Mielipidekysely ulkomaisesta ammattityövoimasta ja kotoutumisen edistämisestä

Kuopio on tilanteessa, jossa laajasti tunnistetaan tarve edistää merkittävästi ulkomaisen ammattityövoiman saatavuutta. Kaupungillamme on tähän hyvät edellytykset vetovoiman, monipuolisen opiskelutarjonnan ja vireän elinkeinoelämän ansioista.


Kuopion kaupunki on perustanut yritysjohtaja Mika Sutisen johtaman työryhmän vauhdittamaan ulkomaisen ammattityövoiman houkuttelemista ja kotiutumista seudulle sekä alueen väestön kansainvälistä kasvua. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tämän työryhmän työssä.


Kysely on auki 12.-23.11.2018


Minulla on tuttavia eri kansallisuuksista

Työpaikallani on ulkomaalaisia työntekijöitä

Valitse vaihtoehdoista se, joka vastaa parhaiten kantaasi


Täysin
eri
mieltä

Täysin
samaa
mieltä
1
2
3
4
5
Minua ei haittaisi, vaikka naapurustooni muuttaisi ihmisiä eri etnisistä taustoista*
Minua ei haittaisi, vaikka naapurustooni muuttaisi ihmisiä eri etnisistä taustoista*

Täysin
eri
mieltä

Täysin
samaa
mieltä
Haluaisin laajentaa tuttavapiiriäni entisestään ihmisiin jotka tulevat eri kulttuureista*
Haluaisin laajentaa tuttavapiiriäni entisestään ihmisiin jotka tulevat eri kulttuureista*

Täysin
eri
mieltä

Täysin
samaa
mieltä
Ulkomaalaisten lisääntyvä muutto Suomeen tuo maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita*
Ulkomaalaisten lisääntyvä muutto Suomeen tuo maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita*

Täysin
eri
mieltä

Täysin
samaa
mieltä
Kuopiolle olisi rikkaus, jos saisimme mahdollisimman paljon ulkomaalaisia ammattiosaajia eri kulttuureista*
Kuopiolle olisi rikkaus, jos saisimme mahdollisimman paljon ulkomaalaisia ammattiosaajia eri kulttuureista*

Täysin
eri
mieltä

Täysin
samaa
mieltä
Ilman ulkomaalaisten ammattiosaajien saatavuutta Kuopion alueen väkimäärä kääntyy vääjäämättä laskuun*
Ilman ulkomaalaisten ammattiosaajien saatavuutta Kuopion alueen väkimäärä kääntyy vääjäämättä laskuun*

Täysin
eri
mieltä

Täysin
samaa
mieltä
Suomessa käytävä keskustelu maahanmuutosta ei ole riittävän suorapuheista ja ongelmia avoimesti esille tuovaa*
Suomessa käytävä keskustelu maahanmuutosta ei ole riittävän suorapuheista ja ongelmia avoimesti esille tuovaa*

Täysin
eri
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Muita kommentteja

Taustatiedot

Sukupuoli

Ikä

Koulutus

Ammattiryhmä

0%