Uutiskirje maaliskuu 2018

Perheellistymispolkujen raivausta

Iso osa työstämme liittyy sateenkaari-ihmisten perheellistymismahdollisuuksiin. Ikuisuusprojekti tällä saralla on naisparien, apilaperheiden ja transihmisten pääsy hedelmöityshoitoihin. Jo pitkään tilanne on ollut se, että rahalla saa useimpia palveluita yksityiseltä puolelta, mutta julkiset palvelut kieltäytyvät edelleen hoitamasta sateenkaari-kansaa, ainakin jos tarvitaan lahjasoluhoitoja. Tasaarvo- ja yhden-vertaisuuslautakunta on todennut julkisten klinikoiden linjauksen syrjiväksi. Klinikoiden johtavat lääkärit ovat valittaneet päätöksestä hovioikeuteen, joten asian käsittely on kesken.

Hedelmöityshoitojen valikoimasta suljettiin 10 vuotta sitten pois sijaissynnytysjärjestelyt palvelujärjestelmän tuella. Ulkomaiset järjestelyt sekä epäviralliset järjestelyt kotimaassa ovat mahdollisia, mutta niissä kaikkien osapuolten oikeusturva on vaarantunut. Tästä syystä olemme pitäneet ainoana eettisesti kestävänä ratkaisuna, että Suomi säätelisi kotimaisen sijaissynnyksen niin, että kaikkien osapuolten, ennen kaikkea lapsen, oikeusturvaa ja hyvinvointia turvaisi sekä kotimainen lainsäädäntö että palvelujärjestelmän tuki. Nyt Suomi ulkoistaa vastuun ja riskit muihin maihin ja epävirallisiin järjestelyihin.  

Kumppaniemme kanssa ajamme sijaissynnytyslain säätämistä Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan. Järjestämme teemasta tutkimus- ja politiikkaseminaarin Turussa kuun lopussa. Ensi kuussa yksi ulkomaisten järjestelyiden kansainvälisistä välittäjistä järjestää seminaarin Yhdysvalloissa tapahtuvista sijaissynnytysjärjestelyistä, jotka ovat avoinna myös miespareille. (Lisätiedot molemmista tapahtumista tästä uutiskirjeestä.)  

Perheellistysmismahdollisuuksiin kuuluvat myös adoptio- ja sijaisvanhempana toimiminen. Adoption osalta mahdollisuudet samaa sukupuolta oleville pareille aukenivat viime vuonna. Adoptioprosessit ovat niin hitaita, että vielä ei ole teoriassakaan mahdollista, että lapsia olisi sijoitettu samaa sukupuolta olevien perheisiin, mutta saamiemme tietojen mukaan jo muutamia kymmeniä pareja on lähtenyt adoptiopolulle. Adoptiopolku alkaa adoptioneuvon-nalla, jota haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta. Adoptioneuvontaan on oikeus päästä. Sen aikana pohditaan omaa halukkuutta ja valmiutta adoptiovanhemmuuteen. Neuvonnan jälkeen haetaan adoptiolupaa adoptiolautakunnalta. Kun lupa on saatu, voi hakea joko kotimasta tai kansainvälistä adoptiota.  

Kotimaisessa adoptiossa ei pitäisi olla muita esteitä samaa sukupuolta oleville pareille kuin se, että suomalaisia lapsia, jotka tarvitsevat adoptioperhettä, on äärimmäisen vähän. Adoption sijoituksissa kuullaan lapsen biologisia vanhempia. Osa ei toivo lasta sijoitettavan sateenkaariperheeseen, osalle sillä ei ole väliä, mutta osa pitää sitä jopa toivottavana. Kansainvälisen adoption kohdalla esteitä on enemmän. Lapsen alkuperämaan viranomaiset tekevät sijoituspäätökset ja useimpien maiden lainsäädäntö ei mahdollista sijoitusta samaa sukupuolta olevan parin perheeseen. Onneksi Interpedia ry:llä on yhteistyökumppanit Kolumbiassa ja Etelä-Afrikassa, joiden lainsäädäntö mahdollistaa sijoitukset myös sateenkaariperheisiin. Interpedia antaa neuvontaa ja järjestää infotilaisuuksia kansainvälisestä adoptiosta.  

Yksi tapa toimia kasvattajana on hakeutua lastensuojelun perhehoitajaksi, eli toimia esimerkiksi sijais- tai tukiperheenä. Sijaisvanhemmuus on aivan erityisen laatuista vanhemmuutta. Lapsella saattaa olla erityisen tuen tarpeita ja sijoitukset tehdään toistaiseksi – pyrkimyksenä on lapsen biologisen perheen tukeminen niin, että lapsi voisi palata perheeseensä. Kuitenkin iso osa sijoituksista on pitkäaikaisia ja jatkuvat lapsen täysikäisyyteen. Sijaisvanhemmat saavat tukea lastensuojelun työntekijöiltä ja järjestöistä.  

Sateenkaariperheiden toimimiselle perhehoitajina ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Sen sijaan prosessiin sisältyy kokonainen joukko erilaisia, palveluketjuun liittyviä sosiaalisia, rakenteellisia, psykologisia, koulutuksellisia ja asenteellisia kynnyksiä. Tästä syystä Suomessa toimii vain kourallinen sateenkaariperheitä perhehoitajina. Monessa muussa maassa sateenkaariperheet ovat merkittävä perhehoitajien ryhmä. Käynnistämme kevään aikana vaikuttamis-, tiedottamis- ja koulutustyön hankkeen, jonka tavoitteena on raivata esteitä perhehoidon polulta. Väriä perhehoitoon – sateenkaariperheet perhehoitajiksi –hanke järjestää myös perheille ja pareille suunnattuja infotilaisuuksia perhehoidosta ja sijaisvanhempana toimimisesta. Ensimmäinen infotilaisuus on suunnitteilla Helsinki Pride –tapahtuman yhteyteen. Syksyllä aloitetaan sateenkaarihakijoiden valmennusjakso. Tervetuloa harkitsemaan, olisiko tämä teille sopiva tapa perheellistyä.

Juha Jämsä

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956


Sisällysluettelo:

* Uutisia ja ajankohtaista
* Tapahtumauutisia
* Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
* Vertaistoiminta netissä
* Neuvontapalvelu
* Haastattelupyynnöt
* KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
   uutiskirjeen lopussa

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, lisätietoja täällä >>

Uutisia ja ajankohtaista

Äitiyslaista tuli totta!

Vuosien odotus ja yhdistyksen tekemä sitkeä työ palkittiin vihdoin keskiviikkona 28.2.2018 kun eduskunta hyväksyi äitiyslain huikean selkein luvuin 122-42. Lain läpimenoa juhlistettiin eduskunnan naapurissa Kirjasto 10:ssä yhdessä median ja Mimin ja Kukun kanssa.

Kuva on Savon Sanomien artikkelista >> Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Nyt tarkkana: keitä äitiyslaki koskee ja milloin?

Äitiyslaki mahdollistaa sen, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Naisparille syntyvän lapsen oikeusturva paranee huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa on selvä jo syntymästä lähtien. 

Mitä tapahtuu nyt lain hyväksymisen jälkeen?

• viranomaiset alkavat valmistella lain toimeenpanoa
• laki tulee voimaan alkuvuodesta 2019
• koskee naisparin lapsia, jotka saavat alkunsa virallisista hedelmöityshoidoista, jotka on annettu lain voimaantulon jälkeen.
• äitiyslain nojalla vahvistetaan ensimmäiset äitiydet siis vuoden 2020 alkupuolella

Vuoteen 2020 saakka naisparien lapsen asema tulee vielä vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta. Myös sen jälkeen esimerkiksi koti-inseminaatiolla alkunsa saaneet lapset pitää adoptoida.

Sateenkaariperheiden vanhempien kokemuksia lasten hyvinvoinnista julkaistaan 27.3.


Millaiseksi suomalaiset sateenkaariperheiden vanhemmat arvioivat lastensa hyvinvoinnin? Millaisia vahvuuksia ja haavoittuvuuksia sateenkaariperheillä on? Neljättä vuotta käynnissä ollut Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi -tutkimushankkeemme päättyy tilaisuuteen, jossa julkaistaan tulosraportti sateenkaariperheiden vanhempien kyselytutkimuksesta. Julkaisutilaisuus järjestetään tiistaina 27.3. kello 10–12 Väestöliitolla (Kalevankatu 16 A, 5. krs., Helsinki). Ilmoittaudu mukaan viestinta@vaestoliitto.fi. Myöhemmin huhtikuussa aiheesta on tulossa myös Perheaikaa.fi-nettiluennot.

Sateenkaariperheiden vanhemmat ovat arvioineet vuosien 2015–2016 aikana kerätyissä kyselytutkimuksissa 7–18-vuotiaiden lastensa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kiusaamiskokemuksia sekä kertoneet perhesuhteistaan ja tuen saannistaan. Tulosraportissa vanhempien arvioita lastensa hyvinvoinnista verrataan heidän lastensa tutkimuksen aiemmassa vaiheessa antamiin arvioihin. Sateenkaariperheiden vanhempien arvioita perhesuhteistaan, parisuhteestaan, palvelukokemuksistaan ja tuen saannistaan verrataan vastaavia aiheita koskettaviin valtaväestön vanhempien arvioihin. Tulokset osoittavat sateenkaariperheiden selkeimmät vahvuudet ja tuen tarpeet. 

Lämpimät kiitokset kaikille teille tutkimukseen osallistuneille, jotka olette antaneet aikaanne ja energiaanne kyselyyn vastaamiseksi ja kannustaneet lastanne osallistumaan tutkimukseen. Ilman teitä meillä ei olisi näitä tietoja, joiden avulla sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia voidaan jatkossa entisestään parantaa. Tulosraportti tulee 27.3. sähköisesti ilmaiseksi ladattavaksi nettisivuillemme sekä paperisena myyntiin: Aarnio, Kia, Kylmä, Jari, Solantaus, Tytti & Rotkirch, Anna. (2018). Sateenkaariperheiden vanhemmat. Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 63/2018. Helsinki: Väestöliitto.

Tervetuloa kevätkokoukseen

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen lauantaina 24.3. kello 17 alkaen yhdistyksen toimitiloissa Kurvissa, Hämeentie 29, 7.krs, Helsinki. Pientä purtavaa ja kahvitarjoilu.

Kevätkokous järjestetään paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä, joten kokouksessa on mahdollista tavata yhdistyksen aktivisteja eri puolilta maata. Kokouksessa hyväksytään vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnetään hallitukselle ja toiminnanjohtajalle vastuuvapaus. Kokouksen arvioidaan kestävän noin tunnin verran.

KOKOUSPAPERIT:

* Esityslista
* Tilinpäätös 2017 sis. tuloslaskelma, tuloslaskelma kustannuspaikoittain, tase, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus (toimiteen kokoukseen)

Sijaissynnytysseminaari Turussa

Sateenkaariperheet, Center for the Study of Bioethics Suomi ja Turun yliopiston filosofia järjestävät lisääntymisen etiikkaa, oikeuksia ja politiikkaa käsittelevän seminaarin Turun yliopistossa 28.3.2018. Seminaarissa syvennytään avusteiseen lisääntymiseen ja sen globaalien markkinoiden kasvuun muun muassa perheen, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon näkökulmista. Tilaisuudessa kuullaan englanninkielisiä tutkimuspuheenvuoroja ja käydään suomenkielinen paneelikeskustelu sijaissynnyttämisestä; sen lainsäädännöstä, etiikasta ja säätelystä. Lisätietoa puhujista, panelisteista ja seminaarin ohjelma >> 

Seminaarin keynote-puhuja on sosiologi Amrita Pande (University of Cape Town), joka on tutkinut intialaisten sijaissynnyttäjien kokemuksia ja julkaissut laajasti lisääntymisen ja kiintymyksen kysymyksistä. Sateenkaariperheet tarjoaa tilaisuudessa kahvituksen etukäteen ilmoittatuneille.

Ilmoittautumiset >>

Facebook-tapahtuma >>

Seminaari kansainvälisen
sijaissynnytyksen palveluista Helsingissä

Israelilaistaustainen yritys Tammuz, järjestää Helsingissä seminaarin tarjoamistaan sijaissynnytyspalveluista. Tammuzin palvelut ovat avoinna myös miespareille. Miesparien sijaissynnytysjärjestelyt toteutetaan Yhdysvalloissa. Maksuton seminaari järjestetään 21.4. kello 13-15 Kallion kirjastossa.  

Yrityksen mukaan he ovat markkinoita johtava sijaisynnyttäjien ja munasolunlahjoittajien välittäjä maailmassa. Tammuz Nordic, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, sanoo vaalivansa pohjoismaisia arvoja ja etiikkaa. Seminaarin yhteydessä voit varata henkilökohtaisen tapaamisen yrityksen suomalaisen edustajan kanssa (erkko@nordicsurrogacy.se).  

Lisätiedot:

Kotisivut >>

Facebook >>

Valtakunnalliset sateenkaaripalvelut yhdellä silmäyksellä

Kaikki valtakunnalliset ja ammatillisesti tuotetut tuki- ja neuvontapalvelut sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen löytyvät nyt yhdestä kuvasta.

Seta on luonut yhteistyössä Perhesuhdekeskuksen, Sinuiksi-palvelun, Transtukipisteen, Sateenkaariperheiden ja HeSetan kanssa valtakunnallisten sateenkaaripalveluiden mallin, joka kokoaa yhteen sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen suunnatut, ammatillisesti tuotetut ja suomen kielellä saatavilla olevat palvelut.

Sateenkaaripalveluiden malli auttaa sateenkaari-ihmisiä ja heidän läheisiään löytämään sekä jäsenjärjestöjä ja muita palvelutarjoajia, kuten kuntien sote-palveluita, ohjaamaan heitä oikean palvelun pariin.

Ammatillisten ja valtakunnallisten tuki- ja neuvontapalveluiden mallin lisäksi kevään aikana tarkentuu ruotsinkielisten ja englanninkielisten palveluiden kuvaukset. Ensimmäiseksi luotu palvelukuvaus on asiakaslähtöinen, kun taas kevään aikana luodaan myös ammattilaisille suunnattu malli asiantuntija-, konsultaatio- ja koulutuspalveluista.

Tutustu palveluihin täällä >>

Jäsenmaksut 2018

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi!

Maksut tarkistetaan noin kahden viikon välein ja jäsenkortteja lähetetään sitä mukaa kun maksut saadaan tarkistettua.
Muistathan tarkistaa jäsenmaksulaskusta että myös postiosoitteesi on ajantasalla, jäsenkortit kun lähetetään kaikille kotiin.
Jäsenet saavat tuntuvia alennuksia maksullisista leireistä ja kursseistamme. Tarkemmat tiedot jäseneduista saat jäsenkirjeessä ja ne löytyvät myös nettisivuiltamme >>


Vanha jäsen
- jos laskua ei kuulu, etkä ole saanut uutiskirjeitämme, varmistathan että meillä on ajantasainen sähköpostiosoite. Osa laskuista lähti kirjeitse juurikin puuttuvien tai toimimattomien sähköpostisoitteiden johdosta. Muistathan siis aina ilmoittaa kun sähköpostiosoitteesi tai kotiosoitteesi muuttuu!
Uusi jäsen - kun toimit pian saat tämän vuoden jäsenedut käyttöösi ajoissa!
Jäseneksi voit liittyä täällä >>
Voit liittyä myös kannatusjäseneksi! Kannatusjäsenyys on avoin sekä yksilöille että yhteisöille. Jäseneksi voit liittyä täällä >>

Kaikki kysymykset, tiedustelut ja osoitepäivitykset: jasenet@sateenkaariperheet.fi

Uutisia lyhyesti

Kehittämispäivillä etsitään uusia ideoita vertaistoimintaan,
virkistäydytään ja jaetaan kokemuksia

Paikallistoiminnan kehittämispäivät ovat tarkoitettu kaikille vapaaehtoisillemme, jotka järjestävät vertaistoimintaa tai vetävät ryhmiä. Kehittämispäivät kokoavat sekä uudet että vanhat paikallistiimiläiset kokoon kerran vuodessa. Tiedossa hieno viikonloppu 23.-25.3.! Lisätietoja täällä>>

Familjecafé i regnbågens färger på svenska i Helsingfors inleder sin verksamhet!

I samarbete med Regnbågsankan arrangerar Regnbågsfamiljernas frivilliga familjecafé för svenskspråkiga och tvåspråkiga regnbågsfamiljer.

Vi håller öppet första gången torsdag 29.3. kl. 10.30-12.30 och efter det sista torsdagen varje månad: 26.4., 31.5. och 28.6. (pride veckan) och varje gång kl. 10.30-12.30. 

Träffarna hålls hos Regnbågsfamiljerna (Sateenkaariperheet) på Tavastvägen 29 i Helsingfors. Tryck på summern till höger om dörren. Dörren öppnas automatiskt och trappsteg finns ej. Hissen leder upp till 7:e våningen. Det går bra att ta vagnen med hela vägen. Ifall du har en bred vagn och behöver använda den större lastninghissen ring 050-525 7999 (Laura på Regnbågsfamiljerna).

Vi bjuder på kaffe, te och kex. På plats finns skötbord, amningsdynor, matningsstol, potta, lekrum och kök med micro där det går att värma mat eller dryck. 

Välkomna med i gemenskapen!

Perhesuhdekeskus tukena
perhesuhteiden karikoissa

Mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän kohtaa yllättävän huolen tai haasteen perhesuhteessaan? Millaisissa tilanteissa voit olla yhteydessä Perhesuhdekeskuksen puhelinpalveluun? Katso 7 minuutin mittainen video perheaikaa.fi-sivuilla >> tai Facebookissa >>

Tapahtumauutisia

Vertaistoiminnan koordinaattori ja
yhdistyksen historiikki vierailivat Kuopiossa

Upea aurinkoinen pakkassää houkutteli Kallaveden jäälle niin sateenkaariperheet kuin muutkin kuopiolaiset. Vasikkasaaren laavulla paistuivat herkut sillä aikaa, kun perheiden lapset laskivat mäkeä tuulimyllyltä ja luistelivat saarta ympäri Finland Ice Maratonin radalla. Koululaiset kokosivat yhdistyksen 20-vuotisesta taipaleesta kootun pienen näyttelyn järven jäälle. Ohikulkijat tututstuivat siihen innokkaasti. Reippaan ulkoilun jälkeen siisrryttiin Kuopio-Halliin temppuilemaan.

Kirkon perheneuvonnan johtajia
ja vastaanottosihteereitä koulutettu

Perhesuhdekeskus vieraili Vaasassa Kirkon perheneuvonnan neuvottelupäivillä helmikuussa. Työntekijät Sanna ja Terhi kouluttivat perheasiain neuvottelukeskusten johtajia ja vastaan-ottosihteereitä sateenkaari-ihmisten perhesuhteista, niihin liittyvistä erityiskysymyksistä sekä sensitiivisestä kohtaamisesta. Kirkon perheneuvonta on tukenut sateenkaari-ihmisiä ja heidän läheisiään jo vuosikymmenten ajan, ja koulutuksen väki toivotti heidät vastaisuudessakin lämpimästi tervetulleiksi kirkon perheneuvonnan pariin. Tilaisuus oli antoisa, ja Perhesuhde-keskus iloitsee yhteistyöstä! Jatkossa koulutetaan lisää perheneuvojia ja järjestetään yhdessä tapahtumia sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen.
Kuvassa: Koulutuksessa oli lämmin tunnelma.

Tulevat koulutukset ja tapahtumat

Tulevia rakkaussuhdekursseja

sateenkaareville paris- ja moniskunnille

  • TURKU 21.4. klo 16-19: Rakkaussuhdetuokio. Teemana rakkaussuhteen ristiriidat. Tuokio on maksuton. Lue lisää ja ilmoittaudu >>
  • HELSINKI 19.5. klo 10-13.30: Transtukipisteen järjestämä Rakkaussuhdetuokio. Tuokio on maksuton. Lue lisää ja ilmoittaudu >>
  • OULU 25.-27.5.: Viikonlopun mittainen Rikasta minua -parisuhdekurssi. Kurssimaksu 100e/pari koko viikonlopun ajalta. Lue lisää ja ilmoittaudu >>
  • TAMPERE 8.6. klo 17-20: Rakkaussuhdetuokio. Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.


Läheisinfo sateenkaari-ihmisten läheisille 9.4. klo 18-19.30 

Kun sateenkaari-ihminen kertoo läheisilleen kuuluvansa sukupuoli- ja/tai seksuaali-vähemmistöön, se voi herättää läheisissä monenlaisia tunteita. On luonnollista, että uudessa tilanteessa ihminen on hämmentynyt.

Perhesuhdekeskus tarjoaa tietoa sateenkaari-ihmisten läheisille uuden Läheisinfon muodossa. Läheisinfo on luento, jossa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä siitä, mitä meissä tapahtuu, kun olemme hämmentyneitä. Läheisinfossa käsitellään myös keinoja, kuinka olla tukena sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalle läheiselle.

Ensimmäinen Läheisinfo järjestetään Helsingissä maanantaina 9.4. klo 18-19.30 Sateenkaariperheet ry:n toimitiloissa, os. Hämeentie 29, 7. krs (summeri ulko-oven vieressä: Sateenkaariperheet). Tilaisuudessa ei käydä ryhmäkeskustelua.

Tilaisuuden yhteistyökumppaneita ovat Kirkon kasvatus ja perheasiat sekä MLL:n Uudenmaan piiri.

Tilaisuuden tiedot täällä >> ja tiedustelut: sanna.nevala(at)perhesuhdekeskus.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Chat perhe- ja läheissuhteista 12.3. klo 18-20

Onko sinulla haasteita läheistesi kanssa? Tai onko sinulla huolia rakkaussuhteessasi? Tule mukaan keskustelemaan! Chatissa mukana Perhesuhdekeskuksen työntekijät.
Liittymisohjeet ja koko kevään Sinuiksi-chat-kalenteri löytyvät täältä >>

Koululaisille suunnattu toiminta

KOULULAISTEN TAPAHTUMAT

Helsinki: Retki HopLopiin

Tampere: Tulossa sählyä.

Tarkemmat tiedot tapahtumista kirjeen lopusta kunkin kaupungin tiedoista.

KOULULAISPERHEIDEN VIIKONLOPPULEIRI
Koululaiset, esikoululaiset mukaan lukien, vanhempineen kokoontuvat keväällä Lahden Hollolaan viettämään mukavaa yhteistä viikonloppua,16.-18.3.2018. Jos perheenne haikailee mukaan pienempiä sisaruksia, otathan yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-parisuhteiden ja -erojen erityispiirteistä. Kurssit ovat maksuttomia, viikonloppu-kursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>


Helsingin iltakurssit 

Helsingin iltakurssi järjestetään viitenä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla Kurvissa, osoitteessa Hämeentie 29, 7.krs, 11.9.-9.10.2018 kello 17.30-20.30. Ilmoittautuminen sykyn kurssille on nyt avattu. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan maksimissaan 30 henkeä. Kurssi on maksuton! Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Perhevalmennusviikonloppu 26.-28.10.2018 Lahden Nastolassa

Syksyisin perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina, jotta kaikkialta Suomesta olisi mahdollista osallistua. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä>>

Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä, IFED, saapuu jälleen

Jälleen kerran toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestetään ympäri maailman kivoja perhetapahtumia. Päivän ideana on tuoda perheitä yhteen ja saada sateenkaariperheasioille näkyvyyttä. Korviimme on kantautunut, että vapaaehtoiset pistävät pystyyn tapahtumat ainakin Turussa, Tampereella ja Helsingissä.
Lisää ifedin tämän vuoden teemasta täällä>>

Vanhemmat yhdessä vaeltamaan syksyllä 2018

Su-ke 2.-5.9. 2018 sateenkariperheiden vanhemmat ystävineen valtaavat Hetta-Pallaksen. Kolmessa vuorokaudessa keskellä alkavaa ruskaa. Kaksi tunturia, kolme autiotupaa, sauna, veneretki, nuotiohetkiä... Päivässä vaelletaan n. 15km.

Hinta 70e/hlö sisältää yöpymiset, kuljetukset Hetta-Pallaksen alueella autolla ja veneellä sekä saunan. Matkat paikanpäälle voidaan pyrkiä järjestämään kimppakyydeillä, jolloin matkakulut jäävät mahdollisimman pieniksi. Mukaan mahtuu vielä neljä henkilöä. Ilmoittaudu mukaan täällä>>

Kesällä leireillään Kymenlaaksossa

Kesän 2018 perheleiri pidetään to-su 5.-8.7. Leirin ilmoittautuminen avataan huhtikuussa. Nyt kootaan leiritiimi. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana suunnittemassa leiriä ja valmis sitoutumaan sen toteuttamiseen, niin laita pian sähköpostia info@sateenkaariperheet.fi

Suurin osa toiminnasta on paikallistiimien
eri paikkakunnilla toteuttamaa: 

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Tapahtumakalenteri 2018

16.-18.3. Koululaisten ja vanhempien leiri Hollolassa
23.-25.3. Paikallistiimien kehittämispäivät Helsingissä
24.3. Kevätkokous Helsingissä
5.-8.7. Kesän perheleiri Kotkassa
2.-5.9. Aikuisten vaellus Hetta-Pallaksella

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >> 

Vertaistoiminta netissä - Perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden neuvonta- ja aihe vapaa -chatit:

ti 20.3. klo 12.00-13.30
ti 17.4. klo 12.00-13.30


Nettiluennot:

Ke 25.4. klo 13

Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi -tutkimushankkeen tutkija Kia Aarnio luennoi vanhempien kyselyaineiston tuloksista:
- Vanhempien kokemukset sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista 
- Sateenkaariperheiden perhesuhteet ja tuen saanti

Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää vertaistoiminnan koordinaattorille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Perheaikaa.fi-palvelussa on myös sateenkaariperheiden keskustelualue. Sateenkaariperheteemaisen keskustelualueen löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat:
tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello 9-10

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

2018 kevään chat-ajat
ti 20.3. klo 12.00-13.30
ti 17.4. klo 12.00-13.30

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelusta saat tukea monenlaisiin perhesuhteita koskeviin tilanteisiin. Olitpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen puoliso, vanhempi, lapsi, sisarus tai muu läheinen, voit olla yhteydessä perhetyöntekijään.

Palvelu on auki:
maanantaisin klo 15-17 ja
perjantaisin klo 8-10
numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä!


Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.


Katso myös muut neuvontapalvelut www.sinuiksi.fi

Haastattelu- ja osallistumispyynnöt


NELONEN etsii apilaperhettä suunnittelevia tai toteuttavia perheitä/sinkkuja tv-sarjaan, jossa perheet saavat myös tukea asiantuntijoilta. Rekryilmoitus ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen tässä >>

KUTSU TEEMAHAASTATTELUUN SUKUPUOLTAAN KORJANNEILLE
Teemahaastatteluun etsitään vanhempia, jotka ovat korjanneet sukupuoltaan perheellisinä. Itä-Suomen yliopiston psykologian pro gradua varten tehtävä haastattelu keskittyy sukupuolenkorjausprosessiin perheen, perhesuhteiden ja arkikäytäntöjen näkökulmasta. Haastattelu voidaan toteuttaa Sinulle parhaiten sopivana ajankohtana ja parhaaksi katsomassasi rauhallisessa paikassa. Haastattelu kestää noin 2–3 tuntia. Se voidaan tarvittaessa tehdä kahdessa osassa. Haastattelut ovat täysin luottamuksellisia. Tutkimustuloksia raportoitaessa ei esitetä tietoja, joiden perusteella haastateltavan voisi tunnistaa. Kaikenlaiset kokemukset ovat arvokkaita. Lisätietoa haastatteluista ja niiden toteuttamisesta: Krista Huusko, 044 329 0881, krishu@student.uef.fi


Yhteistyökumppanit tiedottavat

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4000 tykkääjää Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta>>

Tykkää Sateenkaaripareista>>
Tykkää Monimuotoisista perheistä>>
Tykkää Nelfasta>> 

Sateenkaariperheet  myös Twitterissä>>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe.

Paikalliset tapahtumat

Paikallistiimiläisten kehittämispäivät keväällä!
Tällä kertaa vapaaehtoisille tarjotaan koulutusta, virkistäytymistä ja toiminnan kehittämistä perjantaista sunnuntaihin 23.-25.3.2018 Helsingissä.


UUTTA

Keski-Uudenmaalla alkaa tapahtua!
Tampereella aloittaa uusi vauvaryhmä!


Paikallistiimin tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät nyt helposti kotisivuiltamme>>

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät tästä linkistä>>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: info@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lahti: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Essi, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sonja ja Verna sekä koululaisasioissa Arhi, helsinki@sateenkaariperheet.fi
Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050-4406517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattoriin Kaisaan.

PERHEKAHVILA  

tiistaiaamuisin klo 10–12 
Kurvissa (Hämeentie 29, 7. krs).
Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksiä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. *Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!*

PERHETAPAAMISET

Kaikille suunnatut perhetapaamiset pidetään vaihdellen Kurvissa ja Leikkipuisto Linjassa. Huhtikuuussa tapaaminen su 8.4. klo 15-17 Kurvissa, os. Hämeentie 29.


ALKUTAIPALE-ILLAT
Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tapaamispaikkana Sateenkaariperheiden toimisto Kurvissa, Hämeentie 29, 7krs, ellei muuta ilmoiteta. Yhteydenotot ja kyselyt: info@sateenkaariperheet.fi.

Alkutaipaleen omaan salaiseen facebook-ryhmään pääset tulemalla Alkutaipale-tapaamiseen. Ohjeet liittymiseen saat paikan päällä. Seuraavat 28.3. klo 18-20, Hämeentie 29.

KOULULAISTEN TOIMINTA
Retki Roihupellon pari kuukautta auki olleeseen HopLopiin la 10.3. kello 12. Omavastuuhinta 5e/lapsi. Aikuiset ovat tervetulleita mukaan ilmaiseksi. Os. Tulppatie 2, 00880 Hki. Ilmoittaudu mukaan helsinki@sateenkaariperheet.fi.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN PERHEIDEN TAPAAMISET

Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämiä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia on keväällä vielä yksi  la 7.4. kello 11-13.30

Tapaaminen on Sateenkaariperheiden tiloissa osoitteessa Hämeentie 29, 7. kerros.


FAMILJECAFÉ I REGNBÅGENS FÄRJER PÅ SVENSKA

I samarbete med Regnbågsankan arrangerar Regnbågsfamiljernas frivilliga familjecafé för svenskspråkiga och tvåspråkiga regnbågsfamiljer. Vi håller öppet första gången torsdag 29.3. kl. 10.30-12.30 och efter det sista torsdagen varje månad: 26.4., 31.5. och 28.6. (pride veckan) och varje gång kl. 10.30-12.30.

KANSAINVÄLINEN SATEENKAARIPERHEPÄIVÄ

Helsingissä juhlistetaan yhdessä kansainvälistä sateenkaariperhe-päivää su 6.5. klo 15 musiikkiteatteri Kapsäkin Närpiäiset-musiikkinäytelmän merkeissä, Pikku Kakkosestakin tuttujen Jassoon ja Joltakullan matkassa. ”Närpiäiset-näytelmä on musiikkiseikkailu, jonka tavoitteena on paitsi viihdyttää lapsia ja heidän aikuisystäviään myös tarjota välineitä hankalien tunteiden käsittelyyn.” ”Yöllisen seikkailun aikana tutkitaan karttaa, ihmetellään kompastusta, haaveillaan tivolista ja vietetään yö tähtitaivaan alla.”

Kapsäkki tarjoaa näytöksen sateenkaari-perheille Niilo Helanderin säätiön apurahan avulla. Teatterin osoite on Hämeentie 68. Tulkaa mukaan kauempaakin! Ei-sitovat ennakko-ilmoittautumiset ja tiedustelut: pksperheet@gmail.com. Kirjoita viestin otsikkokenttään ”Närpiäiset” ja kerro viestissä, kuinka monta lasta ja aikuista perheestänne osallistuu esitykseen. Ilmoittautuneille lähetetään vappua edeltävällä viikolla sitovampi vahvistus-pyyntö, jotta saamme ilmoitettua teatterille osallistujamäärän etukäteen. Kuva: Toivo Heinimäki

MISTÄ LISÄTIETOA?

Avoin Facebook-ryhmä: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>

Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi 

Perhetapaamiset tulevat jatkumaan joka toinen kuukausi. Perhesähly on toistaiseksi tauolla. Lisäksi järjestämme lasketteluretken sekä hyvinvointipäivän. 

Kaikille avoin perhetapaaminen
Aika: sunnuntaina 15.4. klo 15-18
Paikka: Monikulttuurikeskus Gloriassa, Matarankatu 6
Avoimet perhetapaamiset on tarkoitettu kaikenlaisille sateenkaareville perheille. Oletpa yksin, kaksin tai monikko, lapsellinen tai pikkuväestä vasta haaveileva - tule mukaan tapaamisiin. Tapaamisista niin aikuiset kuin lapsetkin saavat vertaistukea, juttuseuraa ja mukavaa yhdessäoloa. Kaikki vanhat ja etenkin uudet sateenkaariperheelliset tai sellaisiksi haluavat - lämpimästi tervetuloa tapaamisiin!

Kevään aikana tapahtuvista muista toimista ilmoitetaan lisää myöhemmin.

MISTÄ LISÄTIETOA?
Sähköpostilista
: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi.
Avoin Facebook ryhmä:
tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä:
luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä>>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolassa käynnistellään sateenkaariperhetoimintaa ja suunnitellaan Prideja.
Facebook-ryhmään liittymällä pysyt parhaiten ajan tasalla. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä>>

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna
keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Keski-Uudenmaalla alkaa oma sateenkaariperhetoiminta. Enää ei tarvitse lähteä Helsinkiin päästäkseen muiden sateenkaariperheiden keskelle. Tule mukaan ja tutustu lähiseutusi perheisiin!

Ensimmäistä perhetapaamista suunnitellaan Keravan Me-taloon maaliskuulle. Liity mukaan fb-ryhmään ja pysy kuulolla! Suljettuun facebook-ryhmään pääset täältä>>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi.


Kuopiossa on tänä keväänä/kevättalvena Perheentalolla tapaamisia keskiviikkoisin  28.3. ja 25.4. klo 17-19.


Kuopion tapaamisista ilmoitellaan ja muistaa asioista keskustellaan omassa facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä>>

KYMENLAAKSO/KOTKA

Paikallistiimi: Veera ja Petri, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi.

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

LAHTI

Jos Lahden suunnan ihmiset ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita järjestämään tapaamisia, voivat he ottaa yhteyttä vertaistoiminnan koordinaattoriin. Lahden alueen sateenkaariperheet -nimisessä suljetusssa facebook-ryhmässä pääsee kontaktiin alueen muiden perheiden kanssa. Ryhmän löydät täältä>>

MIKKELI

Yhteyshenkilö: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhteyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperhetapaamisia järjestetään keväällä Oulussa seuraavina
sunnuntaina:18.3., 15.4. ja 20.5. Tapaamisaika klo 14.30-17. Tapaamispaikkana Avoin päiväkoti Vihreä talo (Uusikatu 27). Tuolla välillä saa tulla paikalle, miten teidän perheelle parhaiten sopii. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia ja eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Jos on jotain erityistä tiedossa tapaamisiin liittyen, niin ilmoitamme tästä sähköpostilistalle. Tarjoilut nyyttärimeiningillä. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!


Jos haluat liittyä maililistalle se onnistuu laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi.

PORI

Paikallistiimi: Elina, Johanna, Katri ja Mari, pori@sateenkaariperheet.fi

Tapaamiset järjestetään Lapsis ry:n tiloissa Lintulassa, osoitteessa Rautatienpuistokatu 6A, Pori. Ilmaisia parkkipaikkoja on kadun varressa ja etuovesta pääsee sisään summeria soittamalla.

Tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset, että perheestä vielä haaveilevat. Ohjelmassa on kahvittelua ja vapaata leikkiä. Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saa lisätietoja Facebook-sivuiltamme.


Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Lapin sateenkaariperheet kokoontuivat syksyn ajan Rovaniemellä MLL:n tiloissa kerran kuukaudessa. Osallistujamäärän niukkuuden takia paikkakunnalla siirrytään jälleen epäsäännöllisempään tapaamismalliin.  Lisätietoja, päivät ja osoitteen saat sähköpostilla, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi.

Rovaniemellä suunnitellaan uutta toimintaa kovalla vauhdilla, mm. omaa leiriä. Jos et ole velä mukana toiminnassa, ota yhteyttä rovaniemi@sateenkaariperheet.fi.

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi

Seinäjoen tapaamisista tiedotamme Seinäjoen Sateenkaariperheiden omassa facebook-ryhmässä, jonne pääset lähettämällä sähköpostia osoitteeseen seinajoki@sateenkaariperheet.fi.

PS. Etsimme lisävoimia paikallistiimii, se voit olla juuri sinä! Jos haluat tulla mukaan ideoimaan ja järjestämään tapaamisiamme, niin otathan yhteyttä!

TAMPERE

Paikallistiimi: Sini, Marjut, Johanna x 2, Sari, Laura, Heidi ja Henna. tampere@sateenkaariperheet.fi


25.3. klo 10 Perhetapaaminen Leo´s Leikkimaassa. Omasvastuuhinnat
lipuista: 0 v ilmainen, 1 v 5 €, 2-16 v 10 €, >16 v ilmainen.
Tavataan aulassa klo 10 ja kerätään lippurahat siinä, varaathan tasarahan. Jos tiedät tulevasi vasta myöhemmin, sekin onnistuu. Laita viesti etukäteen tampere@sateenkaariperheet.fi ja sovitaan toimintatapa., niin sovitaan lipun lunastamisesta.
Mikäli paikka ei ole entuudestaan tuttu, kannattaa käydä tutustumassa paikan nettisivuihin ja sääntöihin täällä>>


28.3. klo 17.30-19.30 Alkutaipale Simpukka Ry:n tiloissa (Verstaankatu 5 A LH 3). Alkutaival on vapaamuotoinen tapaaminen vanhemmuuden alkuvaiheilla oleville. Olitpa sitten lasta odottava, yrittävä, perheestä haaveileva tai jo pienen ihmistaimen vanhempi, niin tämä tilaisuus on juuri sinulle. Luvassa rentoa jutustelua, olemista ja kahvittelua!


8.4. klo 15-16 Liikuntaa kaikenikäisille Ikurin Liikuntahallissa. Kaikenikäiset voivat osallistua, tehdään mitä ilmoittautujat haluavat (säbää, jalista, leikkejä ym.). Ilmoittautumiset 3.4. mennessä: tampere@sateenkaariperheet.fi.


6.5. klo 13-15 Perhetapaaminen Kansainvälisen Sateenkaariperhepäivän merkeissä Perheiden talossa (Itsenäisyydenkatu 21 B). Toivotamme perheet tervetulleiksi ja erityisesti toivoisimme isovanhempien osallistumista
Luvassa askartelua, kahvittelua, seurustelua ja mahdollisesti esiintyjäkin. Kaikki mukaan juhlahumuun!


9.6. Perhetapaaminen Pirkanmaan Priden yhteydessä, tästä tarkemmat tiedot myöhemmin


Lisätietoa toiminnasta ja mm. face-ryhmään liittymisestä saat osoitteesta  tampere@sateenkaariperheet.fi. Uudet perheet ovat lämpimästi tervetulleita, kaikilla meillä on joskus ollut ensimmäinen kerta sateenkaari-perhetapaamisessa, rohkeasti mukaan!

TURKU

Paikallistiimi: Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi


Turun seudun sateenkaariperheiden tapaamiset Turun Tyttöjen talolla,
osoite Yliopistonkatu 26 B, 2.krs, ellei toisin mainita.

18.3. Kaikille perheille avoin tapaaminen klo 15-17

15.4. Yh-tapaaminen klo 14-17

22.4. Kaikille perheille avoin tapaaminen klo 15-17

6.5. Kaikille perheille avoin tapaaminen (kansainvälinen sateenkaariperhepäivä) klo 15-17

Huom!  Keväällä ei ole erillistä alkutaipale-ryhmää. Lasta vasta suunnittelevat tai odottavat ovat myös tervetulleita kaikille perheille avoimiin tapaamisiin.


Seuraa ilmoittelua FB:ssa ja sähköpostilistalla (voit ilmoittautua listalle osoitteessa turku@sateenkaariperheet.fi). Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit littyä täällä>> . Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä>>

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Laura Valoma
laura.valoma@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976​

Tutkija
Kia Aarnio
kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi
050 542 1001

Puheenjohtaja
Krister Karttunen 

puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

050 513 7765

Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Nevala
sanna.nevala@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi-sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2018

Krister Karttunen, Helsinki (puheenjohtaja)
Tiia Kovanen, Vantaa
Marjukka Irni, Turku
Petri Segerholm, Kotka
Anu Kantola, Helsinki
Tiia Sudenkaarne, Turku
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Markus Oja, Lempäälä (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

0%