Taiteen ja kulttuurin barometri 2018: Taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus

 

Hyvä vastaanottaja 

 

Taiteen ja kulttuurin barometri on vuosittain toteutettava asenteiden ja näkemysten mittaus, joka toteutetaan kyselytutkimuksena. Tavoitteena on kartoittaa taiteen kentällä toimivien arvoja ja asenteita sekä toimia keskustelunavaajana ajankohtaisissa taidepoliittisissa kysymyksissä. Jokaisella vastauksella on merkitystä, jotta saamme mahdollisimman kattavan kuvan taiteilijoiden näkemyksistä! 

 

Tänä vuonna Taiteen ja kulttuurin barometrin teemana on taiteilijoiden ja taiteen liikkuvuus. Kohderyhmänä on ensimmäistä kertaa koko taiteen kenttä. Toivomme vastauksia monipuolisesti eri taiteen aloilta. Samalla pyydämme näkemyksiä myös taiteen tehtävistä ja ominaispiirteistä sekä taiteellisen työn edellytyksistä ja todellisuudesta. Toivomme, että vastaat kaikkiin kysymyksiin, sillä kaikki näkökulmat ovat tärkeitä. Vastaaminen vie aikaa arviolta noin 15-30 minuuttia. Kunkin osan lopussa olevaan vastaustilaan voit kirjoittaa huomioitasi aiheesta sekä palautetta tutkijoille. 

 

Kyselyssä ei käsitellä yksittäiseen vastaajaan henkilöitävissä olevia tietoja. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja niiden perusteella laaditaan verkkojulkaisu, joka on luettavissa sekä Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) että Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen (Cupore) verkkosivuilla. Tulokset julkistetaan maaliskuussa 2019 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa. Julkaisun jälkeen anonyymi aineisto säilytetään Cuporessa sekä luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta se on saatavilla yleiseen tutkimuskäyttöön. 

 

Kysely on lähetetty joka neljännelle Taikesta vuonna 2017 apurahaa hakeneelle taiteilijalle (satunnaisotanta). Vastaajia ei kuitenkaan ole rajattu tähän ryhmään, vaan kysely on avoin ja kyselyn linkkiä saa ja voi jakaa eri kanavien kautta kaikille taiteentekijöille. 

 

Kyselyn lopuksi voit osallistua arvontaan, jossa palkintona on 500 euron Superlahjakortti.

 

Vastauksia toivomme 28.10. mennessä. 

 

Etukäteen kiittäen 

Paula Tuovinen, johtaja, Taiteen edistämiskeskus 

Marjo Mäenpää, johtaja, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus

0%