Ravitsemustietoa tule-terveydeksi -kysely lapsireumaperheille​

Ravitsemustietoa tule-terveydeksi -hankkeessa tuotamme reumasairauksia sairastaville yleistajuisen ja luotettavan tietopaketin ravinnosta ja terveellisestä ruokavaliosta. Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää alle 18-vuotiaiden lastenreumaa sairastavien lasten ja heidän perheidensä ravitsemustiedon tarvetta. Vastaamalla kyselyyn voitte edistää kanssamme pätevän ravitsemustiedon tuottamista. ​Kiitos vastauksistanne!

​Taustatiedot

1. Mikä on lapsenne sukupuoli?​

2. Minkä ikäinen lapsenne on?​

3. Mitä lastenreuman tyyppiä lapsenne sairastaa?

4. Kuinka kauan lapsenne on sairastanut lastenreumaa?

​Ruokavalio​

5. Noudattaako lapsenne jotain erityisruokavaliota?

6. Onko lapsenne ruokavalioon tehty muutoksia edellisen puolen vuoden aikana?

7. Millaisia muutoksia lapsenne ruokavalioon on tehty edellisen puolen vuoden aikana?

Ravitsemustiedon tarve

8. Oletteko saaneet henkilökohtaista ravitsemusneuvontaa?

9. Ovatko ravitsemukseen liittyvät kysymykset huolestuttaneet teitä?

10. Mistä ravitsemusasioista haluaisitte lisää tietoa?

11. Millaista lapsille tarkoitettua materiaalia toivoisitte?​

12. Millaista vanhemmille tarkoitettua materiaalia toivoisitte?

13. Lopuksi voitte halutessanne jättää palautetta tai terveisiä hankkeen toteuttajille.

​Kiitos vastauksistanne!

0%