KYSELY 

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisesta palveluiden saatavuudesta

Kyselyn tarkoituksena on selvittää aiheuttaako pitkäaikaissairaus tai vamma vaikeuksia saada yhdenvertaisesti palveluja. Kysely koskee pääasiassa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita, pankkipalveluita sekä vakuutuspalveluita. Kyselyn lopussa on mahdollisuus tuoda esille kokemuksia palveluiden saatavuuteen ja esteettömyyteen liittyen myös muita palveluita koskien.

Kyselyn kohderyhmänä ovat pitkäaikaissairaat tai vammaiset henkilöt. Mikäli koette kyselyn kysymykset vaikeiksi, niin pyytäkää jotakuta läheistänne avustamaan teitä kyselyyn vastaamisessa. Myös pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön läheiset (esim. omainen, ystävä, lähityöntekijä) voivat halutessaan vastata kyselyyn.

Kyselyn toteuttaa Kuluttajaliiton koordinoima järjestöjen vaikuttamisfoorumi, Kuluttajaparlamentti. Lisätietoa Kuluttajaparlamentista: http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti 

Osallistumalla kyselyyn voit voittaa elämyslahjakortin!​ Kuluttajaparlamentin kyselyihin osallistuneiden kesken arvotaan kaksi 100 euron arvoista elämyslahjakorttia. Lahjakortilla voi lunastaa elämyksen ElämysLahjojen valikoimasta (elamyslahjat.fi). Pääsette mukaan arvontaan merkitsemällä yhteystietonne kyselyn lopussa erilliseen yhteystietolomakkeeseen. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietojanne ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja ne käsitellään erillään kyselylomakkeen vastauksista.

Vastaattehan kyselyyn 16.8. mennessä. Vastauksenne on meille arvokas!

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia.​

Kysely alkaa seuraavalta sivulta

0%