D. O. SAIMAA -LAATUMERKIN HAKEMUS Design ja taidekä​sityöt

D.O. Saimaa -laatumerkki on alkuperä- ja laatumerkintä. D.O. Saimaa -merkin tavoitteena on viestiä Saimaan alueen osaamisesta, tuotteiden korkeasta laadusta ja vastuullisesta tuotantotavasta.


Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Asiantuntijaraati käsittelee ja arvioi määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset luottamuksellisesti. Halutessaan raati voi pyytää lisätietoja tai tulla ennalta sovitusti tutustumaan yrityksen tuotantoon osana arviointityötään.

Hakijan ja toiminnan perustiedot

Hakija/ Yritys/ Organisaatio

Y-tunnus

Yhteyshenkilön nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Toimiala

Esim. muotoilun-, taidekäsityön- tai taiteenala

Henkilöstön määrä

Mukaan luettuna yrittäjä/yrittäjät

Liikev​aihdon suuruusluokka (€)​

0%