Työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttaminen työpaikoilla

Ammatillisen koulutuksen uudistus astui voimaan 1.1.2018. Sen myötä ammatillisessa koulutuksessa on tarkoitus tiivistää työelämän ja oppilaitoksen yhteistyötä. Käytännössä tämä tarkoittaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntymistä silloin, kun se on opiskelijan osaamisen kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Uudistuksen jälkeen työssäoppiminen korvautuu joko koulutus- tai oppisopimuksella. 


Ammattitaitoa yhdessä -ESR-hanke on käynnistynyt maaliskuussa 2018. Hankkeen tarkoituksena on tukea työpaikkoja työpaikoilla järjestettävän koulutuksen toteuttamisessa. Hankkeen toimenpiteet, kuten työpajat ja työelämäfoorumit, on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille, liittojen toimijoille ja kaikille työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta kiinnostuneille. 


Tämän kyselyn avulla kartoitetaan hankkeessa tarjottavien työpajojen sisältöjä. Miltä uudistus sinusta vaikuttaa? Mitä ongelmakohtia olet havainnut? Onko sinulla ideoita toteutuksen parantamiseksi? Voit esittää myös kysymyksiä tai kirjoittaa vapaasti ajatuksiasi uudistuksesta.


Vastaukset ovat anonyymejä. Ammattitaitoa yhdessä -hankkeella ei ole yhteystietojasi, vaan olet saanut tämän kyselyn joko ammattiliitoltasi tai vastaavalta taholta.  


Lisätietoa: 
hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru

ilkka.vuorikuru@tsl.fi

040 457 0734

https://www.ammattitaitoayhdes...


Taustaltani olen nyt tai olen ollut (voit valita useita)

Olen saanut tietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen uudistumiseen liittyen olisi mielestäni tärkeä saada lisätietoa seuraavista erityisaiheista (valitse 5 tärkeintä).

Miten työpaikallasi on valmistauduttu uudistukseen? Oletko saanut esimerkiksi koulutusta?

Mien uudistus on mielestäsi muuttanut tai tulee muuttamaan toimintaa työpaikallasi?

Millaisia toimivia ohjauskäytäntöjä työpaikallasi on? Mitä asioita pitäisi kehittää?

Mitkä asiat toimivat hyvin oppilaitoksen kanssa tehtävässä yhteistyössä? Mitä asioita pitäisi kehittää?

Mikä muu sinua askarruttaa uudistuneen ammatillisen koulutuksen toteutuksessa työpaikoilla? Tähän voit kirjoittaa kysymyksiä, kommentteja tai ideoita aiheeseen liittyen. 

Kiitos vastauksistasi!

Kaikki vastaukset tullaan huomioimaan Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa toteutettavissa työpajoissa, joista voit kysyä omasta ammattiliitostasi. Työpajoja järjestetään valtakunnallisesti.

0%