Hakemus aktoriksi

Lakimiesliiton opiskelijamentorointiohjelma jatkuu syksyllä 2018. Täyttämällä hakemuksen olet mukana valittaessa aktoreita seuraavaan ohjelmaan. Ohjelman suosion takia emme valitettavasti voi ottaa kaikkia hakijoita mukaan. Hakuvaiheessa painotetaan erityisesti hakijan motivaatiota, valitun ryhmän monipuolisuutta, sekä aktoreiden tavoitteidenyhteensopivuutta ohjelmaan lupautuneiden mentoreiden kokemukseen. Kiinnitä siis erityistä huomiota täyttäessäsi kysymyksiä liittyen motivaatioon ja tavoitteisiin.


Ohjelman yhteistapaamisten aikataulu on seuraava:

Kick-off 26.9.18 ja 3.10.18
Puoliväli 13.2.19 ja 20.2.19
Päätös 11.9.19 ja 18.9.19Nimi

Syntymävuosi

Opintopistemäärä

Arvioitu valmistumisvuosi

Kotiosoite

Linkki mahdolliseen LinkedIn profiiliin

Sähköpostiosoite (kontaktiosoite mentoroinnissa)

Puhelinnumero (kontaktinumero mentoroinnissa)

Työkokemus

Mitä haluat tehdä valmistumisen jälkeen​

Miksi haluat mukaan ohjelmaan ja mitä toivot saavuttavasi ohjelman myötä

Minkälaisiin teemoihin haluan paneutua mentorointiprosessin aikana

Millaisen mentorin toivon saavani

Teemat, jotka kiinnostavat mentoroinnissa

Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Tärkein Vähiten tärkeä
1
2
3
4
5
6
7
Ei merkityksellinen
Opinnoissa menestyminen*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Opinnoissa menestyminen*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Suuntautuminen opinnoissa*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Suuntautuminen opinnoissa*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Opiskelumotivaatio*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Opiskelumotivaatio*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Vaihto-opiskelu*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Vaihto-opiskelu*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Toisen korkeakoulututkinnon hyödyntäminen*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Toisen korkeakoulututkinnon hyödyntäminen*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Gradu*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Gradu*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Työnhaku*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Työnhaku*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Yrittäjyys*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Yrittäjyys*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Tuomioistuinharjoittelu*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Tuomioistuinharjoittelu*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Työ ulkomailla*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Työ ulkomailla*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Urasuunnittelu*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Urasuunnittelu*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Itsensä kehittäminen*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Itsensä kehittäminen*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Oma rooli työyhteisössä*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Oma rooli työyhteisössä*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Omaan erikoistuimisoikeudenalaan liittyvät kysymykset*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Omaan erikoistuimisoikeudenalaan liittyvät kysymykset*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Suhde kollegoihin ja esimiehiin*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Suhde kollegoihin ja esimiehiin*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Opintojen/Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Opintojen/Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Work-life balance*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Work-life balance*
Tärkein
Vähiten tärkeä
Verkostoituminen*
Merkitse tähän mitkä seuraavista teemoista koet tärkeimmiksi mentoroinnissa. Laita teemat järjestykseen siten, että merkitset tärkeimmän numerolla 1, seuraavaksi tärkeimmän numerolla 2 jne. Voit merkitä korkeintaan 7 teemaa, mutta myös vähempi riittää. 
Verkostoituminen*
Tärkein
Vähiten tärkeä

Kerro tässä tarkemmin niistä teemoista johin haluat paneutua. Avaa myös kohtaa "jokin muu", jos merkisit sen edellisessä kohdassa.

Millä paikkakunnilla voit osallistua mentorointitapaamisiin​

Luonteenpiirteeni

Muuta huomioitavaa

1/1