Marttayhdistysten Kestävän kehityksen sitoumus


Kestävä arki syntyy pienistä muutoksista. 

Marttaliitto haastaa marttayhdistykset lisäämään kasvisten ja lähiruoan käyttöä, vähentämään ruokahävikkiä ja tekemään vastuullisia valintoja.

Marttapiirien järjestämillä ketjukoulutuskursseilla ja ruokakursseilla annetaan tietoa ja käytännön ohjeita kasvisten ja lähiruoan käytön lisäämiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi sekä tutustutaan vastuullisuusmerkkeihin. Piirien kouluttamat vapaaehtoiset martat vievät tietoa oman yhdistyksensä martoille. Marttayhdistykset järjestävät tapahtumia omilla paikkakunnillaan. 


Marttayhdistys voi tehdä sitoumuksen valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista ne, joihin yhdistys haluaa sitoutua. Marttaliitto raportoi sitoumuksista www.sitoumus2050.fi -sivuilla.Marttayhdistyksen nimi ja paikkakunta

Marttayhdistyksemme sitoutuu

Kiitos kun olette mukana tekemässä kestävämpää tulevaisuutta!

0%