Mentorointi

Mentorointi on kahden henkilön välinen luottamuksellinen ohjausprosessi, jossa kokeneempi kollega eli mentor ja työiältään nuorempi mentoroitava eli aktor tapaavat sopiminaan aikoina säännöllisesti vuoden kestävässä ohjelmassa. Aktor voi tapaamisissa pohtia ja esitellä työhönsä ja uraansa liittyviä kysymyksiä, mentorin tehtävänä on kommentoida, kysellä, haastaa ja kannustaa. 

Lakimiesliitto on järjestänyt juristimentorointiohjelmaa vuodesta 2012 lähtien. Ohjelmaan osallistui alkuvaiheessa 15 aktor-mentor-paria. Vuonna 2017 ohjelman osallistujamäärä on kasvanut 60 pariin ja 120 henkilöön.


Opiskelijamentorointiohjelma on järjestetty vuodesta 2014 lähtien. Syksyllä 2017 alkaneeseen ohjelmaan osallistui noin 50 paria. 

Mentoriksi juristille vai oikeustieteen opiskelijalle​

Juristimentorointiohjelmaan voi hakea mentoriksi jo pidempään työelämässä olleet, kokeneet juristit. Tarkkaa kokemusvaatimusta ohjelmaan ei ole, mutta tyypillisesti

yli 8 vuotta työelämässä toimineet ovat osallistuneet mentoreina juristiohjelmaan ja alle 8 vuotta työelämässä olleet opiskelijaohjelmaan. Opiskelijamentorointiohjelmassa mentorinta voi toimia valmistunut työelämässä oleva juristi. Ohjelman parit muodostetaan siten, että kokeneemmilla juristeilla on myös kokeneemmat mentoroitavat. Esimerkiksi vastavalmistunut juristi voi toimia mentorina alkuvaiheen opiskelijalle ja 20 vuotta työelämässä ollut mentoroitava saa mentorikseen vielä kokeneemman juristin. 

Ohjelmat käytännössä

Sekä juristi- että opiskelijamentorointiohjelmat ovat vuoden mittaisia. Juristiohjelma alkaa ja päättyy tammikuussa. Opiskelijaohjelman alku syys-lokakuussa ja päätös syyskuussa. Vuoden aikana mentorointiohjelmiin osallistuville järjestetään kolme yhteistapaamista: kick-off, välitapaaminen ja päätöstilaisuus. Mentoreilta odotetaan sitoutumista yhteistapaamisten lisäksi tapaamisiin noin kerran kuukaudesas oman aktorin kanssa. Tyypillinen tapaaminen kestää 1,5-2 tuntia. Paritapaamiset voidaan järjestää esim. aamias-, lounas- tai after-work-tapaamisina. Aktoreilta odotetaan sopeutumista mentorin aikataulu- ja paikkatoiveisiin.

1/4