Riksarkivet vill göra sina tjänster att mer kundorienterade. Genom att delta i undersökningen om kundnöjdhet hjälper du oss i utvecklingsarbetet. Undersökningen tar cirka fem minuter att genomföra. I de öppna svarsrutorna har du möjlighet att precisera dina svar.

Vi lottar ut bokpriser bland de personer som deltar i undersökningen och anger sina kontaktuppgifter.

Tack för att du deltar!

1. Bakgrundsuppgifter

Kön

Åldersgrupp

Utbildning

Hemlandskap

Hemort:

Välj ditt huvudsakliga verksamhetsställe

0%