Kysely ArtsEqual-hankkeen tulosten vaikutuksista

 Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ArtsEqual-hanke tutkii, miten taide ja taidekasvatus vahvistavat tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hankkeessa on tähän mennessä tuotettu yli 120 julkaisua, lukuisia tapahtumia sekä lisäksi toimenpidesuosituksia liittyen: 1) kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurisen hyvinvoinnin toteutumiseen sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa; 2) taiteen yksinäisyyttä torjuviin vaikutuksiin; 3) koulujen musiikkikasvatukseen. Toimenpidesuositukset löytyvät täältä: http://www.artsequal.fi/policy-briefs
Tämä kysely on tarkoitettu ArtsEqual-hankkeen vuorovaikutuskumppaneille ja muille hankkeen kohderyhmille. Kartoitamme kyselyn avulla hankkeen tutkimustulosten ja toimenpidesuositusten konkreettisia vaikutuksia, jotta voimme raportoida ne hankkeiden väliarviointia varten.  Lisätietoa: heta.muurinen@uniarts.fi

Oletko käyttänyt ArtsEqualin tutkimustuloksia tai toimenpidesuosituksia tai tiedätkö, että niitä olisi käytetty päätöksenteossa esimerkiksi kunta-, maakunta- tai muulla tasolla tai taholla? Mitä tuloksia ja millaisessa yhteydessä?

Oletko käyttänyt tai tiedätkö, että ArtsEqual-hankkeen tuloksia olisi käytetty perusteluna vaikuttamistyössä päättäjille tai muussa vastaavassa tilanteessa? 

Oletko käyttänyt tai tiedätkö, että ArtsEqualin tutkimustuloksia ja/tai toimenpidesuosituksia olisi käytetty jollain muulla tavalla hyödyksi yhteiskunnallisen vaikutuksen tai muutoksen saavuttamiseksi?​ Jos, miten?

Mitä muita yhteiskunnallisia tai muita vaikutuksia ArtsEqualin tutkimustuloksilla, toimenpidesuosituksilla tai tapahtumilla on ollut? Mitä on muuttunut tai muuttumassa?

0%