Vaasan yliopiston saavutettavuus- ja esteettömyyskysely 2018

Perustutkinto-opiskelijat

Vaasan yliopiston saavutettavuus- ja esteettömyyskysely on suunnattu perustutkinto-opiskelijoille ja sen avulla selvitetään opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden ja esteettömyyden toteutumisesta.

 

Miten saavutettavuuden ja esteettömyyden eri osa-alueet toteutuvat omalla kohdallasi Vaasan yliopistossa?

 

Vastatessasi kysymyksiin ajattele yliopistoa laajasti yhteisönä, johon kuuluu opetus, opintojen ohjaus, tiedotus, rakennettu ympäristö, kirjasto, opiskelijaravintolat, ylioppilaskunta yms.

A. Taustakysymykset

1. Sukupuolesi

2. Ikäsi

3. Koulutusalasi

4. Missä vaiheessa opintosi ovat?

5. Minä vuonna olet aloittanut nykyiset opintosi Vaasan yliopistossa?

6. Koetko kuuluvasi johonkin tai joihinkin seuraavista ryhmistä?

7. Oletko hakenut yhtä tai useampia seuraavista opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyitä Vaasan yliopistossa?

0%