LIITTYMISHALUKKUUS VESIHUOLTOON

Tällä lomakkeella voit ottaa yhtettä Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelupalveluihin, joka selvittää keskitetyn vedensaanti- tai jätevedenjohtamismahdollisuuksia Kuopion alueella. Vesihuollon kehittäminen tehdään Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 linjausten ja periaatteiden mukaan.


Vastausten pohjalta arvioidaan vesijohdon ja tarvittaessa jätevesiviemäröinnin rakentamismahdollisuuksia alueelle. Kyselyyn vastaaminen ei vielä sido teitä mihinkään. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. 

Vastaajan nimi​

Kiinteistön lähiosoite, jota vastaus koskee

Postinumero ja -toimipaikka (kiinteistö, jota vastaus koskee)

Kiinteistötunnus

Vastaajan puhelinnumero

Vastaajan sähköpostiosoite

Vastaajan lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Mikä on kiinteistön tilan/tontin pinta-ala (ha)?​

Missä rakennus tai kiinteistö sijaitsee?

Mikä on rakennuksen käyttötarkoitus?

HALUKKUUS VESIJOHTOON TAI JÄTESIVIEMÄRIIN

Olisitteko halukas liittymään vesijohtoon?

Olisitteko halukas liittymään jätevesiviemäriin?​

TALOUSVESI

Mistä talousvesi hankitaan kiinteistölle?​

Mikä kuluttaa vettä kiinteistöllä​?

Mikä on keskimääräinen vedenkulutus vuodessa?

Mikäli on oma kaivo, mikä on talousveden riittävyys?​

Milloin on tutkittu veden laatu viimeksi?

Mikäli on oma kaivo, mikä on talousveden laatu käyttövetenä?

JÄTEVEDET

Onko kiinteistöllä käytössä? ​

Mikä on jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi?

Mikäli kiinteistöllä on käytössä vesikäyttöinen vessa, minne vessavedet johdetaan?

Mikäli vessavedet johdetaan umpisäiliöön, mikä on säiliön materiaali?

Mikäli vessavedet johdetaan saostuskaivoihin, mikä on saostuskaivojen tilavuus (m3)?

Mikäli vessavedet johdetaan saostuskaivoihin, mikä on saostuskaivojen materiaali? 

Mikäli vessavedet johdetaan saostuskaivoihin, minne vessavedet johdetaan edelleen saostuskaivoista?

Mikä on harmaiden vesien (= pesu-, sauna- ja keittiövesien) jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi?

Minne harmaat vedet (= pesu-, sauna- ja keittiövedet) johdetaan?

Mikä on harmaille vesille (=pesu-, sauna- ja keittiövesille) tarkoitettujen saostuskaivojen tilavuus (m3)?

Mikäli harmaat vedet (=pesu-, sauna- ja keittiövedet) johdetaan saostuskaivoihin​, mikä on saostuskaivojen materiaali?

Mikäli harmaat vedet (=pesu-, sauna- ja keittiövedet) johdetaan saostuskaivoihin, minne harmaat vedet johdetaan edelleen saostuskaivoista?

Arvio, täyttääkö kiinteistön nykyinen jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset

Tähän voi antaa vapaata palautetta tai esittää kysymyksiä mahdollisesta vesijohtoverkostosta tai jätevesiviemäröinnistä

0%