Jäsenhakemus

Suomen Arkkitehtiliiton jäseniksi voivat liittyä Suomessa yliopistotasoisen arkkitehdin tutkinnon suorittaneet tai  ulkomailla Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin arkkitehteja koskevat vaatimukset täyttävän viisivuotisen yliopistotutkinnon suorittaneet. 

Opiskelijat voivat edellämainittua tutkintoa suorittaessaan liittyä Arkkitehtiliiton opiskelijajäseniksi.

Valitse ensin jäsenmuoto

HAKEMUKSEN TÄYTTÖÖN TARVITTAVAT LIITTEET

SAFAn täysjäsenyyttä hakevien tulee liittää tutkintotodistus hakemuksen liitteeksi.
Ulkomailla opiskelevien tulee liittää oppilaitoksen antama selvitys tutkinnosta.
IAET-kassan jäsenyyttä hakevien tulee liittää hakemukseen työnantajan todistus siitä, että olet palkkatyössä. 

*Liittyäksesi SAFA-TEK yhteisjäseneksi sinun tulee olla valmistunut, palkansaaja-asemassa ja täyttää SAFAn jäsenehdot (yllä).

Täysjäsenten mahdolliset jäsenmaksualennukset määritellään lomakkeen kohdassa "Jäsenmaksu".0%