Hakemus aktoriksi

Lakimiesliiton mentorointiohjelman jatkuu vuonna 2018. Hakemuksen täyttämällä olet mukana valittaessa aktoreita seuraavaan ohjelmaan. Ohjelman suosion takia emme valitettavasti voi ottaa kaikkia hakijoita mukaan. Hakuvaiheessa painotetaan erityisesti hakijan motivaatiota, tavoitteita ja näiden yhteensopivuutta ohjelmaan lupautuneiden mentoreiden kokemukseen. Kiinnitä siis erityistä huomiota täyttäessäsi kysymyksiä liittyen motivaation ja tavoitteisiin. 


Hakemuksen tietoja käsittelevät Lakimiesliiton mentorointiohjelman koordinaattorit ja niitä voidaan luovuttaa yksittäisille ohjelman mentoreille mentor-aktor-parin muodostusta varten.


Ohelman yhteistapaamisten aikataulu on seuraava:

Hakuaika 23.4-13.5.

Kick-off 12.6.2018

Puolivälitapaaminen 12.12.2018 

Päätöstilaisuus 12.6.2019

Nimi

Syntymävuosi

Lakimiesliiton jäsennumero

Koulutus

Valmistumisvuosi

Kotiosoite

Puhelinnumero (kontaktinumero mentoroinnissa)

Sähköpostiosoite (kontaktiosoite mentoroinnissa)

Työnantaja

Koska aloitit työnantajan palveluksessa

Linkki mahdolliseen LinkedIn profiiliin

Aiempi koulutus

Nykyinen asema ja keskeisimmät vastuualueet (Jos nykyinen ja edelliset työnantajat selviävät LinkedIn-profiilista, voit jättää tämän ja seuraavan kohdan tyhjäksi)

Aikaisemmat työnantajat ja tehtävät (valmistumisen jälkeen)

Miksi haluan itselleni mentorin

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteeni mentorointiprosessille

Teemat, jotka kiinnostavat mentoroinnissa

Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Tärkein Vähiten tärkeä
1
2
3
4
5
6
7
Ei merkityksellinen
Esimiestyö ja johtaminen *
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Esimiestyö ja johtaminen *
Tärkein
Vähiten tärkeä
Hallitustyöskentely*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Hallitustyöskentely*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Itsensä kehittäminen*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Itsensä kehittäminen*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Jatko-opinnot*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Jatko-opinnot*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Kansainvälisyys*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Kansainvälisyys*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Oma rooli työyhteisössä*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Oma rooli työyhteisössä*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Oman erikoistumisalan osaamisen kehittäminen *
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Oman erikoistumisalan osaamisen kehittäminen *
Tärkein
Vähiten tärkeä
Suhde kollegoihin ja esimiehiin *
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Suhde kollegoihin ja esimiehiin *
Tärkein
Vähiten tärkeä
Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Työnhaku*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Työnhaku*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Työpaikan / toimialan vaihtaminen *
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Työpaikan / toimialan vaihtaminen *
Tärkein
Vähiten tärkeä
Urasuunnittelu*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Urasuunnittelu*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Verkostoituminen*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Verkostoituminen*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Work-life balance*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Work-life balance*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Yrittäjyys*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Yrittäjyys*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Jokin muu*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Jokin muu*
Tärkein
Vähiten tärkeä

Kerro tässä tarkemmin niistä teemoista johin haluat paneutua. Avaa myös kohtaa "jokin muu", jos merkisit sen edellisessä kohdassa.

Millaisen mentorin toivon saavani

Millä paikkakunnilla voit osallistua mentorointitapaamisiin​

Luonteenpiirteeni

Muuta huomioitavaa

1/1