Joukkoliikenteen toimivuus
Kuopiossa ja Siilinjärvellä

Valitse linja*

Palveleeko reitti matkustustarvettasi? 
1 = erittäin huonosti ja 7 = erittäin hyvin
*

1

2

3

4

5

6

7

Tähän voit kirjoittaa mikä on hyvää tai huonoa kyseisessä reitissä. Lisäksi voit antaa kehitysideoita.*

Palveleeko aikataulu matkustustarvettasi? 
1 = erittäin huonosti ja 7 = erittäin hyvin
*

1

2

3

4

5

6

7

Tähän voit kirjoittaa mikä on hyvää tai huonoa kyseisessä aikataulussa. Lisäksi voit antaa kehitysideoita.*

Kiitos palautteestasi.

0%