KOULUTUS- JA KANSAINVÄLISYYSKYSELY YRITYKSILLE

Kyselyn avulla kartoitetaan yritysten tarpeita koulutukseen ja kansainväliseen toimintaan. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää koska sen avulla kehitetään Varkauden kaupungin, Navitas Yrityspalveluiden, Savon ammattiopiston, Varkauden lukion, Savonia ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston palveluja paikallisille yrityksille. 

Tähän tieto mihin mennessä kyselyyn pitää vastata


Yrityksen taustatiedot

Yrityksen henkilömäärä?

Yrityksen perustamisvuosi?

Toimiala


Yritys toimii:

1.Koulutustarve

A. Onko osaavan työvoiman saannissa vaikeuksia?

Työntekijät

Jos koette, että työvoiman saannissa on vaikeuksia, minkä uskotte olevan syynä?

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Asiantuntijat

Jos koette, että asiantuntijoiden saannissa on vaikeuksia, minkä uskotte olevan syynä?

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Erityisasiantuntijat

Jos koette, että erityisasiantuntijoiden saannissa on vaikeuksia, minkä uskotte olevan syynä?

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Johtotehtävät

Jos koette, että johtotehtäviin saannissa on vaikeuksia, minkä uskotte olevan syynä?

Voit valita useamman vaihtoehdon.

B. Millaista yhteistyötä yrityksesi tekee oppilaitosten kanssa?

Voit valita useamman vaihtoehdon.

C. Mikäli teet yhteistyötä, arvioi sen tasoa (asteikko1-4)

Heikko Erinomainen
1
2
3
4
Asiakaslähtöisyys
*
Asiakaslähtöisyys
*
Heikko
Erinomainen
Toimintavarmuus
 *
Toimintavarmuus
 *
Heikko
Erinomainen
Reagointikyky
 *
Reagointikyky
 *
Heikko
Erinomainen
Koulutuksen laajuus ja kesto
 *
Koulutuksen laajuus ja kesto
 *
Heikko
Erinomainen
Tarjonnan sisältöjen vastaavuus työelämän tarpeisiin*
Tarjonnan sisältöjen vastaavuus työelämän tarpeisiin*
Heikko
Erinomainen
Tarjonnan sisältöjen ajantasaisuus
 *
Tarjonnan sisältöjen ajantasaisuus
 *
Heikko
Erinomainen
Hinta-laatu -suhde*
Hinta-laatu -suhde*
Heikko
Erinomainen

Mitä mahdollisuuksia edellä kuvattujen lisäksi toivot yhteistyöstä oppilaitosten kanssa?

Valitse oppilaitokset ja muut koulutustahot, joiden kanssa teet yhteistyötä tai joiden palvelua ostat.         

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Löytyykö olemassa olevalle henkilöstölle  täydennyskoulutusta (yrittäjä mukaan lukien)?

2. Kansainvälisyys

Yrityksemme on käyttänyt Navitas Yrityspalveluiden tai sen suosittelemisen muiden asiantuntijoiden kansainvälisyysneuvonnan palveluita

Varkauden kaupungin ystävyyskaupunkeja ovat Lu`an, Nakskov, Petrsokoi, Pirna, Rjukan, Rüsselsheim, Sandviken, Zalaegerszeg. Koetko, että kaupungin ystävyyskaupunkitoiminnasta on ollut yrityksellesi hyötyä? 

Millaisia kansainvälistymiseen liittyviä palveluita haluaisit kaupungin tai Navitas Yrityspalveluiden tarjoavan?

Mitä Varkauden kansainvälisyys sinulle tarkoittaa?     

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Mitkä asiat ovat tärkeitä yrityksesi kansainvälistymisen näkökulmasta (asteikko 1-4)Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä
1
2
3
4
Logistinen sijainti*
Logistinen sijainti*
Ei lainkaan tärkeä
Erittäin tärkeä
Toimivat liikenneyhteydet
 *
Toimivat liikenneyhteydet
 *
Ei lainkaan tärkeä
Erittäin tärkeä
Kansainvälisen kilpailun edellyttämän osaavan työvoiman saatavuus 
*
Kansainvälisen kilpailun edellyttämän osaavan työvoiman saatavuus 
*
Ei lainkaan tärkeä
Erittäin tärkeä
Kansainvälistymisen julkisten tukipalveluiden saatavuus (esim. maistraatti)*
Kansainvälistymisen julkisten tukipalveluiden saatavuus (esim. maistraatti)*
Ei lainkaan tärkeä
Erittäin tärkeä
Kansainvälistymisen yksityisten tukipalveluiden saatavuus (esim. tulkki- ja käännöspalvelut)
 *
Kansainvälistymisen yksityisten tukipalveluiden saatavuus (esim. tulkki- ja käännöspalvelut)
 *
Ei lainkaan tärkeä
Erittäin tärkeä
Kumppaniverkoston olemassaolo
 *
Kumppaniverkoston olemassaolo
 *
Ei lainkaan tärkeä
Erittäin tärkeä
Kaupungin uskottavuus*
Kaupungin uskottavuus*
Ei lainkaan tärkeä
Erittäin tärkeä
Julkiset palvelut ulkomaiselle työvoimalle*
Julkiset palvelut ulkomaiselle työvoimalle*
Ei lainkaan tärkeä
Erittäin tärkeä
Julkiset palvelut ulkomaisen työvoiman perheille*
Julkiset palvelut ulkomaisen työvoiman perheille*
Ei lainkaan tärkeä
Erittäin tärkeä
Kasvun mahdollistavat toiminta- ja tuotantotilat*
Kasvun mahdollistavat toiminta- ja tuotantotilat*
Ei lainkaan tärkeä
Erittäin tärkeä

Mielestäni pito- ja vetovoimaan vaikuttavia asioita ovat

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Kiitos vastauksestasi!

0%