Jäsenhakemus

Suomen Arkkitehtiliiton jäseniksi voivat liittyä Suomessa yliopistotasoisen arkkitehdin tutkinnon suorittaneet tai Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin arkkitehteja koskevat vaatimukset täyttävän viisivuotisen yliopistotutkinnon suorittaneet.


Liittyessäsi SAFAn jäseneksi, voit samalla liittyä KOKO-kassan jäseneksi ja SAFA-TEK-yhteisjäseneksi.


Opiskelijat voivat edellä mainittua tutkintoa suorittaessaan liittyä Suomen Arkkitehtiliiton opiskelijajäseniksi.

Valitse ensin jäsenmuoto

HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET

SAFAn täysjäsenyyttä hakevien tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta hakemuksen liitteeksi.
Ulkomailla opiskelevien tulee liittää oppilaitoksen antama selvitys tutkinnosta.
KOKO-kassan jäsenyyttä hakevien tulee liittää hakemukseen työnantajan todistus voimassa olevasta työsuhteesta. 

*Liittyessä SAFA-TEK yhteisjäseneksi tulee olla valmistunut arkkitehdiksi, palkansaaja-asemassa ja täyttää SAFAn jäsenehdot (yllä).

Täysjäsenten mahdolliset jäsenmaksualennukset määritellään lomakkeen kohdassa "Jäsenmaksut".0%