HAKEMUS: Glow-pilottihaku​ 

29.8.-12.9.2017


Luethan huolella hak​uilmoituksen: ​http://mailchi.mp/b368aee0e715/hae-mukaan-glowhun-...

Hakijaorganisaation nimi

Postiosoite​

Yhteyshenkilö(t)​

Yhteyshenkilön asema organisaatiossa

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Nuorten ryhmä

Mikä nuorten ryhmä on kyseessä (esim. koululuokka, työpajat, suljettu pienryhmä, mielenterveyskuntoutujat, lastensuojelu)?

Tarve ja tavoite

Miksi nuoret tarvitsevat Glow-toimintaa (esim. kiusaaminen, työttömyys, yksinäisyys, tms.)? Tavoite Glow-toiminnalle?​

Paikkakunta, jossa ryhmä kokoontuu​

Arvio osallistuvien nuorten määrästä?​

Ikäjakauma?

Omarahoitus​

Hakija sitoutuu projektiin vähintään 10% omarahoitusosuudella, joka voi olla esim. yhteyshenkilöiden työaikaa (yhteydenpito, suunnittelu, seuranta ja arviointi, yms.) Kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti miten omarahoitusosuus projektissa hoidetaan ja miten yhteyshenkilön työpanos toteutuu (miten paljon työtunteja ja millä tavalla yhteyshenkilö voi käyttää, yms.)? 

Tilat

Onko teillä tarjota tilat toiminnalle? Jos kyllä, miten suuri ja millainen tila on?​

Toiveita projektista

Taidelaji, toiminnan muoto (viikottaiset työpajat/intensiivijakso), kesto, ajankohta?​

Projektit pääkaupunkiseudulla

Tässä pilottihaussa kaksi pääkaupunkiseudulla toteutettavaa projektia käynnistyy nopealla aikataululla. Jos ryhmänne on pääkaupunkiseudulta, pystyykö se osallistumaan Glow-projektiin jo lokakuun 2017 alussa?​

Projektin viestintä

Lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

0%