Maaseutu.fi julkaistiin 28.8.2017, mutta kehitystyö ei suinkaan päättynyt siihen. Nyt toivommekin runsasta palautetta sivustosta. Tämä kysely toivon mukaan helpottaa huomioiden jäsentelyssä.   Arvostamme suuresti, jos vietät muutaman ylimääräisen hetken Maaseutu.fi:n parissa!


Arvioi asteikolla 0 - 5, jossa 0 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä, kuinka tyytyväinen olet maaseutu.fi:hin seuraavissa vaihtoehdoissa

Eri mieltä
Samaa mieltä
0
5
0
5
5
true
false
false
Sivustolta löytyy tarpeitasi vastaavat ominaisuudet ja toiminnallisuudet *
Sivusto on helppokäyttöinen *
Navigaatio on selkeä *
Tekstion selkeää ja ymmärrettävää *
Visuaalisuus on miellyttävä *
Tekninen toimivuus on hyvä *
Sanahaku toimii hyvin *
Kohderyhmät huomioidaan hyvin *

Kerro tarkemmin antamistasi arvioista tai anna muuta palautetta kokemuksistasi maaseutu.fi:n parissa

Jos voisit muuttaa sivustolla jotain, niin minkä muutoksen tai mitä muutoksia tekisit?

0%