Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen

Uutiskirje marraskuu 2014

Vertaistoiminnan monet puolet

Yhtenä päätehtävänämme on tarjota sateenkaarevien perheiden jäsenille ja perheydestä haaveileville vertaistukea. Mitä vertaistuki oikeastaan on? Osalle vertaistuki merkitsee arkullista kultaa, joillekin se on punainen vaate, asia, jota tarvitsevat vain heikot ja itsensä syrjityksi tuntevat.

Vertaistoimintamme tavoitteena on sekä aikuisten että lasten lisääntynyt hyvinvointi. Yhdistyksen tehtävänä on tarjota tiloja ja tilaisuuksia perheiden tavata toisia perheitä ja saada tutustumiselle ja keskustelulle turvallinen tila. Sateenkaariperheissä ei yleisesti ottaen kaivata sen erityisempää tukea vanhemmuuteen tai arkeen.  Sateenkaariperheyteen liittyy kuitenkin määrättyjä erityispiirteitä, joita ei useinkaan muissa perhemuodoissa ole. Etenkin lasta suunnittelevia kiinnostaa päästä puhumaan hedelmöityshoidoista, koti-inseminaatiosta, vanhemmuuskumppanien löytämisestä, aiesopimuksista, adoptiosta ja perheen perustamisesta sellaisten kanssa, joita kyseiset asiat myös koskettavat. Harvalla heteropariskunnalla on niihin kosketuspintaa.

Vertaistoimintaan osallistuneet ovat kommentoineet palautteissaan kokemuksiaan esimerkiksi näin:  "oli ihanaa olla muutama tunti ihmisten joukossa, jotka tietävät mistä mä puhun ja ymmärtävät puolesta lauseesta, mitä tarkoitan", "yllättävän rentouttavaa, kun ei tarvitse miettiä tarviiko jollekin selittää meidän perhemuotoa tai vanhemmuuskuvioita" ja "mahtavaa huomata, että ei ole näiden tunteiden ja ajatusten kanssa yksin".  Vertaistuki tarjoaa tietoa ja kokemuksia, joita ei ole osannut edes kaivata, mutta joita saatuaan voi löytää uutta vahvuutta ja iloa elämäänsä.

Sateenkaariperheiden yleiset perhetapaamiset toimivat perheiden yhteen tuojina sekä tarjoavat tilaisuuden löytää ystäviä ja käydä keskustelua. Viime aikoina on herätty myös siihen, että monella on tarve keskustella vertaisten kanssa ilman lasten kuuntelevia korvia. Aikuisten keskusteluryhmät muodostuvat yleensä hyvinkin rajatun teeman ympärille. Kuluvana vuonna yhdistyksellä on ollut ryhmänsä mm. sosiaalisille vanhemmille, etävanhemmille, miehille, uusperheille, heteroliitossa lapsia saaneille ja yhden vanhemman perheille. Uusia ryhmiä tai kertaluontoisia kokoontumisia järjestetään tarpeiden ja löytyvien (vertais)vetäjien mukaan. Kenellä tahansa on mahdollisuus toimia uuden ryhmän alkuun panevana voimana.

Perhettä perustavilla ja suunnittelevilla tuntuu olevan erityisen suurta intoa vertaistoimintaan. Alkutaipaleryhmiä muodostetaan yhä useammille paikkakunnille ja perhevalmennuksen osallistujamäärät kasvavat jatkuvasti. Perhettä perustaville onkin tarjolla monta areenaa päästä samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa juttusille. Perhevalmennukset tarjoavat viiden illan tai kokonaisen viikonlopun pituisen ajan vertaiskeskustelulle. Maanantaina 17.11. Perheaikaa -sivustolla julkaistava nettiperhevalmennus toimii enemmän tiedonjakajana kuin vertaistoimintana, mutta nettiperhevalmennuskin sisältää oikeiden ihmisten kokemuksia.

Netti tuo vertaistoiminnan myös niille, jotka eivät ryhmistä välitä tai eivät niiden ulottuvilla asu. Sateenkaariperheiden vanhempien on mahdollista käydä keskusteluja ja jakaa kokemuksia keskustelupalstoilla, facebookin lukemattomissa ryhmissä, chateissa ja eri perhemuodoille suunnatuissa suljetuissa teemaryhmissä.

Vaikka vanhemmista tuntuu, ettei vertaistoimintaan ole tarvetta eikä ryhmämeininki tunnu 'omalta jutulta', perheen lapset kuitenkin hyötyvät vertaistuesta, ja vertaistuella on selkeä yhteys lasten hyvinvointiin. Lapset eivät aikuisten lailla yleensä kaipaa keskusteluja vaan mukavaa toimintaa yhdessä ,mahdollisuuden tutustua muihin lapsiin ja perheisiin sekä mahdollisuuden huomioida toisten perhemuotoja. Lapsilla on tarve nähdä omanlaisia perheitä ja pohtia perheiden keskinäistä erilaisuutta ja samanlaisuutta. Sateenkaariperhemuotojen kirjo on laaja, eikä yhdellekään lapselle ole haitallista saada huomata, että on iso joukko perheitä, jotka rakentuvat eri tavalla kuin oma tai luokkakavereiden perheet. Leireillä lapsilla on hyvä mahdollisuus tehdä se huomio, että sateenkaariperheitähän on tosi iso joukko eikä lapsi ole perheensä kanssa yksin, vaikka oman koulun ainoa sateenkaariperhelapsi olisikin.

Sateenkaariperheillä on pitkin Suomea vapaaehtoisista koostuvat paikallistiimit, jotka tekevät erittäin arvokasta työtä. Tiimit suunnittelevat ja organisoivat oman paikkakuntansa toimintaa. Toiminta on tekijöidensä ja myös osallistujiensa näköistä, ja jokainen tekee tiimissä sitä, mikä tuntuu itselleen sopivalta. Jos uudet kaverit ja innostava vapaaehtoistyö kiinnostaa, ota yhteyttä oman paikkakuntasi paikallistiimiin tai jos sellaista ei ole, ota yhteyttä järjestösihteeriin ja pistä alulle oman paikkakuntasi toiminta. Me autamme sinua. Paikallistiimiläisille paras palkkio heidän työstään on se, että perheet osallistuvat toimintaa ja kertovat tiimille millaista toimintaa juuri heidän perheensä kaipaisivat.

Kaisa Niittynen
järjestösihteeri

kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

PS. Odotamme malttamattomana hallitukselta esitystä translaiksi. Allekirjoita Amnestyn vetoomus pääministeri Stubbille täällä >>

TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
* Aktivismin superviikonloppu - tule mukaan!
* 2-, 3- ja 4-apiloita
* Näkymätön lapsi koulussa
* Turussa sateenkaariperhehistoriaa
* Tampereella puidaan kiusaamista
* Lapsia tehdään Porissa ja Tampereella
* Venäjän karut kuulumiset
* TransHelsinki ja perheet
* Rikasta minua!
* Koulutusta koulutuksesta
* Blogisti kirjoittaa isästään
* Kohta päästään Riminille!
* Perhevalmennus nyt verkkokurssina

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT
* Tiedote 14.10.2014 Sateenkaariperheiden syrjintä hedelmöityshoidoissa loputtava!
* Tiedote 13.11.2014 Työryhmä esittää naisparille mahdollisuutta tunnustaa äitiys
* Hallituksen kokouksen 27.9.2014 päätösluettelo

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti kuukausittain)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, tutustu jäsenyyteen täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Työryhmä esittää naispareille mahdollisuutta tunnustaa äitiys

Oikeusministeriön työryhmä esittää eilen julkaistussa mietinnössään naispareille mahdollisuutta tunnustaa sosiaalisen äidin äitiys, jos lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidoista ja sosiaalinen äiti on antanut suostumuksen hoitoihin. Sen sijaan työryhmä ei esitä vanhemmuusolettaman ulottamista naispareihin, vaikka vanhemmuusolettamaa sovelletaan eri sukupuolta olevien parien avioliitossa.

Äitiyden tunnustaminen tapahtuisi samoin kuin isyyden tunnustaminen, joko ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa tai sen jälkeen lastenvalvojan luona. Hedelmöityshoitoklinikoilla naispareja alettaisiin hoitaa pareina, jolloin yhteisen suostumuksen antaminen hoidoille varmistaa, että sosiaalinen äiti voidaan vahvistaa myöhemmin lapsen äidiksi. Lapsen synnyttänyt äiti ei voisi estää äitiyden vahvistamista. Myöskään luvan hoidoille antanut puoliso ei pääsisi pakoon vastuutaan vanhempana. Esitys parantaa siis selkeästi lapsen asemaa naisparin ydinperheessä.

Työryhmän esitykset toisivat parannusta ainoastaan ydinperheen muotoisille naisparien perheille. Muut perhemuodot jäisivät kokonaan uudistusten ulkopuolelle. Lisäksi työryhmän esitys vaikeuttaisi apilaperheiden asiointia klinikoilla. Seuraavaksi mietintö menee lausuntokierrokselle, joka päättyy marraskuun lopussa. Hallitus on sitoutunut antamaan esityksen eduskunnalle vielä tämän vuoden aikana.

Neliapiloita, kolmiapiloita ja - kyllä - kaksiapiloita

Sateenkaariperheet ry:n toimistolla on viime viikkoina pyöritelty perheiden monimuotoisuutta kuvaavaa sanastoa oikein joukolla.Tietoisina siitä, että kieli paitsi kuvaa todellisuutta myös muokkaa sitä, olemme päätyneet käyttämään viestinnässämme uudissanaa "kaksiapilaperhe" kuvaamaan niitä kahden vanhemman perheitä, joissa vanhemmat eivät ole keskenään parisuhteessa.

Kaksiapilaperheen aikuiset voivat siis olla esimerkiksi ystäviä, ja suhde rakentuu vanhemmuuden jakamisen ympärille ilman perinteistä rakkaus- tai seksisuhdetta. Näin sana "apilaperhe" laajentuu kuvaamaan kaikkia niitä tilanteita, joissa ainakin kaksi vanhempaa on ryhtynyt jakamaan vanhemmuutta alusta alkaen ilman parisuhdetta.

Apilaperheiden aikuiset pohtivat usein hyvin samankaltaisia kysymyksiä riippumatta siitä, jaetaanko vanhemmuutta kahden, kolmen tai neljän aikuisen välillä. Yleisiä teemoja ovat esimerkiksi vuoroasumiseen liittyvät asiat, vastuunjako ja päätöksenteko sekä lähi- ja etävanhemmuuksiin liittyvät tunnot.

Apilateema on Sateenkaariperheet ry:ssä ajankohtainen: vuoden 2015 painopistealueiksi on nostettu apilaperheet ja miesten vanhemmuus. Vuoden alusta lähtien ryhdymme tarjoamaan miehille ja apilaperheellisille myös kasvokkaista neuvontaa perheen suunnitteluun ja aiesopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Näkymätön lapsi koulussa

Ruotsissa, Saksassa ja Sloveniassa on kartoitettu sateenkaariperheissä elävien 8-20-vuotiaiden lasten ja nuorten omia kokemuksia koulusta ja koulun tavasta käsitellä monimuotoisia perheitä. Ruotsissa haastateltiin kahdeksaa lasta ja nuorta sekä heidän 16 vanhempaansa, jotka edustivat laajasti eri HLBTQ-identiteettejä.  

Monet ruotsalaiset vanhemmat ovat aktiivisia lastensa kouluissa; osa on pitänyt tietoiskuja HLBTQ-teemoista. He kokevat kuitenkin, että seksuaalisuuden moninaisuus nähdään koulussa vain "yhtenä teemana" muiden joukossa, sen sijaan että moninaisuus olisi integroituna kaikkeen toimintaan. Sateenkaariperheiden vanhemmat kokevat tulleensa teoriassa hyväksytyiksi muun muassa koulun vanhempainiltoihin, kunhan he eivät käytännössä haasta heteronormatiivista ydinperheasetelmaa.

Vanhemmat kertovat kärsivänsä näkymättömyydestä: esimerkiksi eräs opettaja ei millään "muistanut" perheen toisen äidin olevan vanhempi, vaan oletti tämän toistuvasti ystäväksi tai isoäidiksi.

 

Eräs poika kuvasi, kuinka opettajat tietävät hänen perhemuodostaan, mutta eivät kertoneet siitä muille oppilaille, viestittäen näin että asiassa on jotain häpeällistä. Hän toivoi opettajille lisää avoimuutta. Opettajat joutuvat tasapainottelemaan sen välillä, että puhuvat ihmisten erilaisuudesta, mutta eivät leimaa ketään erikoiseksi.
 
Huomioimattomuus ja näkymättömäksi tekeminen ovat syrjintää. Tutkimukseen osallistuneet sateenkaariperheiden lapset, nuoret ja vanhemmat toivovat, että koulun henkilökunnan tietoisuus perheiden moninaisuudesta lisääntyisi. Kouluopetuksen ja oppimateriaalien tulisi olla vapaita heteronormatiivisuudesta, ja niiden pitäisi huomioida perheiden moninaisuus. Näin kaikki tuntevat kuuluvansa mukaan ja kaikki hyötyvät.


Lue ruotsiksi lisää täältä >>

Lue englanniksi lisää täältä (laajempi) >>

Sateenkaari-aktivismin superviikonloppu 28.-30.11. - tule mukaan!!

Perjantaina: Iltapäivällä mielenosoitus avioliittolaista. Illalla keskustelutilaisuus lasten hyvinvoinnista, Sateenkaariperheiden syyskokous, ja lapsille oma ohjelma.
Lauantaina: Koko päivä mielenkiintoisia työpajoja Setan tapahtumassa Kauniaisissa, esim. Sateenkaariperheet ry:n järjestämä Perhesuhdepaja.
Sunnuntaina: Setan edustajakokous, jossa yhdistyksellä viitisentoista edustajapaikkaa (Lähde edustajaksi!) 

Avioliittolaki ottaa seuraavan askeleen - valmistaudu miekkariin 28.11!

Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliitosta ottanee kuun lopussa seuraavan askeleen eduskunnassa. Näillä näkymin eduskunta keskustelee aloitteen kohtalosta torstaina 27.11. ja äänestää perjantaina 28.11. Äänestyksessä ratkeaa katkeaako aloitteen taival heti, vai meneekö se vielä toiseen valiokuntaan käsiteltäväksi.
 

Sateenkaariperheet ry ja muut ihmisoikeusjärjestöt pyrkivät eri tavoin rohkaisemaan kansanedustajia äänestämään yhdenvertaisuuden puolesta. Äänestyspäivänä sinä voit osallistua rohkaisemiseen tulemalla meidän mukaamme eduskuntatalon edustalle muistuttamaan edustajia asian tärkeydestä.
 
Miekkari tasa-arvoisen avioliiton puolesta järjestetään näillä näkymin pe 28.11. iltapäivällä eduskunnan edessä. Tarkemmat tiedot kun eduskunnan kyseisen viikon istuntosuunnitelma varmistuu. Seuraa sosiaalista mediaasi!
 
Tahdon2013-kampanja on avannut tänään uudet nettisivut ja haastaa kaikki mukaan viimeiseen ponnistukseen!

www.metahdomme.fi

Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi - alustettu keskustelutilaisuus!
- ja syyskokous 28.11.
 
Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvointia tarkasteleva kirjallisuuskatsaus julkaistaan joulukuussa. Katsauksen kirjoittaja, yhdistyksen tutkija Kia Aarnio alustaa keskustelun lasten hyvinvoinnista ja antaa kuulijoille esimakua kirjallisuuskatsauksen sisällöstä. Alustuksen jälkeen keskustellaan lasten hyvinvoinnista kouluttaja Sanna Mäkipään (Capacitas Familia) johdatuksella.
 
Sateenkaariperheiden hallitus kutsuu kaikki jäsenet yhdistyksen syyskokoukseen heti keskustelutilaisuuden jälkeen.  Syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajat sekä vahvista ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kokouspaperit löytyvät yhdistyksen kotisivuilta täältä >>
 
Keskustelutilaisuus ja syyskokous järjestetään yhdistyksen toimitilassa Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, perjantaina 28.11. Keskustelutilaisuuden ja syyskokouksen aikana lapsille järjestetään omaa ohjelmaa. Kello 17 alkaen tarjolla on suolaista ja makeaa purtavaa.Keskustelutilaisuus alkaa kello 17.30 ja syyskokous kello 19. Kokous kestänee noin tunnin. Tervetuloa!

Perhesuhdepaja 29.11.
 
Puolisot, vanhemmat, lapset, sisarukset, ystävät, kissat,koirat. Minkälaista tukea sateenkaarikansa läheisineen tarvitsisi perhesuhteiden hyvinvointiin? Miten hoitaa parisuhdetta, keskustella äidin kanssa identiteetistä, tukea lapsen kasvua eron jälkeen?

Tule kuulemaan Sateenkaariperheet ry:n suunnitelmista perustaa koko Setan jäsenjärjestökenttää palveleva

Perhesuhdekeskus (työnimi). Ennen kaikkea toivomme, että tulet keskustelemaan suunnitelmista ja kertomaan mikä sinun mielestäsi olisi tärkeää työtä sateenkaarikansan läheissuhteiden tukemiseksi.

Työpaja järjestetään Setan edustajakokouksen yhteydessä kello 13.30-15.00. Katso lisätiedot edarista alta.

Setan edustajakokous 29.-30.11.
 
Seta järjestää edustajakokouksensa kaksipäiväisenä tapahtumana 29.-30.11 Kauniaisissa, pääkaupunkiseudulla. Viikonloppuun mahtuu Setan vuosikokouksen lisäksi täyslaidallinen mielenkiintoisia työpajoja, jotka ovat avoimia kaikille. Sateenkaariperheet ry järjestää tapahtumassa työpajan, jonka teemana on Perhesuhdepaja. Työpajat sijoittuvat lauantaihin ja edustajakokous sunnuntaihin.
 
Sateenkaariperheet ry on Setan toiseksi suurin jäsenjärjestö ja yhdistyksemme äänivaltaa Setassa saa käyttää viitisentoista kokousedustajaa. Toivomme jälleen kiinnostuneilta yhteydenottoja, jotta saisimme nimettyä riittävän määrän kokousedustajia. Edustajalta ei vaadita mitään erityistä osaamista tai asiantuntemusta, vain mielenkiintoa osallistua Setan kokoukseen ja tarkastella käsiteltävänä olevia asioita Sateenkaariperheet ry:n ja lapsiperheiden näkökulmasta. Samalla pääsee osallistumaan viikonlopun koko muuhun ohjelmaan. Seta maksaa kokousedustajien matkat ja majoituksen (majoitusta ei tarjota pääkaupunkiseutulaisille).
 
Perhesuhdetyöpajasta ja Sateenkaariperheet ry:n edustajina Setan edustajakokouksessa toimimisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

Uusi harjoittelija Kotolassa

Olen Maaren, sosionomiopiskelija diakonia-ammattikorkeakoulusta ja teen viimeistä harjoitteluani Sateenkaariperheet ry:ssä. Harjoitteluni on jo siinä vaiheessa, että se lähenee loppuaan näiden uutisen ilmestyttyä. On ollut ilo päästä tutustumaan perheisiin ja järjestämään heille erilaista ohjelmaa: mm. perhetapaamisia, niihin leikkejä, askartelua ja vauvatanssiluentoa. Työharjoitteluni on enimmäkseen painottunut ohjaajani järjestösihteerin Kaisa Niittysen työhön perehtymiseen, tiedottamiseen sekä vaikuttamiseen. On ollut hienoa nähdä kuinka suurta vaikuttamistyötä Sateenkaariperheet ry tekee yhteiskunnassamme sateenkaariperheiden oikeuksien eteen. Mukavaa talven alkua, toivottavasti nähdään jossain merkeissä.

Kysely heterosuhteessa lapsia saaneille sateenkaari-ihmisille

Kysely vanhemmille heidän lastensa suhtautumisesta luovuttajaansa

Sateenkaariperheet ry:n harjoittelijat ovat laatineet kehittämistyötä silmällä pitäen kyselyn, johon toivotaan vastauksia mahdollisimman monelta heteroliitossa lapsia saaneelta.

Auta meitä palvelemaan paremmin ja vaatimaan parempaa palvelua ja asiantuntemusta myös muilta tahoilta. Kyselyyn vastataan helposti ja anomyymisti nettilomakkeella
täällä>>

Sateenkaariperheet ry kaipaa koulutus- ja kehittämistyötä varten tietoa lasten ja etenkin nuorten ajatuksista siitä, että heidän alkuun saattamisekseen on käytetty sukusolujen luovuttajaa. Yhdistyksen harjoittelijat ovat laatineet aiheesta kyselyn, johon voi vastata täällä>>.

Kyselystä saatua tietoa voimme käyttää hyödyksi, kun valmistamme erilaisia materiaaleja, koulutamme ammattilaisia ja pohdimme millaista toimintaa tai tietoa perheiden lapset kaipaavat.

Uutisia lyhyesti

Sateenkaariperheiden perhevalmennusta nyt myös verkkokurssina!

Ensi maanantaina 17.11. kello 10 julkaistaan sateenkaariperheiden perhevalmennus verkkokurssina Perheaikaa.fi-palvelussa. Kurssi on itseopiskelumateriaali, jonka voi käydä omaan tahtiinsa. Kurssi toimii esimerkiksi orientoivana materiaalina varsinaiselle perhevalmennuskurssille. Vuoden 2015 kursseista tietoa myöhemmin tässä uutiskirjeessä.

Toimiston väki joululomilla 15.12.-6.1.

Merkitse kalenteriin: Euroopan sateenkaariperheet kokoontuvat seuraavaksi Italian Riminillä!
 
Sateenkaariperheiden eurooppalainen kattojärjestö Nelfa järjestää seuraavan sateenkaariperheille suunnatun suurtapahtumansa Italian Riminillä 9.-11. lokakuuta 2015. Tapahtumaan odotetaan toista tuhatta sateenkaariperheen jäsentä ympäri Euroopan. Tapahtuma järjestetään nyt neljännen kerran.

Kannattaa ehdottomasti varata aika kalenterista!

Välimerellä on lokakuun alkupuolella vielä kesäisen lämmintä. Nelfan perhetapahtumat ovat olleet perinteisesti hyvin edullisia ja kun lennot varaa hyvissä ajoin, ei niistäkään kohtuuttomasti köyhdy. Ohjelma koostuu sekä koko perheen yhteisistä tapahtumista, että aikuisten ja lasten omasta ohjelmasta usealla eri kielellä. Tapahtumaan aiemmin osallistuneet suomalaisperheet suosittelevat lämpimästi osallistumista. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Italian sateenkaariperheyhdistyksen Famiglie Arcobalenon kanssa. Ilmottautumiset tapahtumaan on suunniteltu avattavan alkuvuodesta.

Krister Karttunen valittiin ILGA:n hallituksen varajäseneksi
 
Sateenkaariperheet ry:n hallituksen jäsen ja Setan kansainvälisen työryhmän puheenjohtaja Krister Karttunen on valittu Sateenkaariperheiden maailmanlaajuisen kattojärjestön ILGA:n hallituksen varajäseneksi.
 
Krister on ollut aktivisti jo kymmeniä vuosia. Hän tuntee hlbtiq-liikkeen aktiiveja ympäri maailmaa ja on perehtynyt kansainvälisiin ihmisoikeusmekanismeihin. Suomalaiselle hlbtiq-liikkeelle Kristerin uusi tehtävä merkitsee tiiviimpää yhteyttä myös Euroopan ulkopuolisiin maanosiin ja suoraa tiedonkulkua lukuisten maiden ja alueiden aktivisteihin. ILGA:n hallituksen jäsenet valittiin ILGA-Euroopan vuosikokouksessa Latvian Riiassa lauantaina 11.10.

Rakkaudelle, joka ei tunne rajoja

Sateenkaariperheiden blogistina toimii Suvi Pilvi Kivelä, joka pohdiskelee blogissaan perhe-elämää uudessa elämäntilanteessa. Kivelä on juuri muuttanut kauas etelään Kaustisille, mutta osa perheestä on yhä kotikunnassa Inarissa. Kivelän perheeseen kuuluvat puolison lisäksi 6- ja 11-vuotiaat lapset. Hän toimii viestintäalan yrittäjänä ja on virkavapaalla saamelaisarkistosta. Uusi kirjoitus julkaistaan kuusi kertaa vuodessa aina kun Sateenkaariperheiden uutiskirje ilmestyy.

Kun isäni jäi eläkkeelle, tehtiin hänestä haastattelu paikallislehteen. Muistan isäni harmitelleen ainoastaan sitä, että hän ei ehtinyt viettää enemmän aikaa lastensa kanssa silloin kun he olivat vielä pieniä. Tuolloin jo työssäkäyvänä äitinä naurahdin lausahduksen kliseiselle ikiaikaisuudelle. Voi vanhemmat ja jo lapsen syntymän hetkellä syntynyt huono omatunto.

Lapsena olin tyytyväinen, kun isä lähti työmatkoille. Matka tarkoitti tuliaisia. Parhaiten jäi mieleen Lontoosta hankittu neonvärein koristeltu musta huppari, jollaista ei Mäntän nelosluokkalaisista ollut takuuvarmasti  kellään. Myöhemmin isä asui viikot pääkaupungissa ja kun hän tuli viikonloppuisin kotiin, oli se juhlaa. Isä teki lättyjä, joihin laitettiin erilaisia täytteitä väliin, käärittiin rullalle ja laitettiin uuniin. Ehkä sellaisia syötiin kaupungissa. Siellä, missä me siskon kanssa saimme isoilla vaaleilla sohvilla makoillen katsoa ihmeellistä musiikkikanavaa ja kävellä ihan kahdestaan valtavaan tavarataloon, josta ostimme kummallekin purkin kotipermanenttiainetta.

Täysi-ikäisyyden kynnyksellä ajauduin kuitenkin yhä etäämmälle isästä. Arvomaailmamme kolisivat, valintani ehkä ihmetyttivät. Opinnot ulkomailla ja perheen perustaminen toiseen päähän Suomea tarkoittivat tapaamisia joskus vain muutaman kerran vuodessa. Isä oli kuitenkin mukana kaikissa elämän merkkipaaluissa; suunnan näyttäjänä, joskus jopa suunnan palauttajana.

Kun isä sitten muutti takaisin kotikyläänsä eläkepäiviään viettämään ja tuntui saaneen yhtäkkiä virtaa ja tarmoa mitä uskomattomimpiin itselleen merkittäviin projekteihin, teki mieleni seurata perässä. Millainen suhteemme olisi, jos yhteydenpitomme olisi päivittäistä? Vieläkö katsoisin isää niin ylöspäin? Mitä kaikkea häneltä oppisinkaan - ammatillisesti kun kuljin myös hänen jalanjäljissään. Ja ennen kaikkea, miten se, että lapset saisivat aikaa vaarin kanssa, vaikuttaisikaan meihin kaikkiin? Entä jos antaisinkin nyt isälle aikaa olla vaari? Ja olinhan minäkin yhä hänen tyttärensä. Entä, jos tekisinkin sen nyt enkä vasta sitten, kun suhteemme olisi ennemminkin hoitosuhde tai jos edes sitä aikaa ei tulisi? Kaksi lievää aivoinfarktia, joista isä onnekkaasti toipui, olivat antaneet jo jatkoaikaa, jota en halunnut menettää.

Lue kirjoitus loppuun täällä>>

Kaikki aiemmatkin blogikirjoitukset löytyvät osoitteesta www.sateenkaariperheet.fi/blogi. Siellä voit myös kommentoida Suvin kirjoitusta. Blogi julkaistaan Sateenkaariperheiden uutiskirjeen lisäksi Perheaikaa.fi -nettipalvelussa. 

 Muita sateenkaariperhe -blogeja löydät täältä>>

Tapahtumauutisia

Uusperheilta

Marraskuun alussa järjestettiin ensimmäin uusperheille suunnattu ilta Helsingissä. Ilta sujui kahdeksan aikuisen kohdalla iloisesti ajatuksia ja kokemuksia vaihdellen. Aika lensi kuin siivillä. Aikuisten jutellessa yhdeksän mukana ollutta lasta ottivat Kotolan haltuun leikkimällä piilosta ja muita ryhmäleikkejä kahden ohjaajan opastamana. Yhdessä tuumin todettiin, että uusperhekokoontumisille on kova tarve ja perheet päättivät jatkaa kokoontumisia vuonna 2015. Merja-ohjaaja lupautui olemaan paikalla seuraavallakin kerralla. Kevään päivämäärät tammikuun uutiskirjeessä

Toiminnallista menoa Tampereella

Tamperellaa lokakuun perhetapaaminen sujui liikunnallisissa merkeissä Virelästä. Aikuiset ja lapset mm. pelasivat yhdessä sählyä ja leikkivät leikkivarjolla. Kuten aina tapaamisissa, ohjelmaan mahtui myös kahvittelua ja seurustelua.

Koululaisten päiväleiri oli lasten mieleen

Sateenkaariperheiden koululaisten syyslomaleiri pidettiin 16.-17.10. Ensimmäisenä leiripäivänä yli 10-vuotiaat osallistujat pääsivät tutustumaan Fazerin tehtaaseen, jossa päästiin katsomaan video tehtaasta ja sen historiasta. Toivottu vierailu sisälsi myös tutustumiskierroksen ja herkkujen maistelua.

Samaan aikaan perheen pienimmät pääsivät katsomaan Pippuri Dino - teatteriesitystä. Tarina kertoi kahdesta kokista, jotka saavat tehtäväkseen valmistaa syntymäpäiväkakun Ruotsin prinsessalle. Erinäisten kommellusten tuloksena kokkiparin ja heidän kanansa seuraksi syntyy jättimunasta dinosaurus - Pippuridino. Osuva tilannekomiikka ja musiikin rytmittämät laulut tempasivat lapsetkin mukaan esitykseen.

Aamupäivän toimintojen jälkeen kaikki koululaiset kerääntyivät Helsingin Myllypuroon. Tämän jälkeen lapset pääsivät kiipeilemään ja kokeilemaan muita liikunta-aktiviteetteja.

Toisena leiripäivänä suuntasimme kaikki Ruoholahden lasten hupipuisto SnadiStadiin. Hupipuiston monipuoliset aktiviteetit liikennepuistoineen ja pomppulinnoineen tarjosivat pitkäksi aikaa puuhaa. Iltapäivällä lapset saivat halutessaan jatkaa Megazoneen, jonne suurin osa leiriläisistä osallistuikin. Tämä oli selvästi yksi odotetuimpia ja pidetyimpiä leirin aktiviteetteja. Myös muutama vanhempi innostui pelistä.

Ennen leirin loppua kävimme vielä Kotolassa leipomassa kauralastuja, askartelemassa helmikoruja sekä pelaamassa lautapelejä. Ohjelma vaikutti olleen lasten mieleen ja koululaisten syysleiri saa varmasti jatkoa taas ensi syksynä.

Tulevat koulutukset

Talven avoimet koulutuspäivät
sateenkaariperheiden kohtaamisesta

Miten lapsia tehdään - ympäri Suomen...

Avoin koulutus sateenkaariperheiden kohtaamisesta Porissa perjantaina 28.11. klo 12.30-17. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa Maamiehenkatu 10:n auditoriossa (Tiilimäen kampus). 

Tampereen avoin koulutus järjestetään joulukuun 3. päivänä klo 9-16 yhteistyössä Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen, PERLA:n, kanssa. Paikkana on rakennus Pinni B, os. Kanslerinrinne 1, auditorio 1097.

Joensuussa järjestetään vastaava kokonaisuus tiistaina 27. tammikuuta 2015 klo 9-16. Paikka on Karelia-ammattikorkeakoulun iso auditorio osoitteessa Tikkarinne 9.
Kaikkiin avoimiin koulutuksiin ilmoittautumiset koulutussuunnittelijalle: tiia.forsstrom@sateenkaariperheet.fi

Koulutussuunnittelija vetää kiertueellaan "Miten lapsia tehdään?"-keskustelutilaisuuksia. Tervetuloa kuulemaan, kyselemään, vaihtamaan kokemuksia ja verkostoitumaan muiden vanhemmuudesta haaveilevien, lasta odottavien ja vauvaperheiden kanssa 

- Poriin torstaina 27.11. klo 18-20 (MLL:n Perhekahvilan kokoustila, os. Antinkatu 8) ja 

- Tampereelle keskiviikkona 3.12. klo 18-20 (Monitoimitalon Wivi Lönn -sali, os. Satakunnankatu 13).

- jos perheessä on sukupuolen moninaisuutta, Helsinkiin sunnuntaina 23.11 klo 12-14, jolloin Miten transihmiset tekevät lapsia? -tilaisuus. (Kotola, Yrjönkatu 29 A 1).

Seminaari transihmisten perhekysymyksistä

Lähtisitkö kouluttajakoulutukseen?

Kaksipäiväinen täydennyskoulutusseminaari otsikolla "Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset" järjestetään yhteistyössä Setan Transtukipisteen ja Trasek ry:n kanssa 26.-27. maaliskuuta 2015. Paikka on Helsingin yliopiston Aurora-auditorio osoitteessa Siltavuorenpenger 10.

Lisätietoja koulutussuunnittelijalta.

Koulutushanke kouluttaa keväällä 2015 uusia kouluttajia antamaan ammatillista täydennyskoulutusta sateenkaariperheiden kohtaamisesta. Kouluttajakoulutus järjestetään Helsingissä viikonloppuna 11.-12. huhtikuuta, ja haku koulutukseen avataan alkuvuodesta.

Jos kevään koulutus puhuttelee, suosittelemme lämpimästi myös englanninkielistä työpajaa, jonka Seta järjestää 6. joulukuuta 2014. Kouluttajana toimii hollantilainen hlbti-koulutusasioiden asiantuntija Peter Dankmeijer, ja koulutuksessa käsitellään mm. sitä, miten vastata homo- ja transfobisiin kommentteihin. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Seuraava perheellisten parisuhdeviikonloppu maaliskuussa - ilmoittaudu nyt!

Seuraava Rikasta minua -parisuhdekurssi järjestetään  6.-8.3.2015 Kirkkonummella, laadukkaassa hotelli Majvikissa. Viikonloppuun ovat tervetulleita kaikki sateenkaariperheelliset ja sateenkaariperheellisyyttä suunnittelevat parit. Leirin vetävät koulutetut vertaisohjaajat Tarja & Sari. Viikonloppuun osallistuvilla on mahdollisuus harkita myöhemmin osallistumista parisuhderyhmän vertaisohjaajan koulutukseen, jota järjestetään osana Sateenkaariparit-hanketta 2014-2016.
    
Viikonloppu on parisuhderetriitti, jossa työskennellään pareittain. Lapset eivätkä vauvat voi osallistua retriittiin. Viikonloppuna majoitutaan 2 hengen huoneissa. Viikonlopun hintaan kuuluvat kaikki ateriat perjantain päivällisestä sunnuntain lounaaseen. Hotelli on lyhyen kävelymatkan päässä paikallisjunan seisakkeelta. Lisätietoja hotellista löytyy täältä >>
    
Viikonlopun hinta sisältää kurssin ohjelman, majoittumisen ja täysihoidon. Koska viikonloppu järjestetään hotellissa, ovat hinnat korkeampia kuin tavallisesti. Hinnat Sateenkaariperheet ry:n jäsenille 150 euroa henkilöltä eli 300 euroa pariskunnalta. Muille 175 euroa henkilöltä eli 350 euroa pariskunnalta. Ilmoittautumisprosessissa huomioidaan, että esimerkiksi ex-puolisot eivät vastoin tahtoaan joudu samalle kurssille. Jos kurssiin liittyy lisäkysymyksiä tai jokin asia mietityttää, ole yhteydessä toiminnanjohtaja Juha Jämsään juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi, 044 997 1956. Ilmoittaudu 15.2.2015 mennessä! Ensimmäiset kahdeksan pariskuntaa mahtuu kurssille.

Ilmoittaudu kurssille täällä >> 

Muut vuoden 2015 parisuhdekurssit

Vertaisohjaajien peruskoulutus helmikuussa?
Seuraava parisuhdetoiminnan vertaisohjaajien kurssi järjestetään mahdollisesti jo helmikuussa. LIsätietoja tulossa tarkemmin lähempänä. Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteyksissä myös suoraan Sateenkaariparit-hankkeeseen www.sateenkaariparit.fi

Pariviestinnän kurssi 22.-24.5.2015
Toukokuussa järjestetään Räfsön leirikeskuksessa, Kirkkonummella, ammattilaisten vetämä pariviestinnän kurssi. Kurssi tukee vertaisohjaajien työtä, mutta on myös avoin kaikille pariviestinnän kehittämisestä kiinnostuneille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen pyritään avaamaan mahdollisimman pian.

Rikasta minua-parisuhdeviikonloppu 4.-6.9.2015
Vuoden toinen Rikasta minua -parisuhdekurssi järjestetään  4.-6.9.2015 Kirkkonummella, Porkkalanniemen Räfsö-saaressa. Ilmoittautumiset avataan alkuvuodesta 2015.

Perhevalmennukset 2015

Kurssit on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaariparisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppukursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>

Helsingin iltakurssit
Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla ydinkeskustassa, osoitteessa Yrjönkatu 29 A 1 (Forumin kortteli) kello 17.30-20.30
14.4.-12.5.2015 sitovat ilmoittautumiset 31.3. mennessä nettilomakkeella >>
8.9.-6.10.2015  ilmoittautumiset avataan alkuvuodesta 2015
27.10.-24.11.2015  ilmoittautumiset avataan alkuvuodesta 2015
Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan maks 40 henkeä. Kurssi on maksuton.

Jyväskylän viikonloppukurssi 20.-22.11.2015
Perhevalmennus järjestetään kerran vuodessa viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua. Vuoden 2015 kurssi järjestetään Jyväskylän seudulla leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan noin 25 henkeä. Kurssi itsessään on maksuton, mutta veloitamme majoituksesta ja täysihoidosta kurssikeskuksessa omakustannehinnan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset alkuvuodesta 2015

Tulevat tapahtumat

Koululaisten ja vanhempien oma leiri tulee jälleen

Talven perheleiri tuli täyteen kahdessa päivässä

Koululaiset vanhempineen leireilevät jälleen keväisessä Antaverkassa, Ylöjärvellä. Leiri järjestetään tällä kertaa huhtikuussa, 17.-19.4.

Leirillä touhutaan etupäässä koko leiriläisjoukon kesken monipuolisen ohjelman parissa. Joku hetki lapsille varmaan turvataan myös ilman vanhempia.

Ilmoittautuminen leirille alkaa tammikuussa vuoden ensimmäisen uutiskirjeen ilmestyttyä.

Talven perheleiri järjestetään tällä kertaa Hämeessä, Janakkalassa Rantalahden leirikeskuksessa 6-8.2.2015.

Jonoon voit lmoittautua voit täällä>>

Leiriohjelma suunnittelee vapaaehtoinen leiritiimi, jota koordinoi järjestösihteeri. Leiriohjelma on suunnitteilla, mutta vielä on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön. Leirohjelman suunnittelussa huomioidaan edellisiltä leireiltä kerätty palaute. Ohjelmassa jotakin kaikenikäisille. Koululaisille suunnitteilla mm. Mindcraft-lan.

TransHelsingin perhetapahtumat

Marraskuussa TransHelsinki -viikolla järjestetään transihmisten perheiden oma ilta sekä Miten transihmiset tekevät lapsia -tilaisuus.

Su 23.11 klo 12-14 Miten transihmiset tekevät lapsia? -tilaisuus Kotolassa. Kaikki lapsia suunnittelevat tai niistä haaveilevat ja muut lapsenteosta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan mahdollisuuksista sekä jakamaan omia ajatuksiaan. Kahvi/teetarjoilu.

Su 23.11. klo 15-18 Transihmisten lapsiperheiden tapaaminen. Tapaaminen pidetään Boulderointikeskus BK Isatiksessa Hgin Herttoniemessä. Boulderointi on kiipeämistä matalalla ilman erityisiä varusteita ja sopii kaikenikäisille. Tapaaminen kello 15 keskuksen aulassa, os.Mekaanikonkatu 15 A, 00880 Hki, Lisätietoja boulderoinnista ja Isatiksesta täältä>>

Sukupuolen moninaisuus perheessä - miten huomioida lapset? -nettiluento on katsottavissa täällä>>

Tapahtumakalenteri 2015

6.-8.2.           Talven perheleiri Janakkalassa
6.-8.3.           Rikasta minua - parisuhdekurssi Kirkkonummella
21.3.              Kevätkokous Helsingissä
21.-22.3.       Paikallistoiminnan kehittämispäivät Helsingissä
26.-27.3.       Sukupuolen moninaisuus, perhe ja lapset -seminaari Helsingissä
11.-12.4.       Kouluttajakoulutus, ammatillinen koulutus
14.4.-12.5.    Perhevalmennus, Helsinki, iltakurssi
17.-19.4.       Koululaisten ja vanhempien viikonloppuleiri Ylöjärvellä
3.5.                Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän tapahtumat eri puolilla Suomea
22.-24.5.       Pariviestinnän kurssi pariskunnille Kirkkonummella    
22.-28.6.       Helsinki Pride -viikon tapahtumat
30.7.-2.8.      Perheleiri Rautavaaralla
30.7.-2.8.      Koululaisten leiri Rautavaaralla
4.-6.9.           Rikasta minua -parisuhdekurssi Kirkkonummella
8.9.-6.10.      Perhevalmennus, Helsinki, iltakurssi
18.-20.9.       Vapaaehtoisten virikeviikonloppu Ylöjärvellä
2.-4.10.         Miesten perheleiri Kirkkonummella
16.-17.10.     Koululaisten päiväleiri Helsingissä
27.10.-24.11.Perhevalmennus, Helsinki, iltakurssi
20.-22.11.     Perhevalmennus, Jyväskylä, viikonloppukurssi
27.11.            Syyskokous Helsingissä

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien eri paikkakunnilla toteuttamaa:
Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Vertaisryhmätoiminta netissä - perheaikaa.fi

SEURAAVAT TAPAHTUMAT PERHEAJASSA:Perheajan ensimmäistä hankekautta laitetaan pakettiin loppuvuosi 2014. Marras-joulukuussa sivustolla ei järjestetä chatteja eikä luentoja. Sateenkaariperheaiheisia artikkeleja ilmestyy kuitenkin viikottain ja kaikki vanhat luennot ja jutut ovat katseltavissa. Nettikurssi on myös tauotta käytettävissä.

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi vuodelle 2015 voi lähettää järjetösihteerille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Vaikka yhdistyksen oma keskustelupalsta on palannut toimimaan, Perheaikaa.fi-palvelussa jatkuvat myös sateenkaariperheiden keskustelut. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Pohdituttaako perheen perustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palvelujen tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa?

HUOM! Neuvontapalvelu on joulutauolla 15.12-6.1.

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello  9-10


SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa.

Muista myös Pirkanmaan Setan valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu: www.sinuiksi.fi
Kysy seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä.

Haastattelupyyntöjä

APILAPERHEITÄ HAETAAN
Valmisteilla kandidaatintutkielma koskien apilaperheiden tukiverkostoja ja perheaikaa apilaperheissä. Tutkielmaan varten tarvitaan 2-3 haastateltavaa perhettä kertomaan omista kokemuksistaan näihin teemoihin liittyen. Haastattelut suoritetaan marraskuun aikana. Yhteydenotot iida.jauhiainen@helsinki.fi.

KAIKENLAISTEN SATEENKAARIPERHEIDEN KOKEMUKSIA KAIVATAAN
Tampereen yliopiston konfliktintutkimuksen opiskelija etsii osallistujia pro-gradu projektiin jonka aiheena on sateenkaari-vanhemmuus ja tasa-arvon toteutuminen arjessa, erityisesti kohtaamisissa julkisten palvelutarjoajien kanssa. Tekisin haastattelut mielellään kasvokkain marras-helmikuun aikana, mutta lupaan etten vie liikaa aikaasi. Käsittelen saatuja tietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja anonymiteettisi on turvattu. Yhteydenotot julietta.huttu@gmail.com, 046 9016995

KAIKKIEN PERHEIDEN NIMITYKSIÄ KOOTAAN
Valmistelen pro gradu -tutkimusta vanhempien odotusaikana lapsistaan käyttämistä työnimistä. Kerään aineistoa 2000-luvulla syntyneiden lasten vanhemmilta. En kerää aineistoa pelkästään itselleni, vaan se tullaan tallettamaan Kotimaisten kielten keskuksen nimiaineiston osaksi ja aineisto tulee näin olemaan kaikkien tutkijoiden käytettävissä. Mahdollisimman edustavan otannan vuoksi arvostaisin, jos saisin myös sateenkaariperheiltä vastauksia kyselyyni. Kyselyyn vastataan helposti webropol-lomakkeella täällä>> Ella Lampinen

MEDIAHAASTATTELU HUOLTAJUUSONGELMISTA
Etsitään Olivia-lehteen haastateltavaksi jotakuta, jolla on ollut vaikeuksia saada lastensa huoltajuutta, koska hän ei ole ollut heteroperheessä. Esimerkiksi on tullut ero ennen perheen sisäisena doption vahvistamista ja biovanhempi on saanut tai uhannut saada huoltajuuden, vaikka hän on ollut vain luovuttaja. Tai lapsen sosiaalinen vanhempi on jäänyt leskeksi, ja on ollut epäselvää, meneekö huoltajuus biologisen vanhemman sukulaisille. Tai vanhempia on useita (apilaperhe), ja tällaista vaihtoehtoahan Suomen laki ei ymmärrä.  Ymmärrän, että piirit ovat hyvin pienet, eikä monet halua puhua kokemuksistaan, mutta tarina voi hyvin olla sellainenkin, joka on päättynyt hyvin jo ajat sitten. Jutussa voi esiintyä nimettömänä ja voin jättää tunnistamista helpottavia yksityiskohtia kertomatta. Minusta aihe olisi tärkeä kertoa. Elina Venesmäki, 050 436 9646.

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden olohuone -toiminta

Päksy ry järjestää:
Sateenkaareva olkkari on tarkoitettu yhden vanhemman sateenkaariperheellisille, sateenkaariuusperheellisille, apilaperheellisille, ystäväperheellisille ja polyperheellisille, jotka kokevat itsensä ja perheensä (ainakin jossain määrin) yhden vanhemman perheeksi. Ryhmän jäseniä yhdistävät samansuuntaiset kokemukset lapsiperhearjesta yhden aikuisen voimin, vanhemmuuden jakaminen etävanhemman/vanhempien kanssa, kokemus sateenkaariperheen erosta jne.

Rentoa jutustelua luottamuksellisessa ilmapiirissä luvassa tänä syksynä kerran kuussa lauantaina klo 14-16: 13.12.2014. Osoite on Vetehisenkuja 3, 00530 Helsinki. Syksyn ensimmäinen tapaaminen toistaiseksi teematon, mietitään yhdessä aiheita muille kerroille!
Tarjolla pientä naposteltavaa ja lastenhoitoa, joita varten ilmoitathan tulostasi (+ lasten lukumäärä) osoitteeseen peake@mappi.helsinki.fi viimeistään edeltävän viikon perjantaina. Ei pakollista kuitenkaan :) Liity myös ryhmäämme Facebookissa
tästä linkistä. Lisätietoja yhdistyksestä ja Olohuone-toiminnasta löydät täältä >>

Ryhmästä tukea eron jälkeiseen elämään

Parisuhdepäivät Helsingissä 18.-19.11.2014

Sateenkaariperheiden yhteistyökumppani Neuvokeskus järjestää Hgissä erokursseja, jonne myös sateenkaarevasta parisuhteesta eronneet ovat tervetulleita. Osallistujat työskentelevät ryhmän aikana eronsa kanssa monipuolisesti ryhmässä ja yksin erilaisten tehtävien avulla. Samalla he rakentavat uutta ihmissuhdeverkostoa ja keräävät rakennusaineksia eron jälkeisen elämänsä pohjaksi. Ryhmän tuella vaikeastakin erosta muodostuu kasvua tukeva kokemus. Ohjaajana toimii erokurssien uranuurtaja Marianne Stolbow.

Seuraavat kurssit: 12.1.-23.3.2015 maanantaisin kello 17.30-20.30 (ilmoittaudu viim. 4.1.)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 010 279 5080. Lisätietoja kursseista ja muusta erotoiminnasta täältä>>

Koulutuspäivän järjestää Kataja ry, yhteistyössä Sateenkaariperheiden ja muiden kumppanien kanssa.
Teema: Mieli ja keho parisuhteessa. Kuinka mielen jakehon tasapaino tai tasapainottomuus vaikuttavat ihmisessä, parisuhteessa japerheessä.
Tapahtuma on tarkoitettu kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille, sosiaali- ja terveysalan yrittäjille sekä vapaaehtoisille vertaisohjaajille.
Paikka: Kuntatalo (Toinen linja 14) 

Koulutuksen hinta: sis. ohjelman ja kahvitarjoilun, 130,- / 2pv, 95,- / 1pv
Ilmoittautuminen 31.10. mennessä: Ilmoittautumislomake
Lisätietoja: Nina Autio p. 041 543 8611 tai nina.autio@parisuhdekeskus.fi

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 2000  tykkääjää!

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös Sateenkaariparit-hanke, sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa ja  Monimuotoiset perheet -verkosto löytyvät Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Poimintoja Facebookista

Iloista näkyvyyttä Porissa

Satakunnan Kansa raportoi lokakuun lopulla, että myös Porista löytyy sekä sateenkaariperheitä että Sateenkaariperheiden paikallistoimintaa. 

Lue koko artikkeli täältä.

(Kuva: Miikka Pihlajamäki/SK)

Sateenkaariperheiden tilanne Venäjällä karu

Lähialueyhteistyö on osa Sateenkaariperheet ry:n toimintaa. Venäjän sateenkaariperheiden tilanne on tällä hetkellä suorastaan kauhea.

Yle Etelä-Savo haastatteli juttuunsa myös hallituksen jäsen Iina Särkkää.

"Perhe kääntyi puoleeni ja pyysi apua. Autoin heitä käymään läpi, mikä on heidän pelkonsa. Pari asuu kulississa ja heidän suurin pelkonsa on menettää lapsensa päiväkotipäivän aikana."

(Kuva: Juho Liukkonen/Yle)

Tapahtumakalenteri

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >>

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

Paikallistoiminnan kehittämispäivät tulevat jälleen!

Paikallistoimintaa järjestäville vapaaehtoisille järjestetään jälleen kehittämisviikonloppu Helsingissä 21.-22.3.2015. Koko viikonloppu täynnä mukavaa ohjelmaa, virkistäytymistä unohtamatta! Pistäkäähän välittömästi päivämäärä kalentereihinne, ettei tule sovittua päällekkäisiä menoja. Lisätietoja vuodenvaihteessa.

Uutta paikallistoiminnassa

* Turussa keskustelutilaisuus aiheesta Sateenkaariperheet osana sateenkaarihistoriaa
* Turussa aloittaa alkutaipaleryhmä
* Tampereella puhutaan kiusaamisesta ja uidaan yhdessä
* Rovaniemellä etsitään perheitä tapaamisiin

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti
: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Kirsi, Anu, Minna, Reeta ja Sanna  helsinki@sateenkaariperheet.fi

ARKITAPAAMISET
Arkitapaamiset jatkuvat joka tiistai klo 10-12 aina 16.12. saakka. Kotola: Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki. Tervetulleita ovat kaikenlaiset perheet, lasta odottavat ja omasta lapsesta haaveilevat, ja heidän lähi-ihmisensä. Välillä jotain alustusta tai teemaa, mutta etupäässä yhdessä oleskelua, vapaamuotoista juttelua, lasten leikkiä ja kahvittelua. Nyyttäripöytään saa halutessaan tuoda syötävää. Mahdollisuus ruoan lämmittämiseen yms.

Parillisina viikkoina tapaaminen on Kammarissa eli keittiön takana olevassa leikkihuoneessa, jossa on sohvat. Parittomina viikkoina tapaaminen on toiminnanjohtajan vieressä olevassa kokoustila-Pirtissä. Pirttiin on hankittu uudet punaiset tyynyt lattialla istumista mukavoittamaan. Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheiden fb-ryhmässä tiedotetaan suunnitelmista tapaamiskertojen touhuiksi. (ks.liittymisohjeet Helsingin osuuden lopusta).

Osassa tapaamisista pientä ohjelmaa vapaamuotoisen juttelun lisäksi: 18.11 muskarituokio ja mielenosoitusvalmisteluja, 16.12 joulujuhlat.

KAIKILLE SUUNNATUT PERHETAPAAMISET
Lauantaina 29.11 klo 15-18 Perhepikkujoulujuhla Kotolassa. Nyyttäripöydässä jouluisia ja muitakin herkkuja. Iloista ja rentoa pikkujoulumeininkiä.

TRANSHELSINKI -VIIKKO
Marraskuussa TransHelsinki -viikolla järjestetään transihmisten perheiden oma ilta sekä Miten transihmiset tekevät lapsia -tilaisuus.
Su 23.11 klo 12-14 Miten transihmiset tekevät lapsia? -tilaisuus Kotolassa. Kaikki lapsia suunnittelevat tai niistä haaveilevat ja muut lapsenteosta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan mahdollisuuksista sekä jakamaan omia ajatuksiaan. Kahvi/teetarjoilu.
Su 23.11. klo 15-18 Transihmisten lapsiperheiden tapaaminen. Tapaaminen pidetään Boulderointikeskus BK Isatiksessa Hgin Herttoniemessä. Boulderointi on kiipeämistä matalalla ilman erityisiä varusteita ja sopii kaikenikäisille. Tapaaminen kello 15 keskuksen aulassa, os.Mekaanikonkatu 15 A, 00880 Hki, Lisätietoja boulderoinnista ja Isatiksesta täältä>>

Transaiheisia luentoja perheaikaa.fi sivustolla

SOSIAALISET VANHEMMAT
Sosiaalisten vanhempien vertaisryhmä on palannut monen vuoden tauon jälkeen. Tule mukaan! Ryhmä kokoontuu  Kotolassa (Yrjönkatu 29 A) torstaina 11.12 klo 17:30-19:30. Ryhmä on tarkoitettu sekä tuleville että jo lapsellisille sosiaalisille vanhemmille. Ryhmän tarkoitus on jakaa tuntemuksia ja kokemuksia, siitä millaista on olla ei-synnyttävä/ei-biologinen vanhempi.

Sosiaalisilla vanhemmilla on nyt myös oma facebook-ryhmä. Pyydä Helsingin paikallistiimiä liittämään sinun mukaan.

KOULULAISET
Koululaisten toiminnallisia päiviä jälleen vuoden 2015 puolella.


ALKUTAIPALE-ILLAT
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme, teemme retkiä ja piknikejä. Ellei muuta ilmoiteta kokoonnumme yleensä Kotolassa. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipaleillat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat.
Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi. Seuraavat tapaamiset:
Torstai 4.12.2014 klo17:30-19:30. HUOM! Tapaamisaikaa aikaistettu puolella tunnilla!


Alkutaipaleen omaan facebook-ryhmään voi pyytää jäsenyyttä laittamalla pyynnön sähköpostiosoitteeseen: helsinki@sateenkaariperheet.fi. Alkutaipalesivun ylläpitäjä lähettää sinulle tämän jälkeen sähköpostitse liittymiskutsun. Facebookryhmässä päivitetään tulevat tapahtumat ja vaihdetaan kuulumisia.

HETEROLIITOSSA LAPSIA SAANEET

Ryhmä miehille ja naisille, jotka ovat saaneet lapsia heterosuhteessa, ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteroliitossa, mutta ovat tai haluaisivat olla myös samasukupuolisessa suhteessa samaan aikaan. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea uuteen, erilaiseen vanhemmuuteen homo-/bi-miehenä tai -naisena. Tapaamiset pidetään Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki. Seuraavat tapaamiset:

to 18.12. kello 17.30-19.30
to 15.1.kello 17.30-19.30

EROTOIMINTA
Vanhemman neuvo -ryhmä eronneille lapsiperheellisille järjestetään seuraavan kerran keväällä 2015.

Pääkaupunkiseudun oma facebook-ryhmä
Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheillä on oma suljettu facebook-ryhmä, "Pääkaupunkiseudun Sateenkaariperheet". Ryhmän jäsenyys ja sinne kirjoittelut eivät näy kenellekään muulle kuin ryhmän jäsenille. Ryhmään pääsee vain sen ylläpitäjien tai jo jäsenenä olevien lisäämänä. Jos haluat liittyä ryhmään kysy fb-kavereiltasi ovatko he jo ryhmän jäseniä, ja voisivatko lisätä sinut. Tai pyydä järjestösihteeriä sähköpostitse liittämään sinut ryhmään. Jo ryhmään kuuluvat, liittäkää kavereitanne ryhmään, jotta mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi ryhmän annista.

JOENSUU

Paikallistiimi: info@sateenkaariperheet.fi

Joensuussa etsitään uutta tapaamisten koollekutsujaa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan vapaamuotoiseen seurusteluun ja toimintaan, ota yhteyttä.

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Heli, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Loppuvuoden tapaamiset on sovittu seuraavasti:
sunnuntaina 16.11. ja 14.12. klo 16-19 Monikulttuurikeskus Gloriassa, Matarankatu 6. Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mutta jos haluat osallistua nyyttäreihin, voit laittaa viestiä sähköpostitse.

Lisätietoa tapaamisten sisällöstä ynnä muusta toiminnasta saat sähköpostitse ja Jyväskylän Sateenkaariperheiden Facebook-sivuilta.

Kaikki vanhat ja etenkin uudet sateenkaariperheelliset tai sellaiseksi haluavat - lämpimästi tervetuloa tapaamisiin!

KUOPIO

Paikallistiimi: Outi, kuopio@sateenkaariperheet.fi

Kuopion paikallistiimi toivottaa tervetulleiksi innostuneet uudet tiimiläiset. Yhteisten tapaamisten suunnittelu on kivaa ja helppoa. Tule mukaan! Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset ja perhettä suunnittelevat! Paikallistiimille voi lähettää ehdotuksia seuraavasta tapaamis- tai retkipaikasta. Joulukuulle on suunnitteilla pikkujoulutapaaminen. Jos se kiinnostaa, ole yhteydessä paikallistiimiin.

Kymenlaakson sateenkaariperheillä on oma facebook-ryhmä, jossa tapaamisia suunnitellaan. Pyydä paikallistiimiä liittämään itsesi mukaan

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Perhetapaamiset. Oulun ryhmän joulukuun tapaaminen on siirretty sunnuntaihin 7.12 klo 14.30 aiemmin ilmoitetun sunnuntain 14.12 sijaan. Tapaamispaikkana Avoin Päiväkoti Vihreä Talo. Ohjelmassa piparkakkujen koristelua.

Ensi kevään tapaamiset pidetään joka kuukauden 3.sunnuntai Päiväkoti Vihreällä Talolla klo 14.30-17. Kevään tapaamispäivät ovat 18.1, 15.2, 15.3, 19.4 ja 17.5
.

Tapaamispäivistä ja -paikoista tiedotetaan Oulun omalla sähköpostilistalla, jolle voi liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna, pori@sateenkaariperheet.fi

Loppuvuodentapaamiset ovat MLL:n perhekahvilassa osoitteessa Antinkatu 8, Pori. Sunnuntaina 23.11. tapaamme kahvittelun merkeissä klo 14 alkaen. Maanantaina 15.12.klo 17.30 ovat vuorossa koko perheen pikkujoulut, joita juhlitaan nyyttäriperiaatteella. Tapaamisiin ovat tervetulleita niin perheelliset kuin perheestä haaveilevatkin.

Miten lapsia tehdään? -tilaisuus Porissa
Tervetuloa kuulemaan, kyselemään, vaihtamaan kokemuksia ja verkostoitumaan muiden vanhemmuudesta haaveilevien, lasta odottavien sekä vauvaperheiden kanssa torstaina 27.11. klo 18-20 os. Antinkatu 8, MLL:n tilat.

Parhaiten pysyt perillä sateenkaariperhetoiminnasta Porissa seuraamalla meitä Facebookissa, meidät löydät nimellä Porin sateenkaariperheet.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Riikka, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt paikallistiimille.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Rovaniemellä on uusia muihin perheisiin tutustumisesta kiinnostuneita perheitä, kaikki jonkinmoisesta yhteistoiminnasta kiinnostuneista, olisitteko yhteydessä paikallistiimiin.

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Lämpimästi tervetuloa Seinäjoen sateenkaariperheiden tapaamisiin! Tapaamiset ovat Kepossa (Kivistöntie 23) joka kuukauden kolmantena sunnuntaina. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella. Seuraava tapaaminen on 16.11. klo 16.30-18.30. Marraskuun tapaamisessa vietämme pikkujoulua, lapset saavat leipoa pipareita ja leikkiä tonttuleikkejä. Mukaan pieni pikkujoululahja per lapsi (max 5€). Huom. joulukuussa ei tapaamista! Tammikuun tapaamisesta (18.1.) alkaen tapaamisaika 15.30-18. Lisäksi saatamme järjestää treffejä myös muina aikoina osallistujien innokkuuden mukaan. Niistä saa tietoa fb-ryhmästämme, jonne pääsee lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: seinajoki@sateenkaariperheet.fi.

Tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset sekä perhettä suunnittelevat!

TAMPERE

Paikallistiimi: Anne, Marjut, Mia ja Sini, tampere@sateenkaariperheet.fi

Koululaiset lähtevät keilaamaan Kalevan kaatopaikan keilahalliin 16.11. klo: 15-16. Mukaan voi ilmoittautua paikallistiimille.

Marraskuussa menemme polskuttelemaan Kangasalan uimahalliin Kuohuun 23.11 klo 15.00. Ennen altaille menoa kokoonnumme aulassa, ja sään salliessa vietämme pienen ulkoiluhetken. Omavastuu aikuisilta 4 € ja lapsilta 2 €.

Koko perheen pikkujouluja vietetään 7.12. klo 14-16 Helapuiston päiväkodissa, Hervannassa, Arkkitehdinkatu 11. Tuothan lapsellesi/lapsillesi pienen paketin pukinkonttiin. Lisäksi
luvassa kahvittelut naposteluineen ja arpajaiset, 1e/kpl JOKA arpa voittaa!

Aikuisten pikkujoulut 14.11 aloitetaan erotiikkakutsujen merkeissä Adam&Eve -liikkeessä (Näsilinnankatu 22) klo 18.00. Sen jälkeen jatkamme omakustanteisesti syömään ravintolaan, josta ilta tietysti jatkuu halukkaille vielä pikkutunneille asti... Erotiikkavälineliike on varattu siis meidän käyttöömme tuona ajankohtana. Liikkeeseen mahtuu esittelyyn max 15 henkilöä, joten ilmoittautumisjärjestyksessä mahtuu mukaan.

Miten lapsia tehdään? -keskusteluilta kaikille lapsista haaveileville järjestetään 3.12 Monitoimitalo 13, Osoite Satakunnankatu 13, Tampere klo 18-20. Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan moninaisista tavoista perustaa perhe ja tulla vanhemmaksi, kyselemään, vaihtamaan kokemuksia ja verkostoitumaan muiden vanhemmuudesta haaveilevien, lasta odottavien sekä vauvaperheiden kanssa. Koulutussuunnittelija Tiia Forsström alustaa aiheesta Monitoimitalon Wivi Lönn -salissa.

Tammikuussa tapaaminen Napapiirillä (Kaalamonaukio 2, Tampere) 11.1. klo 14-16. Lapset touhuavat hoitajien valvonnassa ja aikuiset keskustelevat viereisessä tilassa kiusaamisesta. Jos sinulla on kiusaamiseen liittyen työsi puolesta tietoa ja haluaisit tulla siitä meille kertomaan, olet
oikein tervetullut! :) Muuten keskustelu pohjautuu kokemusten jakamiseen ja yhdessä miettimiseen, miten asiaan voisimme puuttua.

Ensi vuonna polkaistaan käyntiin uusiryhmä - Sateenkaarevat YH-perheet. Ryhmä on tarkoitettu yhden vanhemman sateenkaariperheellisille, sateenkaariuusperheellisille, apilaperheellisille, ystäväperheellisille ja polyperheellisille, jotka kokevat itsensä ja perheensä (ainakin jossain määrin) yhden vanhemman perheeksi. Ryhmän jäseniä yhdistävät samansuuntaiset kokemukset lapsiperhearjesta yhden aikuisen voimin, vanhemmuuden jakaminen etävanhemman/vanhempien kanssa, kokemus sateenkaariperheen erosta jne. Ryhmän tarkoituksena on verkostoituminen, vertaistuen saaminen ja tarjoaminen sekä tiedottaminen ja keskusteleminen jäseniä kiinnostavista
tapahtumista ja aiheista. Ensimmäinen tapaaminen helmikuussa, tarkemmat tiedot myöhemmin.


Tarjoilujen ja järjestelyjen helpottamiseksi toivomme ilmoittautumista tapaamisiin. Jos ilmoittautuneita ei ole, ei aktiivitkaan välttämättä keskenään kokoonnu, vaan tapahtuma peruutetaan. Facebookissa olevan ryhmän tai paikallistiimin sähköpostin kautta voit ilmoittautua ja saada lisätietoa tapahtumista.

Kaikki tapaamisemme tiedotetaan Sateenkaariperheiden  ja Tampereen Setan kalenterissa sekä Facebook -ryhmässämme. Lisätietoa toiminnasta ja mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta
tampere@sateenkaariperheet.fi

Uudet perheet ovat lämpimästi tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaariperhetapaamisessa, rohkeasti mukaan! Tapaamisiin voi tulla, vaikkei vielä olisi Sateenkaariperheet ry:n jäsen.

TURKU

Paikallistiimi: Minna, Marjukka, Juha ja Anu, turku@sateenkaariperheet.fi

Su 16.11. klo 15-17 FT Tom Linkisen luento ja keskustelutilaisuus aiheesta "Sateenkaariperheet osana sateenkaarihistoriaa" Seikkailupuiston ip-kerhon tiloissa (sisäänkäynti pitkän vihreän rakennuksen takaa). Tarjolla kahvia, mehua ja pientä makeaa. Tarjoilujen varaamiseksi ennakkoilmoittautuminen on suotavaa: turku@sateenkaariperheet.fi. Paikalle saa kuitenkin tulla ilmoittautumattakin! Sateenkaariperheet ry:n harjoittelijat Pilvi ja Maaren ohjaavat samanaikaisesti lapsille omaa ohjelmaa. Varmista etukäteen että lastenhoidossa on vielä tilaa: turku@sateenkaariperheet.fi.

Su 23.11. klo 16-18 Alkutaipaletapaaminen seikkailupuiston ip-kerhon tiloissa (sisäänkäynti pitkän vihreän rakennuksen takaa). Turun ensimmäisessä alkutaipaletapaamisessa jutellaan kaikenlaista alkutaipaleella elämiseen liittyvää ja suunnitellaan tulevaa alkutaipaletoimintaa Turun seudulla. Alkutaipaletoiminta on suunnattu kaikille lapsesta haaveileville, lasta yrittäville, odottaville ja vauva- ja pikkulapsielämää jo eläville. Kahvia, teetä ja pientä purtavaa tarjolla.

La 29.11. klo 14.30-17.30 Yhteiset pikkujoulut Impivaaran uimahallin tilaussaunalla. Uintia ja saunomista, tarjolla mehua ja joulutorttuja. Ilmoittautumiset (ei sitovasti) osoitteeseen turku@sateenkaariperheet.fi, niin saat tarkemmat ohjeet rannekkeen lunastamisesta (paikalle ei tarvitse ehtiä tasan klo 14.30).

Su 7.12. klo 15-17 Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaaminen Seikkailupuiston ip-kerholla. Juttu- ja leikkiseuraa, vertaiskeskusteluja ja nyyttärikahvittelua.

La 13.12. klo 19 Aikuisille Suxesissa teatteri Kantanäyn kabaree Ja Jumala loi homon. Lippujen lunastus käteisellä paikan päältä viimeistään klo 18.30 koodilla sateenkaariperheet 18€/lippu. Lippuvaraukset sähköpostitse turku@sateenkaariperheet.fi (tai facebookissa Jenni Laaksoselle). Lipun hintaan tulee todennäköisesti pieni yhdistyksen sponssi, riippuen loppuvuoden rahatilanteestamme (varmistuu marraskuun lopussa).

Ensi vuoden kalenteriin voi merkata jo seuraavat tapaamiset:
 
su 25.1. klo 15-17 Perhetapaaminen, sateenkaariperheaiheisia kirjoja ja nyyttärit Seikkailupuiston ip-kerhontiloissa.

su 22.2. Perhetapaaminen; pulkkamäkeä ja laskiaispullia (tai säästä riippuen sisätapaaminen)

su 22.3. Perhetapaaminen ja pääsiäisaskartelua Raisiossa

su 3.5. Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä

Yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaamiset Seikkailupuison ip-kerhon tiloissa klo 15-17 seuraavina sunnuntaina: 11.1., 1.2., 8.3. ja 12.4.2015.


Tervetuloa mukaan toimintaan kaikki vanhat ja uudet perheet, perheellisyydestä haaveilevat tai muuten kiinnostuneet! Tapaamisissa, joissa ei ole erikseen suunniteltua ohjelmaa, on tarjolla vapaamuotoista juttu- ja leikkiseuraa, vertaiskeskustelumahdollisuuksia ja nyyttärikahvittelua.

Toiminta on avointa kaikille. Tervetuloa mukaan! Kysy halutessasi lisätietoja: turku@sateenkaariperheet.fi tai ilmesty paikan päälle!

Turun seudun sateenkaariperheillä on tiedottamista varten sähköpostilista, johon voi ilmoittautua mukaan ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa: turku@sateenkaariperheet.fi.

Olemme myös facebookissa: Tiedotukseen painottuva sivusto löytyy täältä >> Lisäksi Turun seudun sateenkaariperheille on perustettu suljettu facebook-ryhmä, jossa myös voi keskustella toiminnasta  ja muista sateenkaariperheasioista luottamuksellisemmin.  Ryhmään pääsee laittamalla pyynnön ylläpitäjälle täällä >>

Sateenkaariperheet ry
Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Koulutussuunnittelija
Tiia Forsström
tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello  9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2014

Emmi Pihlajaniemi, Helsinki (puheenjohtaja)
Joanna Marjanen, Vantaa (varapuheenjohtaja)
Tanja Rintala, Salo
Paula Myöhänen, Mikkeli
Anu Pellinen, Espoo
Riku Karppinen, Tampere
Sari Kemppinen,  Helsinki
Hannele Kupari, Vantaa
Krister Karttunen, Helsinki
Iina Särkkä, Mikkeli (varajäsen)
Anneli Gustafsson, Vantaa (varajäsen)

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1