KYSELY LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN SAATAVUUDESTA

Uudistuneen sosiaalihuoltolain yhtenä tavoitteena on parantaa lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta. Lain mukaan lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä sekä turvata oikea-aikainen tuki perheille.


Kysely on suunnattu lapsiperheille, joissa on yksi tai useampi alle 17-vuotias lapsi. Kyselyyn voivat vastata lapsiperheiden lisäksi myös lapsiperheiden lähiomaiset. Kyselyn avulla selvitetään onko lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus parantunut kunnissa sosiaalihuoltolain uudistumisen myötä ja onko palvelun saamisessa ilman lastensuojelun asiakkuutta edelleen ongelmia.


Kyselyn toteuttaa Kuluttajaliiton koordinoima järjestöjen vaikuttamisfoorumi, Kuluttajaparlamentti. Lisätietoa Kuluttajaparlamentista: http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti 


Osallistumalla kyselyyn voit voittaa elämyslahjakortin!​ Kuluttajaparlamentin kevään 2015 kyselyihin osallistuneiden kesken arvotaan kaksi 100 euron arvoista elämyslahjakorttia. Lahjakortilla voi lunastaa elämyksen ElämysLahjojen valikoimasta (elamyslahjat.fi). Pääsette mukaan arvontaan ilmoittamalla yhteystietonne kyselyn lopussa erilliseen yhteystietolomakkeeseen. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietojanne ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja ne käsitellään erillään kyselylomakkeen vastauksista. Vastaattehan kyselyyn 16.8. mennessä. Vastauksenne on meille arvokas!

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.​

Kysely alkaa seuraavalta sivulta.

0%