Hanke- ym. toimijoiden kannustinpalkkiohakemus​Kannustinpalkkion tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että kunnan alueella vaikuttavat lempääläiset eri toimijat, kuten esimerkiksi yhdistykset ja yritykset, aktiivisesti hakevat Leader- ja muita hanke- sekä yritystukia ja rahoituksia ja toteuttavat niitä onnistuneesti. Tutustu kannustinpalkkion myöntämisperusteisiin www.lempaala.fi/paatoksenteko/vaikuttaminen...

Hakija (seura/yhdistys/yritys/ryhmä)

Yhteyshenkilö​

Puhelinnumero​

Kotipaikka​

Y- tai muu tunnus​

Sähköpostiosoite​

Lähiosoite, postinumero ja – toimipaikka (päätöksen postitusosoite)​

Haettava avustus, €​

Pankkiyhteys (IBAN-muodossa)​

Haettavan summan tulee olla hakuperusteena olevasta määrästä enintään 50 prosenttia, ja kuitenkin enintään 500 euroa.

Hakemuksen tarkemmat perustelut

Hakemukseen tulee liittää kopiot esim. hankehakemus-/yritystukihakemuslomakkeesta, mahdollinen puoltopäätös, lopullisen päätös tai vastaava asiakirja. 

(Maksimitiedostokoko 25 Mt)​

Vakuutus​

Aika ja paikka

Nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön nimi​