PALAUTE PALVELUSTA JA HOIDOSTA


Pyydämme Sinua arvioimaan palvelu- ja hoitokokemusta tällä terveyskeskus-, sairaalakäynnillä- tai vastaanottokäynnillä.

Vastaukset auttavat meitä kehittämään toimintaamme.

1. Käyntipäivämäärä tai kotiutumispäivämäärä

2. Palvelu- tai hoitoyksikkö, jossa olet asioinut

3. Perhe- ja sosiaalipalveluiden yksikkö, jossa olet asioinut

4. Vammaispalveluiden yksikkö, jossa olet asioinut

5. Vanhuspalveluiden yksikkö, jossa olet asioinut

6. Palvelu- tai hoitoyksikköä koskevat väittämät

1= Täysin eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
Ei koske minua
Saamani hoito/palvelu oli hyvää*
1= Täysin eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä
Saamani hoito/palvelu oli hyvää*
Henkilökunta kohteli minua hyvin*
1= Täysin eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä
Henkilökunta kohteli minua hyvin*
Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana*
1= Täysin eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä
Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana*
Hoitoani/palvelujani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani*
1= Täysin eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä
Hoitoani/palvelujani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani*
Saamani tieto palveluista/hoidosta oli ymärrettävää*
1= Täysin eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä
Saamani tieto palveluista/hoidosta oli ymärrettävää*
Läheisilleni annettiin mahdollisuus olla mukana hoidossani*
1= Täysin eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä
Läheisilleni annettiin mahdollisuus olla mukana hoidossani*
Henkilökunta kohteli läheisiäni hyvin*
1= Täysin eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä
Henkilökunta kohteli läheisiäni hyvin*
Hoitoni/palveluni jatkui sujuvasti toisessa palvelu- tai hoitoyksikössä*
1= Täysin eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä
Hoitoni/palveluni jatkui sujuvasti toisessa palvelu- tai hoitoyksikössä*
Suosittelen tätä palvelu- tai hoitoyksikköä läheisilleni, jos he sitä tarvitsevat*
1= Täysin eri mieltä
2 = Osittain eri mieltä
3 = Ei samaa, eikä eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä
5 = Täysin samaa mieltä
Suosittelen tätä palvelu- tai hoitoyksikköä läheisilleni, jos he sitä tarvitsevat*

7. Mikä vaikutti eniten kokemukseesi hoidosta ja palvelusta?

0%