäkunta. Artikkeleja voi lähettää ja lisätietoja kysellä järjestösihteeriltä (yhteystiedot kirjeen lopussa). Tässä muutamia esimerkkejä sivuston artikkeleista: artikkeli 1, artikkeli 2 ja artikkeli 3.

SEURAAVAT TAPAHTUMAT PERHEAJASSA:

Kansainvälisen Sateenkaariperhepäivän 4.5.2014  jälkeinen viikko, eli vko 19, on perheaikaa -sivustolla sateenkaariperheteemaviikko.  Luennon ja chatin lisäksi sivustolle nousee tavallista enemmän materiaalia perheiden monimuotoisuudesta.

Ma 5.5. kello 12-13.30 Vapaa chat, jossa voit kysellä asioista sateenkaariperheiden työntekijältä tai keskustella muiden sateenkaarevasta vanhemmuudesta kiinnostuneiden kanssa

Ti 6.5. klo16.30-17.30 Luento Sateenkaariperheet ry:n toiminnasta. Mitä Sateenkaariperheet ry tekee? Keitä varten se on? Kuka voi olla mukana sen toiminnassa? Mikä on sen rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana? Mitä siellä oikein tapahtuu? Miksi sitä tarvitaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen nettiluennolla, jossa luennoitsijana Sateenkaariperheet ry:n puheenjohtaja Emmi Pihlajaniemi. Seuratessasi luentoa reaaliajassa sinun on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä chatin kautta. Tallennettuna luento on nähtävissä perheaikaa-sivustolla luentoa seuraavasta päivästä alkaen.

Ma 2.6. kello 12-13.30 Vapaa chat, jossa voit kysellä asioista sateenkaariperheiden työntekijältä tai keskustella muiden sateenkaarevasta vanhemmuudesta kiinnostuneiden kanssa

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää järjetösihteerille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Vaikka yhdistyksen oma keskustelupalsta on palannut toimimaan, Perheaikaa.fi-palvelussa jatkuvat myös sateenkaariperheiden keskustelut. Sateenkaariperheteemaisen keskustelun löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Pohdituttaako perheenperustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palvelujen tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa?

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello  9-10

SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa.

CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös kuukausittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatti on yleensä kuun ensimmäisenä maanantaina kello 12-13.30. Tulevat chattiajat 5.5 ja 2.6.

Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että  muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Kokemuksistaan kertovia haetaan

Perhevalmennukseen kertomaan kokemuksistasi
Tule perhevalmennukseen kokemuskouluttajaksi ti 6.5. kello 17.30-20.00 Helsinkiin. Perhevalmennukseen osallistuu 34 sateenkaarevasta lapsiperheestä haaveilevaa ihmistä. He odottavat innolla kuulevansa perhe-elämää jo viettäneiden vanhempien kokemuksia ja ajatuksia arjesta. Kuka vaan kelpaa kouluttajaksi, erityisiä taitoja ei tarvita. Paneelin puheenjohtaja kyselee arkipäiväisistä asioista. Ilmoittaudu järjestösihteerille.

Kirja sateenkaariperheiden tarinoista
Joukko innokkaita jäseniämme on käynnistänyt upean projektin, jonka lopputuotoksena tulee olemaan elämänmakuinen kirja, jossa kirjoittajat kertovat lyhyitä tarinoita omasta sateenkaariperheestään ja sen syntymisestä. Toiveena on, että sateenkaariperhettä suunnittelevat ihmiset voisivat lukea tositarinoita muiden perheellistymistä ja tekemistä valinnoista. Se tukisi heidän omia valintojaan ja suunnitelmiaan sateenkaariperheen perustamisessa. Kyseessä on kirja perheiltä tuleville perheille! Kirja on tarkoitus julkaista jossain muodossa yhdistyksen ja työryhmän yhteistyönä vuoden 2014 aikana. Osallistu mukaan kirjoittamalla lyhyt tarina!

Kirjoita vapaamuotoisesti joko omalla nimellä tai nimimerkillä. Erityisesti miesten ja transihmisten tarinoita kaivataan. Kirjoituksen voit lähettää vielä kevään aikana sateenkaariperheeni@gmail.com. Lisätietoja täällä>>

Tarinaa kertomassa lehdissä, radiossa tai televisiossa
Yhdistykselle tulee jatkuvasti haastattelupyyntöjä median edustajilta. Suurin osa pyynnöistä koskee lehtijuttuja. Tieto perheiden monimuotoisuudesta tavoittaa ihmiset parhaiten oikeiden ja aitojen perheiden tarinoiden kautta. Voisiko sinun perheesi olla valmis esiintymään julkisuudessa? Jos vastauksenne on kyllä, ilmoitatko yhteystietosi järjestösihteerille. Kun yhdistyksen työntekijöillä on tieto perheistä, joita kannattaa kysyä haastateltaviksi ja voi kysyä suoraan heiltä hakuammunnan sijaan, säästyy aikaa moneen muuhun tärkeään.

Yhteistyökumppanit tiedottavat


Kerro sateenkaarinuoruudesta Suomessa

Kerro sateenkaarinuoruudesta Suomessa! Millaista on elää nuorena lesbona, homona, biseksuaalina, transihmisenä, transvestiittina, sukupuolettomana, intersukupuolisena, queer-nuorena, aseksuaalina tai muuten seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja haastavana? Entä millaista se oli ennen?
 
Kerro kokemuksesi tai muistosi elämästä nuorena, joka kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, kokee tai on kokenut epävarmuutta seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan tai on haastanut seksuaalisuutta ja sukupuolta määrittäviä normeja.  Kirjoittamalla elämästäsi olet mukana tuottamassa yhä monipuolisempaa kuvaa nuoruudesta Suomessa eri aikoina. Kokemuksia kerätään 27.1.-30.4.

Lisätietoja täällä>>

Päksyssä sateenkaareva olkkari

Pääkaupunkiseudun yksin- ja yhteishuoltajat ry:n Olohuone-toimintaan kuuluu myös yksin- ja yhteishuoltajien sateenkaariperheille suunnattu Olohuone! Tervetuloa Saateenkaarevaan Olkkariin Pikku-Huopalahden Viiri-puistoon (Herukkakuja 3, 00300 HKI)

Tarjoilujen ja lastenhoitajien määrän vuoksi toivottavaa olisi ilmoittaa osallistumisestaan etukäteen vetäjälle: (p. 044 333 4035 / emmi.christensen (a) welho.com)! Paikalle voi kuitenkin saapua myös ilmoittamatta. Lisätietoja yhdistyksestä ja Olohuone-toiminnasta löydät täältä >>

Uutuuskirja Lepakot kertoo sukupuolesta riippumattomasta rakkaudesta

Outi Kallaksen romaanissa kahden naisen rakkaustarinan rinnalla kulkevat biseksuaalisuutta käsittelevät faktaosiot ja kirjailijan omia kokemuksia valottavat pohdinnat.  Kirjan voi ostaa e-kirjana, mutta myös nettikirjakaupoista ja hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Reilu päiväkoti

Helsingin vapaa-ajattelijat huutelevat Reilu päiväkoti-hankkeessaan mm. sateenkaariperheiden oikeuksien perään. Jos olert kiinnostunut toimimaan Reilu päiväkoti -hankkeen puolesta, ota yhteyttä ja lue lisää täällä>>. Uskomaton lehden Reilu päiväkoti-teemanumerossa oli erillinen artikkeli sateenkaariperheistä. Sen voi lukea täällä>>

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 1400  tykkääjää!

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös Sateenkaariparit-hanke, sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa ja  Monimuotoiset perheet -verkosto löytyvät Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Poimintoja Facebookista


Inhimillisen tekijän teemana oli maaliskuussa sateenkaariperheet

Studiossa asiasta keskustelivat pienen tyttären isä Jani Toivola, sateenkaariuusperheen äiti Seija Holm ja sateenkaariperheen tytär Sanna Marin. Tunnin mittaisessa ohjelmassa ehdittiin rauhassa pohtia sateenkaariperhe-elämän monia puolia. Ohjelma katsottavissa täällä >>

MLL:n pääsihteeri Mirjam Kalland kirjoittaa yhdistyksen blogissa heidän tasa-arvoista avioliittoa tukevasta kannastaan. Eilen lakivaliokunnassa kävivät yksimielisen kannattavan kantansa esittämässä adoptioalan järjestöt ja palveluntarjoajat. Lue kirjoitus täällä >>

14-vuotiaan tytön kirjoittama tarina kertoo sateenkaariperheen tytöstä heräävän murrosiän keskellä.

Alunperin avoimeksi jäänyt tarina on nyt täydentynyt kolmella koululaisten kirjoittamalla lopulla. Katso ohjelma YleAreenasta täällä >>

Keskustanuoret ehti ensimmäisenä ottamaan kantaa sijaissynnytyksen puolesta

Kannanotto julkaistiin samana päivänä kun Sateenkaariperheet ry yhteistyökumppaneineen järjesti avoimen keskustelutilaisuuden sijaissynnytyksestä. Keskustanuorten mukaan kotimainen järjestelmä suojaisi osapuolia paremmin kuin nykyiset epäviralliset järjestelyt. Lue kannanotto täällä >>

Tapahtumakalenteri

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >>

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

Toiminta alkanut kolmella uudella paikkakunnalla

SEINÄJOEN ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN

Seinäjoella vietettiin pääsiäistä ensimmäisen sateenkaariperhetapaamisen merkeissä.
Pääsiäissunnuntaina kokoonnuimme ensimmäistä kertaa Seinäjoen sateenkaariperheille vuokratussa tilassa, jossa toimii myös kaupungin avoin leikkitoiminta. Meillä oli käytössämme kokonainen talo täynnä leluja ja puuhaa eri-ikäisille lapsille.
Jännitimme saapuisiko paikalle väkeä, sillä tiesimme jo kolme perhettä, jotka eivät pääsisi osallistumaan ensimmäisellä kerralla. 
Tuleviin tapaamisiin hekin olisivat tulossa aina kun pääsisivät. 

Onneksi kaksi perhettä saapui paikalle paikallistiimimme perheiden lisäksi, joten tapaamisessa oli yhteensä kuusi aikuista ja kuusi lasta. Lapset olivat 1,5-6-vuotiaita. Lapset ottivat heti tilan haltuunsa ja olivat innoissaan uusista leluista ja leikkikavereista. Talo täyttyi lasten äänistä ja vilinästä. Aikuisillakin alkoi juttu heti luistaa, eikä ohjattua toimintaa kaivattu. Järjestimme kuitenkin lapsille suklaamunien etsinnän.

Keitimme "kaffit" ja nautimme sen kanssa tarjottavista, joita perheet olivat tapaamiseemme tuoneet. Osalla lapsista koitti ruoka-aika, ja heille lämmitettiin ruoat keittiössä, josta löytyi kaikki tarvittava mikroista jääkaappeihin. Välillä leikimme talon pihallakin, jossa on aidattu leikkialue keinuineen ja hiekkalaatikkoineen. Aika meni nopeasti tutustumisen ja leikkimisen merkeissä - herkuttelua unohtamatta. Jatkossa voimme keksiä yhdessä mieluista ohjelmaa ja tekemistä tapaamisiimme. Tapaamispaikkamme on kyllä sen verran viihtyisä, että siellä on ihan hauska vain oleillakin mukavassa seurassa.

Toivotamme kaikki uudet perheet lämpimästi tervetulleiksi tapaamisiimme koko Etelä-Pohjanmaan alueelta! Mukaan voi tulla, vaikka lapsi olisi vasta suunnitteluasteella. Lasten iälläkään ei ole väliä - tulevaisuudessa suunnittelemme toimintamme sen mukaan, millaisia perheitä ja minkä ikäisiä lapsia tapaamisiimme osallistuu. Facebook-ryhmäämme pääsee mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seinajoki@sateenkaariperheet.fi. Sen jälkeen lähetämme sähköpostiisi linkin ryhmään.
Näyttää vahvasti siltä, että myös Etelä-Pohjanmaalla on kysyntää sateenkaariperheiden toiminnalle!

KOTKA

Kotkan tapaaminen päätyi Kymen sekä Kouvolan Sanomiin etusivulle! Kymenlaakson ensimmäiseen tapaamiseen osallistui kahdeksan perhettä Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Anjalankosken alueelta.

Osan lehtijutusta löydät täältä>>

PORI

Porissa perheet ovat kokoontuneet jo muutaman kerran. Mukana on ollut pienten lasten perheitä sekä lastaan odottavia. Joka kerralla on uusia perheitä tullut mukaan.

Paikallistoimintaa kehitettiin

Parisenkymmentä aktiivista vapaaehtoista ympäri Suomea vietti viikonlopun Helsingissä virkistäytyen, tutustuen toisiinsa ja suunnitellen uusia asioita paikallistoiminnan tiimoilta. Päivisin oli tiukkaa työskentelyä ja illalla syötiin, keilattiin, ja osa jatkoi vertaiskeskusteluja ja herkuttelua aamutunneille saakka. Kehittämispäivien jälkeen paikallistiimien jäsenet, myös ne, jotka eivät kehittämispäiville päässeet, jatkoivat keskustelua ja kehittämistä nettiyhmässä kolmen viikon ajan.

Paikallistoiminna aktiiveille on koottu paikallistoiminnan käsikirja, joka toimitetaan vapaaehtoisille ja julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla toukokuun aikana.

UUTTA:
Tampereella käynnistyy koululaisten oma toiminta sekä alkutaipale-ryhmä
Visulahteen yhteisretki monelta paikkakunnalta
Turussa Miten lapsia tehdään? -tilaisuus ja klikkavierailu

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti
: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Kirsi, Anu, Minna, Reeta ja Sanna  helsinki@sateenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET
Perhetapaamiset on suunnattu kaikille perheille vanhempien lukumäärästä tai parisuhdekuvioista riippumatta. Olipa lapsellasi yksi tai seitsemän vanhempaa, olitpa eronnut, sinkku, poly, ydinperheessä elävä, vasta lapsista haaveileva tai lapsikatraan vanhempi, tule mukaan viettämään mukavaa aikaa tai vähintään juomaan kupponen teetä tai kahvia. Pääkaupunkiseudun tapaamiset järjestetään etupäässä Sateenkaariperheiden toimistolla, Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki, mutta myös retkiä tehdään.

Hiukan ennakkotietoa kevään ja kesän 2014 perhetapaamisista:
7.6. tai 8.6 Eläinaiheinen retkikohde
Prideviikolla perhetapaaminen päiväaikaan ja ilta-aikaan, sekä perhepicnic!

KOULULAISET
Kalliolaskeutumista Prideviikolla pe 27.6. kello 18-20 Vantaan Ikean lähellä Käärmekalliolla. Myös koululaisten vanhemmat ovat tervetulleita laskeutumaan. Ilmoittautumisia toivotaan järjestösihteerille.

ARKITAPAAMISET

Vauva- ja leikki-ikästen perheiden kovasti suosimat arkitapaamiset jatkuvat Kotolassa toistaiseksi joka viikko. Arkitapaamisiin ovat tervetulleita kaikenikäiset aikuiset ja lapset, vaikka ajankohdasta johtuen tapaamiset kiinnostavat varmasti eniten kotivanhempia. Välillä tapaamisissa on alustaja tai teema, mutta aina on aikaa vapaalle juttelulle ja leikille. Kotolasta löytyy leluja ja siellä on myös mahdollista lämmittää ruokaa lapsille. Yhdistys tarjoaa teetä, kahvia, mehua ja keksejä. Mukanaan voi tuoda muita syötäviä nyyttärihengessä. Parillisina viikkoina ryhmä kokoontuu Pirtissä ja parittomina keittiön takana Kammarissa. Kammarissa pääsee istumaan sohville, pirtissä taas on hiukan enemmän tilaa.

Tapaamisaika on aina tiistaina kello 10-12:
29.4. Vappuhulinaa, 6.5., 13.5. me & i -vaate-esittely, 20.5., 27.5. sateenkaarevat kirjat, 3.6. ja 10.6.

ALKUTAIPALE-RYHMÄ
Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi

Kevään kokoontumiset to 24.4. ja ti 20.5 kello 18-20 (jolloin kylässä kätilö ja anestesialääkäri)
Prideviikolla tavataan to 26.6. kello 17-20
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnittelelville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme, teemme retkiä ja piknikejä. Ellei muuta ilmoiteta kokoonnumme yleensä Kotolassa. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipaleillat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat.

Alkutaipaleen omaan facebook-ryhmään
voi pyytää jäsenyyttä laittamalla pyynnön sähköpostiosoitteeseen: harjoittelija@sateenkaariperheet.fi. Alkutaipalesivun ylläpitäjä lähettää sinulle tämän jälkeen sähköpostitse liittymiskutsun. Facebookryhmässä päivitetään tulevat tapahtumat ja vaihdetaan kuulumisia.

LUOMUISÄT JA -ÄIDIT ELI HETEROLIITOSSA LAPSIA SAANEET

Ryhmä miehille ja naisille, jotka ovat saaneet lapsia heteroliitossa, ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteroliitossa, mutta ovat tai haluaisivat olla myös samasukupuolisessa suhteessa samaan aikaan. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea uuteen, erilaiseen vanhemmuuteen homo-/bi-miehenä tai -naisena. Seuraava tapaaminen ti 13.5 kello 17.30-20 Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, Salonki-tila toimiston perällä. Tapaamista tulee avustamaan luomuperheessä syntynyt, mutta sateenkaariperheessä kasvanut nuori aikuinen.

Pääkaupunkiseudun oma facebook-ryhmä
Pääkapunkiseudun sateenkaariperheillä on oma suljettu facebook-ryhmä, "Pääkaupunkiseudun Sateenkaariperheet". Ryhmän jäsenyys ja sinne kirjoittelut eivät näy kenellekään muulle kuin ryhmän jäsenille. Ryhmään pääsee vain sen ylläpitäjien tai jo jäsenenä olevien lisäämänä. Jos haluat liittyä ryhmään kysy fb-kavereiltasi ovatko he jo ryhmän jäseniä, ja voisivatko lisätä sinut. Tai pyydä toiminnanjohtaja Juha Jämsää,  järjestösihteeri Kaisa Niittystä sähköpostitse liittämään sinut ryhmään. Jo ryhmään kuuluvat, liittäkää kavereitanne ryhmään, jotta mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi ryhmän annista.

JOENSUU

Paikallistiimi: info@sateenkaariperheet.fi

Joensuussa etsitään uutta tapaamisten koollekutsujaa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan vapaamuotoiseen seurusteluun ja toimintaan, ota yhteyttä.

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Heljä, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Huhtikuussa ja toukokuussa on kuukausitapaaminen, joiden päivämääriä ei ole vielä päätetty. Toukokuussa menemme kiipeilemään Bolderpajalle.

Kesäkuussa 10.6. retki Visulahteen yhdessä Jyväskylän, Mikkelin ja Kuopion sateenkaariperheiden kanssa. Tapaaminen portilla klo 11.00. Mukaan ovat tervetulleita kaikki halukkaat! Kimppakyytejä voidaan järjestellä, mikäli ilmoittautuu etukäteen joko Mikkelin tai Jyväskylän sateenkaariperhe-spostiin.

Tarkemmat tiedot tapaamisista saa liittymällä sähköpostirinkiin. Pyynnön voi lähettää jyväskylän ryhmän sähköpostiin.

KUOPIO

Paikallistiimi: Outi ja Susanna, kuopio@sateenkaariperheet.fi

Seuraavan kerran perheet kokoontuvat Kuopion torilla Vapunäivänä 1.5. Ohjelma vielä hiukan auki. Kysy siitä paikallistiimiltä tai liity facebook-ryhmään.

Kesäkuussa 10.6. retki Visulahteen yhdessä Jyväskylän, Mikkelin ja Kuopion sateenkaariperheiden kanssa. Tapaaminen portilla klo 11.00. Mukaan ovat tervetulleita kaikki halukkaat! Kimppakyytejä voidaan järjestellä, mikäli ilmoittautuu etukäteen joko Mikkelin tai Jyväskylän sateenkaariperhe-spostiin.

Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Kotkassa huhtikuussa pidetty tapaaminen oli Kymenlaakson ensimmäinen. Seuraavista tapaamisista käydään keskustelua kymenlaakson alueen sateenkaarieperheiden omassa facebook-ryhmässä. Pyydä paikallistiimiä liittämään sinut mukaan.
 
Tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset ja perhettä suunnittelevat!

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

Kesäkuussa 10.6. retki Visulahteen yhdessä Jyväskylän, Mikkelin ja Kuopion sateenkaariperheiden kanssa. Tapaaminen portilla klo 11.00. Mukaan ovat tervetulleita kaikki halukkaat! Kimppakyytejä voidaan järjestellä, mikäli ilmoittautuu etukäteen joko Mikkelin tai Jyväskylän sateenkaariperhe-spostiin.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Tapaamiset joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai Keskustan avoimella päiväkodilla (ns. Vihreä talo) osoitteessa Uusikatu 27. Keväällä tavataan vielä kansainvälisenä sateenkaariperhepäivänä 4.5. Tapaamisaika on klo 14.30-17. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Tervetuloa niin uudet kuin aiemmat kävijät! Ryhmä on avoin kaikille sateenkaariperheasioista kiinnostuneille, niin perhettä suunnitteleville kuin sateenkaariperheellisille ja heidän läheisilleen.

Ryhmän omalle postituslistalle päästäksesi, laita viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna, pori@sateenkaariperheet.fi

Porissa tapaamiset hyvässä vauhdissa!
Tapaamispäivät ovat seuraavat maanantait: 19.5. ja 16.6.
Tapaamisaika on 18-19.30.
Paikkana on Satakunnan yhteisökeskus (Isolinannkatu 16, Pori), ja siellä Sali.

Tervetulleita ovat niin perheelliset, odottavat kuin omaa lasta vielä suunnittelevat ihmiset!

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Riikka, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt paikallistiimille.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Tapaamiset joka kuun 3. sunnuntai klo 16.30-18.30. Seuraavat tapaamiset 18.5., 15.6. ja 20.7. Tapaamispaikkana Kepon avoimen leikkitoiminnan talo Kivistöntie 23. Luvassa kahvittelua nyyttäriperiaatteella sekä tutustumista ja lapsille leikkimistä. Tervetulleita ovat kaikki sateenkaariperheelliset sekä perhettä suunnittelevat. Lisätietoa sekä ohjeet Facebook-ryhmään liittymisestä osoitteesta seinajoki@sateenkaariperheet.fi.

TAMPERE

Paikallistiimi: Anne, Marjut ja Sini, tampere@sateenkaariperheet.fi

Kansainvälistä Sateenkaariperhepäivää vietetään 4.5.2014, Tampereella kokoonnutaan tuolloin Särkänniemeen. Yhdistys tukee rannekkeen tai erillislipun ostamista 5 €/hlö. Kokoontuminen klo 11.30 lipunmyynnin edessä. Tuen saa paikan päällä kuittia vastaan, liput siis ostetaan itse
joko ennakkoon tai paikan päältä. Yhteiskokoontuminen klo 14.00 Angry Birds Landissa. Ennakkoilmoittautuminen suotavaa joko sähköpostitse tai face-ryhmässä.

Koululaisryhmän ensimmäinen tapaaminen on Setan toimistolla sunnuntaina 27.4 klo 16-17.30. Kerho on tarkoitettu lähinnä eskari- ja alakouluikäisille lapsille. Myös ne, jotka menevät vasta syksyllä eskariin, voivat jo nyt keväällä osallistua. Ensimmäisellä kerralla tutustumme toisiimme leikin varjolla ja suunnittelemme yhdessä lasten kanssa toimintaa. Myös pieni askarteluhetki on mahdollinen.... tehdään vaikka taikataikinasta jotain  Laitattehan ilmoittautumisia faceryhmään tai osoitteeseen tampere@sateenkaariperheet.fi. Vanhemmat voivat halutessaan tulla mukaan

Pirkanmaan Seta ry järjestää 6.-7.6.2014 Pirkanmaan pride - Leimautumispäivät -tapahtuman Tampereella. Sateenkaariperheet osallistuvat tapahtumaan lauantaina järjestämällä oman tapaamisen
pride-marssin ja Laikunlavalla järjestettävän päätapahtuman jälkeen. Myös Kataja-parisuhdekeskus ry tulee esittelemään Sateenkaariparit-projektiaan.Tarkempi aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin. Lopullinen ohjelma julkaistaan Vappuun mennessä osoitteissa: www.pirkanmaanseta.fi ja
www.leimautumispaivat.org. Face -ryhmästä ja osoitteesta tampere@sateenkaariperheet.fi lisätietoa

Alkutaipale -ryhmä kokoontui maaliskuussa ensimmäisen kerran kolmen perheen voimin. Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa, tarkempi aikataulu selviää myöhemmin. Ryhmien aikatauluista tietoa TreSetan ja Sateenkaariperheet.fi:n tapahtumakalenterista, faceryhmän ilmoituksista ja osoitteesta tampere@sateenkaariperheet.fi

Tampereella on kevään aikana pelattu sählyä, opeteltu lettien tekoa ja paistettu puistossa lättyjä.

TURKU

Paikallistiimi: Minna, Marjukka, Juha ja Anu, turku@sateenkaariperheet.fi


La 26.4. klo 15 menemme Caribian kylpylään. 0-2-vuotiaat ilmaiseksi, muilta kerätään paikan päällä omavastuuhinta 3 euroa per uimari. Varaa tasaraha mukaan ja ole ajoissa paikalla. 
 
Su 4.5. klo 16.45-18.30 Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän lastenkutsut Mukkelis Makkeliksessa, os. Littoistentie 110.

Ke 7.5. klo 18-20 Miten lapsia tehdään? -tilaisuus Turun Seudun Setan uudella toimistolla, Eerikinkatu 22 b B 20.

To 15.5. klo 17.30 alkaen Mitä klinikalla tapahtuu? - tutustumiskäynti Turun Väestöliiton klinikalle, os. Joukahaisenkatu 1, 6.krs. 

Toiminta on avointa kaikille ja Caribian omavastuuosuutta lukuunottamatta maksutonta. Tervetuloa mukaan! Kysy halutessasi lisätietoja: turku@sateenkaariperheet.fi tai ilmesty paikan päälle!

Turun seudun sateenkaariperheillä on tiedottamista varten sähköpostilista, johon voi ilmoittautua mukaan ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa: turku@sateenkaariperheet.fi.

Olemme myös facebookissa: Tiedotukseen painottuva sivusto löytyy täältä >> Lisäksi Turun seudun sateenkaariperheille on perustettu suljettu facebook-ryhmä, jossa myös voi keskustella toiminnasta  ja muista sateenkaariperheasioista luottamuksellisemmin.  Ryhmään pääsee laittamalla pyynnön ylläpitäjälle täällä >>


Sateenkaariperheet ry
Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Koulutussuunnittelija
Tiia Aarnipuu
tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Puheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello  9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2014

Emmi Pihlajaniemi, Helsinki (puheenjohtaja)
Joanna Marjanen, Vantaa (varapuheenjohtaja)
Tanja Rintala, Salo
Paula Myöhänen, Mikkeli
Anu Pellinen, Espoo
Riku Karppinen, Tampere
Sari Kemppinen,  Helsinki
Hannele Kupari, Vantaa
Krister Karttunen, Helsinki
Iina Särkkä, Mikkeli (varajäsen)
Anneli Gustafsson, Vantaa (varajäsen)

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1