Huoli-ilmoitus

(Vanhuspalvelulaki 28.12.2012/980, luku 3, 15 §)


Voitte ilmaista huolenne ikääntyneestä henkilöstä tällä lomakkeella. Lomakkeen ottaa vastaan ikääntyneiden palveluiden asiakasohjaajat.


Lomakkeelle kirjoitetaan tiedot henkilöstä ja huolenaihe. Henkilölle, jota huolenne koskee, olisi kuitenkin hyvä kertoa huolestanne ja aikomuksestanne olla yhteydessä asiakasohjaajiin. Tämä auttaa yhteistyön syntymisessä.


Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen henkilöön, josta huoli on herännyt, ollaan yhteydessä ja tilanne selvitetään. Hänen kanssaan sovitaan tarvittaessa kotikäynti palvelutarpeen arvioimiseksi. Itsemääräämisoikeuden perusteella asiakkaalla on oikeus kieltäytyä kotikäynnistä ja palvelutarpeen arvioinnista. Salassapitosäännösten vuoksi huolen ilmoittajalle ei voida kertoa tarkempia tietoja asian etenemisestä ilman asiakkaan suostumusta.


Tietosuojaseloste

0%