NV-paikallisyhdistyksen tuen hakulomake 2020


NV - Neurologiset vammaisjärjestöt kannustavat paikallisyhdistyksiään- ja kerhojaan yhteistyöhön toisten NV-yhdistysten ja -kerhojen kanssa. Rahoitusta myönnetään pääsääntöisesti paikalliseen toimintaan. Tällaista toimintaa ovat mm. erilaiset kurssit, kerhot, ryhmät sekä muut yhdistysten yhteiset virkistys- ja vertaistapahtumat.


Yhdistykset voivat hakea pienimuotoista tukea toimintaan oheisella hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 31.12.2019. Rahoituksen käyttöaika on toimintavuosi 2020.


Hakemukset käsitellään alueellisessa NV-verkostossa hakuajan päättymisen jälkeen. Tieto mahdollisesta avustuksesta ilmoitetaan hakemuksessa nimetylle vastuuhenkilölle STEA:n rahoituksen varmistuttua (tammi-helmikuun vaihteessa).


Lisätietoja yhdistystuesta oman NV-alueen Muistiliiton järjestötyön asiantuntijalta. Yhteystiedot hakulomakkeen lopussa.NV-yhdistysten yhteistoimintaa tuetaan seuraavin edellytyksin:

 

  • Toimintaa toteuttaa vähintään kolme NV-toimijaa (yhdistystä, kerhoa tai vastaavaa paikallistoimijaa)
  • Toiminta on NV-määritelmän mukaista: tieto toiminnasta levitetään kaikille NV-verkoston paikallisille yhdistyksille ja tiedottamisessa käytetään NV:n yhteistä graafista ulkoasua. Ohjeet saatte oman liittonne järjestötyön suunnittelijalta.
  • Rahoitusta myönnetään yleensä toimintaan ja toiminnallisiin kustannuksiin. Toiminnallisia kustannuksia ovat esim. tilavuokra-, tarjoilu- ja luentokustannukset sekä markkinointi.
  • Kaikista kuluista tulee toimittaa NV-laskun selvitysliite

 


Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijayhdistykset sitoutuvat:

 

  • Toimittamaan riittävät selvitykset rahan käytöstä sekä täyttämään tapahtuman jälkeen tilastointilomakkeen ja NV-laskun selvitysliitteen.
  • Huolehtimaan tapahtuman osalta riittävistä toimista, kuten turvallisuussuunnitelmasta, mikäli sellainen tapahtumassa vaaditaan.
  • Tiedottamaan osallistujia siitä, että vastuu toiminnasta ei ole Neurologiset vammaisjärjestöt –verkostolla.
  • Yhdistykset informoivat osallistujia, jotta he huolehtivat omien vakuutustensa voimassaolosta.Hakijan perustiedot. Kirjoita tähän ne yhdistykset, joiden kanssa toiminta toteutetaan ja tuki haetaan.

Yhteys/ vastuuhenkilön tiedot (nimi, yhdistys, puhelinnumero, sähköposti)

Vastaa tähän
Haettavan avustuksen määrä*
Haettavan avustuksen määrä*
Tapahtuman tai toiminnon paikkakunta*
Tapahtuman tai toiminnon paikkakunta*
Tapahtuman tai toiminnon päivämäärä*
Tapahtuman tai toiminnon päivämäärä*

Miten tai mihin haettava avustus käytetään? Erittele kulut tähän. 

Kuvaile lyhyesti avustuksella toteutettavaa toimintaa / tapahtumaa.

Kuvaile avustuksella toteutettavan toiminnan päätavoite, mitä toiminnalta / tapahtumalta erityisesti odotetaan?

Kiitos hakemuksestanne!

HYKS ja TYKS alue: Anna Salmi, anna.salmi@muistiliitto.fi

osoite: Muistiliitto ry/Anna Salmi, Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki


TAYS ja KYS alue: Sanna-Kaisa Huhtala, sanna-kaisa.huhtala@muistiliitto.fi
osoite: Muistiliitto ry/Sanna-Kaisa Huhtala, Matarankatu 6 A 1, 40100 Jyväskylä


OYS alue:Taina Laakso, taina.laakso@muistiliitto.fi

osoite: Muistiliitto ry/Taina Laakso, Kansankatu 53, 90100 Oulu

0%