Liikuntapoliittiseen selontekoon huomioitavat asiat järjestöjen näkökulmasta

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä aiheita ja taustatietoja, joita tulisi huomioida liikuntapoliittisessa selonteossa. Yhteisten aiheiden keräämisen jälkeen näistä valitaan yhdessä työstettävät 3-5 aihetta.  Huom. niitä työstetään, joihin löytyy mielenkiintoa ja toisaalta työstövoimaa!


Keskeiset aiheet, joista tarvitaan linjaus selontekoon:

Vastauksia OKM:n kysymyksiin

Alla on mukaeltu lista kysymyksistä, joita OKM esitti selontekoon liittyen selonteon kick-off-tilaisuudessa 1.2.18. OKM siis oli alustavasti hahmotellut tämän tyyppisiin kysymyksiin tarvittavan vastauksia. 


Vastaa niin useaan kuin haluat.

Liikuntapolitiikan tärkeimmät tavoitteet selontekoon

Mikä on liikunnan ammatillinen koulutus ja urheiluopistojen asema nyt ja tulevaisuudessa?

Miten suhtaudut polarisoituneeseen lajivalikoimaan: suurin osa harrastamisesta tapahtuu kymmenessä suosituimmassa lajissa

Mikä on liikunnan ja urheiluin arvo osana yhteiskuntaa: mitä välinearvoja ja itseisarvoja liikunnalla on?

Mitä ovat tärkeimpiä eri hallinnonalojen (siis OKM:n lisäksi) liikunnan edistämiseen liittyviä tavoitteita?

Miten vahvistetaan erityisryhmien asemaa ja oikeuksia liikunnassa?

Millaisia ovat suotuisat liikunnan olosuhdekehityksen näkymät?

Miten tulisi järjestää sote-uudistuksen jälkeinen yhteistoiminta sote-pavelut järjestävän maakunnan ja ennaltaehkäiseviä palveluita - kuten liikuntaa - järjestävän kunnan välillä?

Millä keinoilla lisätään liikunnan arvostusta?

Mitkä ovat keskeisiä huippu-urheilun yhteiskunnallisia tavoitteita?

Mitä Harkimon työryhmän raportin esityksistä tulee panna toimeen? Miten?

Miten valtion budjetin tulisi toimia liikunnan osalta: tuleeko liikunnan rahoituksen olla jatkossakin vain veikkausvoittovarojen varassa?

Mikä on yksityisen sektorin rooli liikunnassa?

Miten vahvistetaan liikunnan ja urheilun eettisyyttä?

Kiitos vastauksistasi!

Lisää teksti tähän

0%