NV-toiminnan tilastointilomake

Tälle lomakkeelle voitte tilastoida ja arvioida NV-tuella toteutettua toimintaa.


NV-tapahtuman, -tilaisuuden, -koulutuksen tms. vastuuhenkilö täyttää toiminnon tilastotiedot lomakkeelle. Puheenjohtajajärjestö kokoaa tiedot toimintakertomukseen.


Toteutusvuosi

Tilaisuuden tai toiminnan nimi

Paikkakunta ja päivämäärä jolloin toiminta toteutettiin (Jos toiminta toistuva, laitetaan aikaväli esim 1.1. - 1.6.2020)

Alueverkosto, joka rahoitti toiminnan

Toiminnan järjestäjä

Rahoitettiinko toiminta NV-yhdistystuella (myönnetty hakemuksen perusteella)

Toiminnan luonne

Toiminnan tavoite?

Millaista tilaa tai muutosta toiminnalla tavoitellaan kohderyhmän kannalta?

Toiminnan kohderyhmä?

Keitä varten toiminta järjestettiin?

Vapaaehtoisten lukumäärä

Toiminnan toteuttamiseen osallistuneiden vapaaehtoisten määrä

Osallistujamäärä ja sukupuolijakauma (Arvioi riittää, jos tarkkaa määrää ei ole.)

Miehiä
Naisia
Yhteensä
Osallistujat*
Osallistujat*

Osallistujien ikäjakauma (Arvioi riittää, jos tarkkaa määrää ei ole.)

Henkilömäärä
0-6 v.*
0-6 v.*
7-17 v.*
7-17 v.*
18-29 v.*
18-29 v.*
30-62 v.*
30-62 v.*
63-79 v.*
63-79 v.*
Yli 80 v. *
Yli 80 v. *

Millä tavalla toiminnasta tiedotettiin? 

Toiminta on NV-määritelmän mukaista, kun tieto toiminnasta levitetään kaikille NV-verkoston paikallisille yhdistyksille ja tiedottamisessa käytetään NV:n yhteistä graafista ulkoasua.

Mediaosumat

Saiko tilaisuus mediajulkisuutta? (tv, radio, lehdet) mediaosumat/ lehtiartikkelit/ muu julkisuus

Palaute ja arviointi

Millaista palautetta toiminnasta kerättiin ja saatiin? Miten itse arvioisitte toimintaa? Saavutettiinko asetettu tavoite ja kohderyhmä(t)?

Lisätietoja

0%