Hyvä vastaaja!


Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää viittomakielisten nuorten aikuisten käsityksiä omasta kaksikielisyydestään sekä lapsuusajan kaksikielisyyden tukemisesta. 


Kysely sisältää avoimia kysymyksiä, toivon sinun vastaavan näihin omin sanoin ja mahdollisimman monipuolisesti. Vastaustesi kielellisestä ulkoasusta tai mahdollisista kielivirheistä sinun ei tarvitse välittää, sillä vastausten asiasisältö on tutkimuksen kannalta keskeistä. 


Kyselyyn vastaaminen suomeksi kestää noin 10-20minuuttia.


Viittomakielinen vastaaminen:

Halutessasi voit vastata avoimiin kysymyksiin viittomakielellä (kaikkiin tai osaan kysymyksistä). ​Kuvaa ja tallenna viittomakielinen vastauksesi. Lataa video laitteeltasi kysymyksen alla olevan tiedostolatauskohdan kautta.

Videotiedoston maksimikoko on 250mb (noin 2min HD-tasoista videokuvaa). Mikäli mahdollista, säädä videon laatua matalammaksi, jotta saat ladattua pidemmän videon.


Kaikki tutkimukseen antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisesti (myös videoidut vastaukset) ja tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. 


Kysely on osa maisterintutkielmaa. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopistossa, Suomalaisen viittomakielen oppiaineeseen. Tutkimuksen tekoa ohjaa professori Ritva Takkinen.

Tutkimuksen tekijä:

Janita Lätti
janita.a.latti@student.jyu.fi

0%